Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду905
Назва фондуДержавний сенат Української держави, м. Київ
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис - 1
Адміністративний департамент:
Скарги різних осіб на постанови окружних, губернських та повітових судів у цивільних справах.
Особові справи суддів
Адміністративно-генеральний суд:
Слідчі справи за скаргами різних осіб на постанови та вироки старост і судів
Карний департамент:
Слідчі справи за касаційними скаргами різних осіб на рішення судових палат, окружних та мирових судів
Цивільний департамент:
Касаційні скарги різних осіб та присяжних повірених установ на рішення судових палат у справі про цивільні позов.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Укази Генерального суду у справах Н. Т. Журавля та Т. З. Богиня, скарга Київської губернської земської управи на заборону МВС скликати Київське губернське земське зібрання, прохання З. Бойченка про звільнення повітового комісара П. Кривди-Соколенка 31 січня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
2 Постанови та рапорт Єлизаветградського окружного суду, акт, вирізка з газети у справі пограбування каси суду 20 лютого 1918 р. - 16 квітня 1918 р.
3 Документи про передавання справи про пограбування архіву речових доказів Єлизаветградського окружного суду та Єлизаветградського відділу Державного банку до Одеського окружного суду (постанова, указ, протокол, рапорт) 19 лютого 1918 р. - 15 травня 1918 р.
4 Документи про протест прокуратора Київського апеляційного суду В. І. Грекова на постанову Загальних зборів цього суду про тривалість канцелярської роботи (указ, протест, журнали загальних зборів суду) 15 травня 1918 р. - 29 травня 1918 р.
5 Документи про обвинувачення мирового судді М. М. Біликова в неправомірних діях (постанови, указ, рапорт) 24 квітня 1918 р. - 4 червня 1918 р.
6 Постанова Загальних зборів Генерального суду про розгляд Тираспільським мировим з'їздом суддів справи про обвинувачення С. Сливинського та В. Шнитька за ст. 169 “Устава о наказании”, рапорт голови з'їзду з цього питання 17 травня 1918 р. - 29 травня 1918 р.
7 Лист мирового судді 12-ої дільниці Ананьївського судово-мирового округу про спосіб прийняття судових рішень та відповідь Генерального суду з цього питання 29 травня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
8 Листи до начальника Державної варти м. Житомира та Б. Я. Є. Ліхтциндера про повернення об'яви Б. Я. Є. Ліхтциндера 21 червня 1918 р. - 17 серпня 1918 р.
9 Справа про розгляд скарги мирового судді Кременчуцького судово-мирового округу А. М. Лебєдєва на рішення Кременчуцького з'їзду мирових суддів 13 травня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
10 Особова справа Буйницького Олекси Миколайовича 23 березня 1918 р. - 2 січня 1919 р.
11 Те саме генерального судді Бутовського Олександра Миколайовича 7 червня 1918 р.
12 Те саме генерального судді Кістяківського Богдана (Федора) Олександровича 19 червня 1918 р. - 12 серпня 1918 р.
13 Те саме Кривицького Якова Максимовича 30 листопада 1917 р. - 11 червня 1918 р.
14 Те саме генерального судді Марголіна Арнольда Давидовича 24 квітня 1918 р. - 8 червня 1918 р.
15 Те саме генерального судді Пухтинського Миколи Дем’яновича 3 квітня 1918 р.
16 Те саме надвищого судді Радченка Миколи Івановича 17 червня 1918 р.
17 Те саме Степаненка Леоніда Семеновича 12 вересня 1917 р. - 11 травня 1918 р.
18 Те саме генерального судді Товкача Костянтина Івановича 4 червня 1918 р. - 17 жовтня 1918 р.
19 Особова справа надвищого судді Ачкасова Петра Миколайовича 29 березня 1918 р. - 31 травня 1918 р.
20 Те саме генерального судді Хруцького Олександра Флоровича 11 квітня 1918 р.
21 Те саме генерального судді Чернявського Миколи Федоровича 22 червня 1918 р. - 11 травня 1918 р.
22 Те саме генерального судді Шелухіна Сергія Павловича 7 червня 1918 р. - 14 травня 1918 р.
23 Те саме генерального судді Шияніва Григорія Сергійовича 7 червня 1918 р. - 14 червня 1918 р.
24 Те саме генерального судді Яценка Пантелеймона Васильовича 13 січня 1918 р. - 11 квітня 1918 р.
25 Справа про розгляд скарги Х. А. - Л. Толпіна на постанову Волинського губернського комісара про накладання штрафу за брудний двір. Т. 1 3 червня 1915 р. - 5 червня 1918 р.
26 Те саме. Т. 2 3 червня 1915 р.- 5 червня 1918 р.
27 Справа про розгляд скарги Й. Шума, А. Схаба та ін. власників ресторану “Франція” у Житомирі на постанову Волинського губернського комісара про накладання штрафу за зберігання спирту 21 березня 1918 р. - 20 червня 1918 р.
28 Те саме А.-Ш. Х.-П. Каменіра на постанову Волинського губернського комісара про накладання штрафу за брудний двір 3 червня 1915 р. - 5 червня 1918 р.
29 Те саме Й. Ю. Хмельовського про скасування постанов Вінницької міської думи від 21 і 24 вересня 1917 р. Т. 1 18 січня 1918 р. - 17 червня 1918 р.
30 Те саме. Т. 2 20 вересня 1917 р. - 21 лютого 1918 р.
31 Справа про розгляд скарги Брацлавської повітової продовольчої управи на вирок Кам’янець-Подільського окружного суду про відміну рішення управи про реквізицію картоплі у Ш. Б. Ліберштейна. Т. 1 20 листопада 1917 р. - 16 травня 1918 р.
32 Те саме. Т. 2 20 серпня 1917 р. - 15 березня 1918 р.
33 Справа про розгляд скарги Зміївської земської повітової управи на постанову Харківського окружного суду про скасування виборів гласних до Зміївського повітового земства 9 січня 1918 р. - 21 червня 1918 р.
34 Лист до працівників Таращанської міської думи М. М. Синькевича, М. Г. Єременка, Н. І. Колтуна про повернення їх скарги на постанову Таращанського земського зібрання 5 червня 1918 р.
35 Справа про розгляд скарги М. М. Левіна на вирок Київського окружного суду 5 червня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
36 Те саме Одеської міської управи на рішення Одеського окружного суду у справі оскарження Російським товариством пароплавства та торгівлі постанови управи про обкладання оціночним збором майна товариства 20 лютого 1918 р. - 8 серпня 1918 р.
37 Справа про розгляд скарги Ф. П. Слободяна на постанову лікарського відділу Київського губернського правління щодо закриття закладу з виробництва мінеральної та фруктової води. Т.1. Обіжник прокурора про надіслання інформації про розгляд справ в Адміністративному генеральному суді, список товаришів прокурора суду 18 червня 1917 р. - жовтень 1918 р.
38 Те саме. Т. 2. Листування з Міністерством судових справ про оголошення законодавчих актів; списки книг Генерального суду, вироків та записок, надісланих Харківським окружним судом 18 вересня 1915 р. - 21 липня 1917 р.`
39 Те саме. Т. 3 5 березня 1915 р. - 23 березня 1918 р.
40 Справа про надання дозволу на продаж будинку неповнолітніх М. та О. Ясиновських та здійснення додаткового займу. Т. 1 14 травня 1918 р. - 26 липня 1918 р.
41 Справа Одеського міського сирітського суду про встановлення опіки над неповнолітніми М. О., Ф. О., В. О. та О. О. Ясиновськими. Т. 2 6 лютого 1913 р. - 21 червня 1918 р.
42 Справа про надання опікуну М. Г. Сундстрему дозволу на продаж золотих та срібних речей психічно хворого А. О. Штейна 28 березня 1918 р. - 2 грудня 1918 р.
43 Справа про розгляд скарги С. Стасюка на постанову Подільського губернського присутствія з селянських справ про скасування продовольчої допомоги для його сім’ї 13 грудня 1916 р. - 30 квітня 1918 р.
44 Те саме Київського міського продовольчого комітету на ухвали Київського окружного суду у справі скарг М. Б. Райзмана та Центрального сільсько-господарського товариства на дії комітету 13 січня 1918 р. - 3 серпня 1918 р.
45 Справа про розгляд скарги П. Малюнова на вирок Катеринославського міського з'їзду мирових суддів 22 листопада 1917 р. - 31 липня 1918 р.
46 Справа про розгляд скарги П. Ф. Хоменка на вирок Житомирського окружного суду про обвинувачення його за ст. 1489 “Уложения о наказаниях” 22 листопада 1917 р. - 29 червня 1918 р.
47 Справа про розгляд донесення Путивльського з'їзду мирових суддів про спосіб виконання вироків Верхньосельського суду 1-ї дільниці Путивльського судово-мирового округу 20 квітня 1918 р.
48 Справа про розгляд скарги К. Р. Михайлюкової на вирок Звенигородського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 6 листопада 1917 р. - 29 червня 1918 р.
49 Те саме І. та Н. Липецьких на вирок Київського з'їзду мирових суддів у справі обвинувачення їх за ст. 29 та 142 “Устава о наказаниях” 30 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
50 Те саме повіреного м. Києва на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Д. Горбаревої за ст. 29 та 65 “Устава о наказаниях” 13 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
51 Те саме М. Ф. Зайончківської на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 130 і 142 “Устава о наказаниях” 17 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
52 Те саме І. Зись на вирок Київського мирового з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 8 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
53 Те саме А. В. Патлатюк на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 136 “Устава о наказаниях” 8 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
54 Справа про розгляд скарги Я. Г. Цюкала на вирок Черкаського окружного суду про обвинувачення його за 2 ч. ст. 1554 “Уложения о наказаниях” 11 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
55 Те саме А. Ш. Фришера на вирок Луцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 177 “Устава о наказаниях” 2 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
56 Те саме повіреного підсудної Г. Д. Давикоза на вирок Одеської судової палати про обвинувачення її за ст. 1068 “Устава об акцизных сборах” 4 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
57 Те саме А. А. Бондаря на вирок Одеської судової палати про обвинувачення його за ст. 1068 “Устава об акцизных сборах” 30 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
58 Те саме У. Г. Авдієвої на вирок Хорольського з'їзду мирових суддів у справі обвинувачення М. С. Турівненко за 2 ч. ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 28 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
59 Справа про розгляд протесту товариша прокурора Одеської судової палати А. І. Богуцького на постанову цієї палати щодо прохання Я. О. Височина про відновлення його прав 8 квітня 1918 р. - 20 травня 1918 р.
60 Те саме про відновлення в правах В. П. Тарасюка 8 квітня 1918 р. - 20 травня 1918 р.
61 Справа про розгляд скарги М. Г. та Я. Г. Ченких на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 31 “Устава о наказаниях” 16 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
62 Справа про розгляд скарги А. Ісака на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за 2 ч. ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 3 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
63 Те саме С. Устенкової на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 142 “Устава о наказаниях” 30 березня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
64 Те саме М. Бекермана на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 29 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
65 Те саме Д. Гоцикової на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Устава о наказаниях” 8 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
66 Справа про розгляд протесту в. о. товариша прокурора Одеської судової палати К. М. Данильченка на вирок цієї палати про обвину­вачення П. О. Мацухи за ст. 358 та 362 “Уложения о наказаниях” 22 листопада 1917 р. - 29 червня 1918 р.
67 Справа про розгляд скарги Ю. Кокоши на вирок Катеринославського повітового з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 142 “Устава о наказаниях” 2 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
68 Справа про розгляд скарги Київського міського продовольчого комітету на вирок Київського з'їзду мирових суддів про обвинувачення Л. Зисмана за ст. 29 “Устава о наказаниях” 19 березня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
69 Справа про розгляд протесту товариша прокурора Харківського окружного суду А. А. Жигачіва на вирок суду про обвинувачення К. Г. Гриценка за ст. 1489 та 2 ч. ст. 1490 “Устава о наказаниях” 21 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
70 Те саме та скарги С. П. Гриненка на вирок суду від 25 жовтня 1917 р. про обвинувачення С. П. Гриненка за ст. 9 та 2 ч. 1455 “Устава о наказаниях” 25 жовтня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
71 Справа про розгляд скарги керуючого акцизними зборами Київської губернії на вирок Київської судової палати в справі про обвинувачення М. А. Телятника за ст. 1068 “Устава об акцизных сборах” 13 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
72 Те саме Я. і С. Слабоспицьких на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 12 та 1 ч. ст. 1455 “Уложения о наказаниях” 5 квітня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
73 Те саме К. Я. Лобанова на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення його за ст. 13 та 1 ч. 1647 ст. “Уложения о наказаниях” 8 грудня 1918 р. - 17 червня 1918 р.
74 Те саме І. К. Кравця на вирок Винницького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за 2 ч. ст. 1483 “Уложения о наказаниях” 9 грудня 1917 р. - 23 травня 1918 р.
75 Справа про розгляд скарги А. М. Кондратенка на вирок Полтавського окружного суду про обвинувачення І. А. Кондратенка за ст. 1489 та ч. 2 ст. 1490 “Уложения о наказаниях” 22 грудня 1917 р. - 21 травня 1918 р.
76 Справа про розгляд пропозиції міністра судових справ про заміну покарання М. П. Корчмарук на арешт і церковну покуту згідно з наказом Гетьмана 24 травня 1918 р. - 5 червня 1918 р.
77 Справа про розгляд скарги Д. О. Лагути на вирок Харківського окружного суду про обвинувачення його за ст. 9, 13, 1454 “Уложения о наказаниях” 25 жовтня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
78 Те саме Г. Є. Гудименка на вирок Єлизаветградського окружного суду про обвинувачення його за ст. 13 та ч. 3 ст. 16541 “Уложения о наказаниях” 23 грудня 1917 р. - 29 червня 1918 р.
79 Те саме М. П. Скорика на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення його за ст. 169 “Устава о наказаниях” 25 квітня 1918 р. - 27 липня 1918 р.
80 Те саме Д. А. та О. А. Макаренків на вирок Прилуцького з'їзду мирових суддів про обвинувачення їх за ст. 142 “Устава о наказаниях” 20 квітня 1918 р. - 29 травня 1918 р.
81 Те саме О. Устянської на вирок Уманського з'їзду мирових суддів про обвинувачення її за ст. 29 “Устава о наказаниях” 21 травня 1918 р. - 17 червня 1918 р.
82 Справа про розгляд скарги В. Б. Звонкіна на вирок Одеського окружного суду про обвинувачення його за ст. 13, 294, 296, 299, 1160, 1666 “Уложения о наказаниях” 7 листопада 1917 р. - 29 червня 1918 р.
83 Те саме І. В. Шикули і М. П. Атрощенка на вирок Чернігівського окружного суду про обвинувачення їх за ст. 1629, 1632 “Уложения о наказаниях” 7 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
84 Те саме Т. О. Жука на вирок Лубенського окружного суду про обвинувачення його за ст. 940 “Уложения о наказаниях” 3 травня 1918 р. - 9 липня 1918 р.
85 Справа про розгляд за поданням старшого прокуратора Генерального суду справи про обвинувачення генерал-майора О. В. Мезенцева, підполковників М. І. Балабанова та Д. Л. Якобсона за ст. 13, 362 “Уложения о наказаниях” 12 червня 1918 р. - 18 червня 1918 р.
86 Справа про обвинувачення генерал-майора О. В. Мезенцева, підполковників М. І. Балабанова та Д. Л. Якобсона за ст. 13, 362 “Уложения о наказаниях” 12 червня 1918 р. - 1 липня 1918 р.
87 Справа про розгляд скарг А. М. Меня та Київської казенної палати на рішення Київської судової палати у справі позову до нього акціонерного товариства “Портланд” цементного заводу Волинь 12 травня 1917 р. - 14 червня 1918 р.
88 Справа про розгляд скарг уповноваженого товариства “Т. Д. Гурлянд” на вирок Київської судової палати у справі позову товариства до М. М. Вайнтроба 29 листопада 1917 р. - 15 червня 1918 р.
89 Те саме С. З. Іссерсона на рішення Луцького з'їзду мирових суддів у справі його позову до Л. Пяткиса та Ш. Шейкмана за землю та будівлі 28 липня 1915 р. - 28 червня 1918 р.
90 Те саме Й. П. Огиря на рішення Кременчуцького з'їзду мирових суддів у справі його позову до товариства “Пароходство по Днепру и его притокам” 14 квітня 1918 р. - 7 червня 1918 р.
91 Те саме І. Є. Апанаська на рішення Городянського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього У. Т. Коваленко за виплату утримання на позашлюбну дитину 17 лютого 1918 р. - 28 червня 1918 р.
92 Те саме У. Гінзборга на постанову Київської судової палати у справі про поділ грошей між кредиторами Л. Абрамовича 30 квітня 1918 р. - 14 червня 1918 р.
93 Те саме повіреного Ш. Горенштейна, присяжного повіреного Міяковського на рішення Київ­сько­ї судової палати у справі про позов Я. Огульника до Ш. Горенштейна на суму 8000 крб. за умовою 14 травня 1918 р.
94 Те саме К. П. Шумицької на рішення Коно­топ­ського з'їзду мирових суддів у справі про позов К. П. Шумицької до О. В. Немалот за право власності на землю 14 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
95 Касаційна скарга М. Вихрестової на рішення Олександрівського з'їзду мирових суддів у справі про позов М. Вихрестової до О. Вихреста за виселення з будинку 14 травня 1918 р. - 7 червня 1918 р.
96 Те саме повіреного Ф. і Л. Литваків, присяжного повіреного Подорольського на рішення Ананіївького з'їзду мирових суддів у справі про позов до них Б. Литвака за право власності на частину торгового млину 14 травня 1918 р.
97 Те саме повіреного Е. Я. Овдієвої, присяжного повіреного Тиктина на рішення Одеської судової палати у справі про позов Е. Я. Овдієвої до М. В. Оводова за видачу на удержання 50000 крб. 14 травня 1918 р.
98 Те саме повіреного М. Л. Топельберга, приватного повіреного М. Каліша на рішення Київ­сько­го міського з'їзду мирових суддів у справі про позов Товариства Цукрового заводу «Збруч» до М. Л. Тобельберга за 993 крб. 79 коп. 15 травня 1918 р.
99 Те саме повіреного монастиря Сінайської гори в Єгипті, присяжного повіреного Ю. Старицького на рішення Київського повітового з'їзду мирових суддів у справі про позов Л. Рабченка до Київо-грецького Катеринівського монастиря за повернення зруйнованого володіння 15 травня 1918 р.
100 Касаційна скарга Н. і Д. М.  Страдецьких на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі позову до них А. Станілевич 18 грудня 1917 р. - 7 червня 1918 р.
101 Те саме К. О. Галаган на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї П. І. Галагана за виселення з дому 27 вересня 1917 р. - 7 червня 1918 р.
102 Те саме Л. Д. Луценкової на рішення Миргородського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї К. М. Шульги про стягнення 400 крб. за розпискою 11 вересня 1917 р. - 7 червня 1918 р.
103 Справа про розгляд скарг управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову товариства “Свет” до управління залізниці 28 листопада 1917 р. - 7 червня 1918 р.
104 Те саме А. Д. Папаригаса на рішення Одеської судової палати у справі його позову до Ф. І. Апрілова за повернення речей 13 січня 1918 р. - 7 червня 1918 р.
105 Те саме Т. Д. Сніжка, О. Г. Дишлового, В. С. Стукала на рішення Олександрійського з'їзду мирових суддів у справі позову до них Д. Д. Шляхетка 19 жовтня 1917 р. - 7 червня 1918 р.
106 Те саме В. Д. Войцехівського на рішення Харківської судової палати у справі його позову до управління Південної залізниці про сплату відшкодування за каліцтво 10 жовтня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
107 Те саме І. П. Жеребила на рішення Миргородського з'їзду мирових суддів у справі його позову до М. М. Жеребилової про право власності на землю 12 вересня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
108 Касаційна скарга управління Південно-західної залізниці на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі позову Ш. М. Носкіна до управління 19 квітня 1918 р. - 11 червня 1918 р.
109 Те саме А. О. Дзюби на рішення Лубенського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Д. М. Коробки про право власності на землю 14 березня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
110 Справа про розгляд скарг І. М. Тимониної на рішення Конотопського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї П. І. Комісаренка про повернення 500 крб. за позичковим листом 23 січня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
111 Те саме І. М. Вільчинського на рішення Київського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього І. І. Шкотта про скасування постанов Житлово-примиряючої камери Лук'янівського та Шулявського районів від 9 листопада 1917 р. 15 травня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
112 Те саме М. Л. Каплуна на рішення Олександрійського з'їзду мирових суддів у справі його позову до А. і М. Поташиних про сплату 399 крб. 85 коп. за випискою з торгової книги 1 лютого 1918 р. - 28 червня 1918 р.
113 Те саме П. А.-І. Долинської на постанову Олександрійського з'їзду мирових суддів у справі продажу нерухомого майна Т. Я. та І. С. Красноголових 23 березня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
114 Справа про розгляд скарг Н. та З. Гордієнко на рішення Полтавського з'їзду мирових суддів у справі позову до них С. І. Смаровоз за відкриття проїзду 27 січня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
115 Те саме В. Домашевського на постанову Ізяславського з'їзду мирових суддів у справі його позову до А. Шевчука про відшкодування збитків за підтоплення млина 19 грудня 1916 р. - 28 червня 1918 р.
116 Те саме Ф., А. і П. Кондратюків на рішення Ізяславського з'їзду мирових суддів у справі позову до них М. І. Кондратюкової за відшкодування збитків 21 серпня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
117 Те саме Н. І. Клочко на рішення Полтавського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього П. М. Песоцької за виплату утримання на позашлюбну дитину 22 листопада 1917 р. - 28 червня 1918 р.
118 Те саме С. О. Гаврася (Гарасея) на рішення Полтавського з'їзду мирових суддів у справі позову Я. В. Терихова до С. О. Гаврася та Я. І. Петренка про плату за коні 15 травня 1918 р. - 11 червня 1918 р.
119 Те саме К. та Л. Страшко на рішення Полтавського з'їзду мирових суддів у справі їх позову до М. М. і О. М. Ворожейко за виплату 1000 крб. 16 червня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
120 Те саме М. І. Абрамова на рішення Кременчуцького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього У. О. Абрамової про стягнення 450 крб. на її утримання 19 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
121 Справа про розгляд скарг Г. А. Чайкіна на рішення Киїської судової палати у справі позову до нього А. І. Хайта про виплату 7000 крб. 10 січня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
122 Те саме Ш. Грінбанда на рішення Одеського з'їзду мирових суддів у справі його позову до управління Південно-західної залізниці за грошове відшкодування 31 січня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
123 Те саме Е. І. Пелипець на рішення Харківського повітового з'їзду мирових суддів у справі позову до неї І. М. Усатого за виплату по векселях 521 крб. 27 травня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
124 Те саме В. І. Третьякової на постанову Сумського з'їзду мирових суддів про продаж нерухомого майна померлого С. Я. Третьякова для сплати її боргу 24 грудня 1917 р. - 25 червня 1918 р.
125 Те саме В. В. Харченко на постанову Харківської судової палати у справі її позову до В. М. Харченка про сплату аліментів 18 травня 1918 р. - 15 липня 1918 р.
126 Те саме М. М. Зозулі на рішення Одеської судової палати у справі позову до нього П. Ф. Фаатца 6 квітня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
127 Те саме Управління Південної залізниці на рішення Херсонського окружного суду у справі позову управління до І. Я. Вахнянського 5 травня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
128 Справа про розгляд скарг З. Н. Когана на рішення Одеської судової палати у справі його позову до Ф. та Д. Пличків, Г. П. Кирильчатенка, Я. О. Коновала та К. Г. Марченка 20 травня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
129 Те саме Д. І.-Л. Левенберга на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Широченка до Г. та Д. І.- Л. Левенбергів про закриття бакалійної крамниці 15 квітня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
130 Те саме Е. Я. Бакмана на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі позову С. Широченка до Е. Я. Бакмана про право торгівлі в крамниці 15 квітня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
131 Те саме М. Л. Томашівського на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього І. С. Сікорського за матеріальне відшкодування 15 квітня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
132 Те саме уповноважених громади с. Казимирівки І. А. Ноздратенка та І. Д. Бойченка на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі позову уповноважених до товариства селян поселення Салабаївки про відновлення прав земельної власності та відшкодування збитків 15 квітня 1918 р. - 25 червня 1918 р.
133 Те саме Р. М. Щупак на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі її позову до Д. Гопмана щодо оплати векселя 15 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
134 Справа про розгляд скарг Т. М. Діденка на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього В. І. Мельника про право власності на садибу 16 квітня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
135 Те саме С. Л. Широченка на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі його позову до П. Клеймана за знесення будівель 21 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
136 Те саме Є. П. Болгак на рішення Козелецького з'їзду мирових суддів у справі позову до неї В. Т. Рибакової про виплату 300 крб. по позичковому листу П. Шаповала 17 травня 1918 р. - 10 липня 1918 р.
137 Те саме управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову управління до М. М. Макарова про відшкодування втрат 23 жовтня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
138 Те саме Ф. Д. Мороза на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі його позову до І. Мороза про право на користування левадою 25 травня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
139 Таємний наказ Міністерства харчових справ про призначення Комісії з ревізії Київської міської харчової управи та київських млинів, витяг з протоколу засідання комісії 19 квітня 1918 р.
140 Алфавітний покажчик прізвищ осіб, які звернулися до Цивільного департаменту Без дати
141 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Л. М. Фіша до управління про відшкодування збитків. Т. 1 4 грудня 1917 р. - 5 червня 1918 р.
142 Справа Київського окружного суду про позов Л. М. Фіша. Т. 2 26 серпня 1909 р. - 6 жовтня 1917 р.
143 Справа 4-го Цивільного департаменту Київської судової палати про позов Л. М. Фіша. Т. 3 16 березня 1910 р. - 8 січня 1918 р.
144 Справа 3-го Цивільного департаменту Київської судової палати про позов Л. М. Фіша. Т. 4 11 січня 1911 р. - 31 липня 1913 р.
145 Справа 4-го Цивільного департаменту Київської судової палати про позов Л. М. Фіша (накладні на перевезення вантажів). Т. 5 5 травня 1906 р. - 5 жовтня 1908 р.
146 Справа про розгляд скарги священика Г. Г. Монича на рішення Кролевецького з'їзду мирових суддів у справі його позову до Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці про стягнення 612 крб. з залізниці. Т. 1 9 лютого 1917 р. - 5 червня 1918 р.
147 Справа Кролевецького з'їзду мирових суддів про позов Г. Г. Монича. Т. 2 17 грудня 1913 р. - 24 жовтня 1917 р.
148 Справа про розгляд скарги Е. Г. Володарського та М. Б. Йоффе на рішення Катеринославського з'їзду мирових суддів у справі їх позову до Єкатерининської залізниці про стягнення відшкодування за невчасну доставку вантажу. Т. 1 10 листопада 1917 р. - 7 червня 1918 р.
149 Справа Катеринославського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Йоффе. Т. 2 2 квітня 1914 р. - 25 квітня 1918 р.
150 Справа мирового судді 12-ої дільниці м. Катеринослава про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Йоффе. Т. 3 27 березня 1913 р. - 15 листопада 1918 р.
151 Справа про розгляд скарги Управління Єкатерининської залізниці на рішення Катеринославського з'їзду мирових суддів у справі позову Е. Г. Володарського та М. Б. Красновського до управління щодо оплати за перевезення вантажу. Т. 1 10 березня 1918 р. - 8 червня 1918 р.
152 Справа Катеринославського з'їзду мирових суддів про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Красновського. Т. 2 1 серпня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
153 Справа мирового судді 12-ої дільниці м. Катеринослава про позов Е. Г. Володарського та М. Б. Красновського. Т. 3 10 листопада 1915 р. - 30 червня 1917 р.
154 Справа про розгляд скарги О. П. Педченка на рішення Черкаського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього А. Г. Лінивої про виплату 960 крб. на утримання дитини. Т. 1 27 березня 1917 р. - 29 травня 1918 р.
155 Справа Черкаського з'їзду мирових суддів про позов А. Г. Лінивої. Т. 2 25 вересня 1916 р. - травень 1918 р.
156 Справа про розгляд скарги С. П. Бассанської на рішення Харківської судової палати у справі її позову до А. Г. Чуба, А. Л. Топчія і С. А. Кальченка про стягнення 1875 крб. на утримання. Т. 1 1 серпня 1917 р. - 31 травня 1918 р.
157 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги С. П. Бассанської на рішення Полтавського окружного суду у справі її позову. Т. 2 7 грудня 1915 р. - 3 жовтня 1917 р.
158 Цивільна справа мирового суддів 3-ої дільниці Миргородського судово-мирового округу про допит свідків у справі позову С. П. Бассанської. Т. 3 17 червня 1914 р. - 21 вересня 1915 р.
159 Справа Полтавського окружного суду про позов С. П. Бассанської. Т. 4 3 грудня 1913 р. - 17 листопада 1914 р.
160 Цивільна справа мирового судді 3-ої дільниці Миргородського судово-мирового округу про допит свідків у справі позову С. П. Бассанської. Т. 5 16 липня 1915 р. - 15 червня 1917 р.
161 Справа про розгляд скарги Південної залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову Н. С. Манька до управління залізниці про стягнення відшкодування за каліцтво. Т. 1 15 вересня 1917 р. - 31 червня 1918 р.
162 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Управління Південних залізничних доріг на рішення Харківського окружного суду у справі позову Н. С. Манька. Т. 2 15 квітня 1916 р. - 13 листопада 1917 р.
163 Справа Харківського окружного суду про розгляд прохання Н. С. Манька у справі його позову. Т. 3 10 квітня 1912 р. - 3 червня 1914 р.
164 Справа мирового судді 5-ої дільниці Ізюмського судово-мирового округу про допит свідків у справі позову Н. С. Манька. Т. 4 18 березня 1912 р. - 3 листопада 1917 р.
165 Статут пенсійної каси для службовців Південно-західних залізничних доріг. Т. 5
166 Справа про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову В. Г. Гнатовського до товариства про стягнення відшкодування за каліцтво. Т. 1 4 лютого 1917 р. - 8 червня 1918 р.
167 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Полтавського окружного суду у справі позову В. Г. Гнатовського. Т. 2 11 червня 1916 р. - 30 листопада 1917 р.
168 Те саме. Т. 3 13 вересня 1913 р. - 6 лютого 1916 р.
169 Справа Полтавського окружного суду про позов В. Г. Гнатовського. Т. 4 24 жовтня 1911 р. - 31 липня 1913 р.
170 Справа мирового судді 3-ої дільниці Ізяславсько-острозького округу про позов В. Г. Гнатовського. Т. 5 1 серпня 1911 р. - 30 січня 1917 р.
171 Справа про розгляд скарги опікунів А. П. та С. П. Мілохіних-Сухорукових Я. Є. Косенко та Є. Я. Мілохіної-Сухорукової на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову опікунів до Управління Єкатерининської залізниці про стягнення відшкодування за смерть П. Мілохіна-Сухорукова. Т. 1 5 жовтня 1917 р. - 8 червня 1918 р.
172 Справа Катеринославського окружного суду про позов Я. Є. Косенко та Є. Я. Мілохіної-Сухорукової. Т. 2 13 січня 1914 р. - 23 вересня 1917 р.
173 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги повіреного Управління Єкатерининської залізниці на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову Я. Є. Косенко та Є. Я. Мілохіної-Сухорукової. Т. 3 14 січня 1916 р. - 17 листопада 1917 р.
174 Справа про розгляд скарги С. Т. Микуленка на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Управління Єкатерининської залізниці про сплату відшкодування за втрату працездатності. Т. 1 4 липня 1917 р. - 17 червня 1918 р.
175 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Управління Єкатерининської залізниці на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову С. Т. Микуленка. Інструкції Єкатерининської залізниці. Т. 2 2 травня 1912 р. - 13 жовтня 1917 р.
176 Вибула
177 Вибула
178 Вибула
179 Вибула
180 Справа про розгляд скарги Р. А. Корнієва на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Товариства Вознесенської копальні спадкоємців П. А. Карпова про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 1 червня 1917 р. - 17 червня 1917 р.
181 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Р. А. Корнієва на рішення Катеринославського окружного суду у справі його позову. Т. 2 1 липня 1915 р. - 25 жовтня 1917 р.
182 Справа Катеринославського окружного суду про позов Р. А. Корнієва. Т. 3 27 квітня 1914 р. - 22 травня 1915 р.
183 Справа про розгляд скарги Управління Єкатерининської залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову Ф. І. Захарова до управління про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 22 серпня 1917 р. - 17 червня 1918 р.
184 Справа Харківської судової палати про розгляд скарг Ф. І. Захарова та Управління Єкатерининської залізниці на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову Ф. І. Захарова. Т. 2 17 липня 1914 р. - 2 січня 1918 р.
185 Справа Катеринославського окружного суду про позов Ф. І. Захарова. Т. 3 22 січня 1913 р. - 19 липня 1917 р.
186 Справа про розгляд скарги Управління Південної залізниці на рішення Харківської судової палати у справі позову Ф. Я. Дробота до управління про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 8 червня 1917 р. - 17 червня 1918 р.
187 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Управління Південної залізниці на рішення Полтавського окружного суду у справі позову Ф. Я. Дробота. Т. 2 13 листопада 1914 р. - 10 травня 1918 р.
188 Справа Полтавського окружного суду про позов Ф. Я. Дробота. Т. 3 8 травня 1913 р. - 23 липня 1914 р.
189 Справа мирового судді 7-ої дільниці Верхньодніпровського судово-мирового округу про допит свідка К. І. Мороза у справі позову Ф. Я. Дробота. Т. 4 4 грудня 1913 р. - 26 квітня 1917 р.
190 Справа про розгляд скарги М. П. Луніна на рішення Миколаївського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього М. П. Луніної про стягнення 1000 крб. на утримання 9 грудня 1917 р. - 25 листопада 1918 р.
191 Те саме Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову опікунки В. Вайнмана М. П. Вайнман до товариства про стягнення відшкодування за каліцтво. Т. 1 Серпень 1917 р. - 5 грудня 1917 р.
192 Справа Київської судової палати про розгляд скарги Товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці на рішення Чернігівського окружного суду у справі позову М. П. Вайнман. Т. 2 7 січня 1917 р. - 7 листопада 1917 р.
193 Справа Чернігівського окружного суду про позов М. П. Вайнман. Т. 3 2 грудня 1914 р. - 18 травня 1917 р.
194 Справа мирового судді 6-ої дільниці Остерського судово-мирового округу про допит свідків Н. Подкамінної, С. Журенка, М. Бойняка, М. Рудька, М. Кокаря у справі позову М. П. Вайнман. Т. 4 21 липня 1915 р. - 7 червня 1917 р.
195 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Е.-М. Я. Нагул та її дітей до управління про сплату відшкодування за смерть її чоловіка. Т. 1 13 березня 1918 р. - 14 червня 1918 р.
196 Справа Київської судової палати про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київського окружного суду у справі позову Е.М. Я. Нагул. Т. 2 5 січня 1917 р. - 19 квітня 1918 р.
197 Справа Київського окружного суду про позов Е.-М. Я. Нагул. Т. 3 11 серпня 1915 р. - 17 листопада 1916 р.
198 Справа про розгляд скарги Анонімного товариства одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеської судової палати у справі позову М. К. Дембицької до товариства про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 30 листопада 1917 р. - 15 червня 1918 р.
199 Справа Одеської судової палати про розгляд скарг М. К. Дембицької та Анонімного товариства одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеського окружного суду. Т. 2 22 березня 1917 р. - 6 лютого 1918 р.
200 Справа Одеського окружного суду про позов М. К. Дембицької. Т. 3 18 травня 1916 р. - 29 січня 1918 р.
201 Справа про розгляд скарги Ф. С. Кругового на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Товариства Північно-Донецької залізниці про сплату відшкодування за смерть сина. Т. 1 25 січня 1917 р. - 4 червня 1918 р. 
202 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Ф. С. Кругового на рішення Харківського окружного суду у справі його позову. Т. 2 18 березня 1915 р. - 5 вересня 1916 р.
203 Справа Курського окружного суду про допит свідків І. Кругового, П. Луб’яного, В. Прокопенка, Р. Топорина у справі позову Ф. С. Кругового. Т. 3 12 березня 1916 р. - 17 жовтня 1917 р.
204 Справа Харківського окружного суду про позов Ф. С. Кругового. Т. 4 30 серпня 1911 р. - 20 грудня 1914 р.
205 Справа Курського окружного суду про допит свідків І. Кругового, П. Луб’яного та розгляд скарги Ф. С. Кругового на рішення суду у справі його позову. Т. 5 12 червня 1914 р. - 1 лютого 1917 р.
206 Справа про розгляд скарги І. А. Бєлова на рішення Харківської судової палати у справі позову І. А. Бєлова до Управління Південної залізниці про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 16 листопада 1917 р. - 4 червня 1918 р.
207 Справа Харківського окружного суду про позов І. А. Бєлова. Т. 2 31 червня 1913 р. - 24 листопада 1917 р.
208 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги І. А. Бєлова на рішення Харківського окружного суду у справі його позову. Т. 3 16 серпня 1916 р. - 9 грудня 1917 р.
209 Справа про розгляд скарги О. П. Кленової на рішення Харківської судової палати у справі позову Д. А. Кленова до Управління Єкатерининської залізниці про сплату відшкодування за каліцтво її чоловіка Д. А. Кленова. Т. 1 27 липня 1917 р. - 8 червня 1918 р.
210 Апеляційна справа Харківської судової палати про розгляд скарг О. П. Кленової та Управління Єкатерининської залізниці на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову Д. А. Кленова. Т. 2 4 лютого 1913 р. - 23 вересня 1916 р.
211 Справа Таганрозького окружного суду про допит свідків у справі позову Д. А. Кленова. Т. 3 11 лютого 1915 р. - 22 лютого 1918 р.
212 Справа Катеринославського окружного суду про позов Д. А. Кленова. Т. 4 13 січня 1909 р. - 14 жовтня 1910 р.
213 Справа Харківського окружного суду про проведення медичного обстеження здоров’я та засвідчення ступеня втрати працездатності Д. А. Кленова. Т. 5 11 квітня 1909 р. - 6 вересня 1917 р.
214 Справа про розгляд скарги Й. К. Кобзаря на рішення Пирятинського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього П. І. Гунягиної за виплату утримання для дитини. Т. 1 17 січня 1918 р. - 8 липня 1918 р.
215 Справа мирового судді 8-ої дільниці Пирятинського судово-мирового округу про позов П. І. Гунягиної. Т. 2 29 серпня 1916 р. - 30 січня 1917 р.
216 Справа з'їзду мирових суддів Пирятинського судово-мирового округу про позов П. І. Гунягиної. Т. 3 25 серпня 1917 р. - 17 листопада 1917 р.
217 Справа мирового судді 8-ої дільниці Пирятинського судово-мирового округу про допит свідків у справі того самого позову. Т. 4 19 січня 1917 р. - 16 червня 1917 р.
218 Справа про розгляд скарги Анонімного товариства Одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеської судової палати у справі позову А. Ф. Цельмера до товариства про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 4 січня 1918 р. - 15 червня 1918 р.
219 Справа Одеського окружного суду про розгляд позову А. Ф. Цельмера. Т. 2 22 грудня 1914 р. - 31 січня 1918 р.
220 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Анонімного товариства Одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеського окружного суду у справі позову позову А. Ф. Цельмера. Т. 3 1 липня 1917 р. - 21 лютого 1918 р.
221 Справа про розгляд скарги П. С. Куманцева на рішення Харківської судової палати у справі його позову до власника шахти “Мар’ївка” А. Т. Чупрунова про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 15 листопада 1917 р. - 26 червня 1918 р.
222 Справа Харківської судової плати про розгляд скарги П. С. Куманцева на рішення Катеринославського окружного суду у справі його позову. Т. 2 11 серпня 1915 р. - 5 червня 1918 р.
223 Справа Катеринославського окружного суду про позов П. С. Куманцева. Т. 3 2 квітня 1914 р. - 2 травня 1915 р.
224 Справа мирового судді 11-ої дільниці Слов’яносербського судово-мирового округу про допит свідків М. Синиціна, І. Коротченка та С. Мягченкова у справі позову П. С. Куманцева. Т. 4 6 березня 1915 р. - 16 жовтня 1917 р.
225 Справа про розгляд скарги П. П. Буденкова на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Товариства Південно-російської кам’яно­вугільної промисловості про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 20 листопада 1917 р. - 26 червня 1918 р.
226 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги П. П. Буденкова на рішення Катеринославського окружного суду у справі його позову. Т. 2 16 січня 1916 р. - 10 січня 1918 р.
227 Справа Катеринославського окружного суду про позов П. П. Буденкова. Т. 3 27 квітня 1915 р. - 10 жовтня 1917 р.
228 Справа про розгляд скарги Н. Т. Пересипкіна на рішення Одеської судової палати у справі його позову до Правління Одеського товариства страхування робітників від нещасних випадків про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 1 лютого 1918 р. - 26 червня 1918 р.
229 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Н. Т. Пересипкіна на рішення Одеського окружного суду у справі його позову. Т. 2 24 червня 1917 р. - 17 квітня 1918 р.
230 Справа Одеського окружного суду про позов Н. Т. Пересипкіна. Т. 3 8 липня 1916 р. - 27 березня 1918 р.
231 Справа про розгляд скарги Харківської міської управи на рішення Харківської судової палати у справі позову А. П. Переверзевої до Харківського міського громадського управління про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 4 січня 1918 р. - 21 червня 1918 р.
232 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Харківської міської управи на рішення Харківського окружного суду у справі позову А. П. Переверзевої. Т. 2 4 липня 1916 р. - 3 червня 1918 р.
233 Справа Харківського окружного суду про позов А. П. Переверзевої. Т. 3 2 листопада 1915 р. - 23 травня 1918 р.
234 Справа про розгляд скарги М. Ф. Проценкової-Минакової на рішення Харківської судової палати у справі її позову до Управління Південної залізниці про сплату відшкодування за загибель її сина. Т. 1 7 січня 1918 р. - 27 червня 1918 р.
235 Справа Харківського окружного суду про позов М. Ф. Проценкової-Минакової. Т. 2 11 липня 1913 р. - 13 травня 1914 р.
236 Справа Сімферопольського окружного суду про допит свідків у справі позову М. Ф. Проценкової-Минакової. Т. 3 13 травня 1914 р. - 9 січня 1915 р.
237 Справа мирового судді 7-ої дільниці Сімферопольського судово-мирового округу про допит свідка П. Панченка у справі позову М. Ф. Проценкової-Минакової. Т. 4 25 жовтня 1914 р. - 18 квітня 1916 р.
238 Справа мирового судді 6-ої дільниці Зміївського судово-мирового округу про допит свідків С. О. Гонші та Т. С. Гризлова у справі позову М. Ф. Проценкової-Минакової. Т. 5 1 березня 1916 р. - 23 липня 1916 р.
239 Те саме М. О. Попова, Ф. Аргунова, Є. І. Ребрової у справі позову М. Ф. Проценкової-Минакової. Т. 6 7 червня 1916 р. - 29 квітня 1918 р.
240 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги М. Ф. Проценкової-Минакової на рішення суду у справі її позову. Т. 7 2 листопада 1916 р. - 25 травня 1918 р.
241 Справа про розгляд скарги Є. Т. Боровської на рішення Харківської судової палати у справі її позову до Управління Єкатерининської залізниці про сплату відшкодування за смерть чоловіка. Т. 1 26 травня 1917 р. - 27 листопада 1917 р.
242 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Є. Т. Боровської на рішення Катеринославського окружного суду у справі її позову. Т. 2 26 лютого 1913 р. - 23 січня 1915 р.
243 Справа мирового судді 2-ої дільниці Кобеляцького судово-мирового округу про допит свідка К. Ф. Козина у справі позову Є. Т. Боровської. Т. 3 26 липня 1914 р. - 10 листопада 1915 р.
244 Справа Ростовського-на-Дону окружного суду про допит свідків у справі позову Є. Т. Боровської. Т. 4 28 травня 1909 р. - 28 листопада 1917 р.
245 Справа Катеринославського окружного суду про позов Є. Т. Боровської. Т. 5 3 травня 1910 р. - 21 січня 1913 р.
246 Справа Таганрозького окружного суду про допит свідків у справі позову Є. Т. Боровської. Т. 6 23 червня 1912 р. - 14 липня 1917 р.
247 Справа про розгляд скарги П. І. Борисенка на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Харківського окружного страхового товариства про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 13 липня 1917 р. - 4 липня 1918 р.
248 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги П. І. Борисенка на рішення Катеринославського окружного суду у справі його позову. Т. 2 8 листопада 1916 р. - 13 жовтня 1917 р.
249 Справа Катеринославського окружного суду про позов П. І. Борисенка, статут Харківського окружного страхового товариства та протокол його перших загальних зборів. Т. 3 30 січня 1916 р. - 3 липня 1917 р.
250 Справа про розгляд скарги І. С. Омеляна на рішення Кобеляцького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього М. Д. Дудникової про стягнен­ня 1000 крб. на утримання дитини. Т. 1 20 лютого 1918 р. - 1 липня 1918 р.
251 Справа Кобеляцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги І. С. Омеляна на рішення мирового судді у справі позову М. Д. Дудникової. Т. 2 7 листопада 1917 р. - 23 травня 1918 р.
252 Справа мирового судді 7-ої дільниці Кобеляцького судово-мирового округу про позов М. Д. Дудникової. Т. 3 20 червня 1917 р. - 21 листопада 1918 р.
253 Справа про розгляд скарги бельгійського анонімного Товариства Одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеської судової палати у справі позову О. П. Вураки до товариства про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 19 квітня 1918 р. - 2 липня 1918 р.
254 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Товариства Одеських кінно-залізничних доріг на рішення Одеського окружного суду у справі того позову О. П. Вураки. Т. 2 30 листопада 1916 р. - 27 квітня 1918 р.
255 Справа Одеського окружного суду про визнання “права бідності” О. П. Вураки та розгляд її позову до Товариства Одеських кінно-залізничних доріг. Т. 3 18 вересня 1915 р. - 17 жовтня 1916 р.
256 Справа про розгляд скарги Д. А. Колишкіна на рішення Одеської судової палати у справі його позову до Таганрозького металургійного товариства про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 15 грудня 1917 р. - 3 липня 1918 р.
257 Справа мирового судді 7-ої дільниці Феодосійського судово-мирового округу про позов Д. А. Колишкіна. Т. 2 25 липня 1916 р. - 10 жовтня 1917 р.
258 Справа Сімферопольського окружного суду про позов Д. А. Колишкіна. Т. 3 26 березня 1916 р. - 15 вересня 1916 р.
259 Справа Одеської судової палати про позов Д. А. Колишкіна та про розгляд скарг Таганрозького металургійного товариства на постанову та рішення Сімферопольського окружного суду. Т. 4 9 березня 1917 р. - 15 травня 1918 р.
260 Справа про розгляд скарг К. М. Цагарейшвілі та Харківської міської управи на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Бельгійського акціонерного товариства харківських кінно-залізничних доріг та Харківського міського громадського управління про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 20 серпня 1917 р. - 3 липня 1918 р.
261 Справа Харківської судової палати про розгляд скарг К. М. Цагарейшвілі, Харківської міської управи, Бельгійського акціонерного товариства харківських кінно-залізничних доріг на рішення Харківського окружного суду у справі позову К. М. Цагарейшвілі. Збірник обов'язкових постанов за 1887-1909 рр. для жителів Харкова. Контракт про роботу в Харкові кінно-залізничних доріг. Т. 2 14 червня 1916 р. - 8 листопада 1917 р.
262 Справа Харківського окружного суду про позов К. М. Цагарейшвілі. Т. 3 29 жовтня 1915 р. - 19 вересня 1917 р.
263 Справа про розгляд скарги М. Ф. Севастянова на рішення Харківської судової палати у справі його позову до Акціонерного товариства Брянського залізообробного заводу про сплату відшкодування за каліцтво. Т. 1 17 жовтня 1917 р. - 4 липня 1918 р.
264 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги М. Ф. Севастянова на рішення Катеринославського окружного суду у справі його позову. Т. 2 28 січня 1916 р. - 12 червня 1918 р.
265 Справа Катеринославського окружного суду про позов М. Ф. Севастянова. Т. 3 18 липня 1915 р. - 4 серпня 1917 р.
266 Справа про розгляд скарги Л. А. Бондаря на рішення Летичівського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього О. І. Галяса про стягнення 840 крб. та зустрічного позову Л. А. Бондаря про стягнення 1000 крб. Т. 1 19 січня 1918 р. - 21 липня 1918 р.
267 Справа Летичівського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Л. А. Бондаря на рішення мирового судді у справі позовів Л. А. Бондаря, О. І. Галяса. Т. 2 15 травня 1917 р. - 19 березня 1918 р.
268 Справа мирового судді 3-ої дільниці Летичівського судово-мирового округу про позов А. І. Галяса до Л. А. Бондаря про стягнення 840 крб. Т. 3 14 лютого 1917 р. - 24 квітня 1917 р.
269 Справа про розгляд скарги Н. Г. Бергольцева на рішення Київської судової палати у справі позову до нього Б. Х. Лур'є про сплату за векселями 3700 крб. Т. 1 5 липня 1917 р. - 25 травня 1918 р.
270 Справа Київської судової палати про розгляд скарги Н. Г. Бергольцева на рішення Київського окружного суду у справі позову Б. Х. Лур'є. Т. 2 14 червня 1916 р. - 16 жовтня 1917 р.
271 Справа Київського окружного суду про позов Б. Х. Лур'є. Т. 3 1 грудня 1910 р. - 28 лютого 1917 р.
272 Справа про розгляд прохання П. С. Бабенкової 5 травня 1918 р. - 18 жовтня 1918 р.
273 Справа про розгляд скарги Й. - А. Й. Чарновського на рішення Одеської судової палати у справі його позову до В. К. Улашина про визнання недійсним орендного договору, стягнення з орендатора 11474 крб. та його виселення. Т. 1 31 липня 1917 р. - 29 травня 1918 р.
274 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Й. - А. Й. Чарновського на рішення Вінницького окружного суду у справі його позову. Т. 2 17 грудня 1916 р. - 21 вересня 1917 р.
275 Справа Вінницького окружного суду про позов Й. - А. Й. Чарновського. Т. 3 16 січня 1916 р. - 24 січня 1917 р.
276 Справа про розгляд скарги Е. А. Лук'яненко на постанову голови Олександрійського з'їзду мирових суддів у справі позову Х. І. Москаленка до Е. А. Лук'яненко про стягнення 175 крб. завдатку 6 березня 1918 р. - 22 липня 1918 р.
277 Те саме І. В. Потапенка на рішення Чернігівського з'їзду мирових суддів у справі позову Ю. Ю. Сергієнкової до І. В. Потапенка про стягнення 810 крб. Т. 1 17 листопада 1917 р. - 29 травня 1918 р.
278 Справа Чернігівського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги І. В. Потапенка на рішення мирового судді Чернігівського судово-мирового округу у справі позову Ю. Ю. Сергієнкової. Т. 2 9 липня 1917 р. - 17 листопада 1917 р.
279 Справа мирового судді 3-ої дільниці Чернігівського судово-мирового округу про позов Ю. Ю. Сергієнкової. Т. 3 5 лютого 1917 р. - 17 червня 1917 р.
280 Справа про розгляд скарги А. Н., Т. Н., І. Н., Ф. Н. Кузубів на рішення Харківської судової плати у справі позову до них Ю. Н. Кузуба про сплату 8735 крб. Т. 1 10 червня 1917 р. - 8 червня 1918 р.
281 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Ю. Н. Кузуба на рішення Полтавського окружного суду у справі його позову. Т. 2 18 квітня 1915 р. - 20 лютого 1917 р.
282 Справа мирового судді 7-ої дільниці Хорольського судово-мирового округу про допит свідків у справі позову Ю. Н. Кузуба. Т. 3 15 червня 1916 р. - 4 листопада 1917 р.
283 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Ю. Н. Кузуба на рішення Полтавського окружного суду у справі позову Ю. Н. Кузуба. Т. 4 13 червня 1912 р. - 16 травня 1918 р.
284 Справа Полтавського окружного суду про позов Ю. Н. Кузуба. Т. 5 22 квітня 1912 р. - 14 жовтня 1917 р.
285 Справа про розгляд скарги опікуна майна та дітей Ф. П. Кильмана Г. Г. Мермана на рішення Харківської судової палати у справі позову П. Л. Риженка до Г. Г. Мермана про стягнення 7316 крб. 28 березня 1917 р. - 8 червня 1918 р.
286 Справа про розгляд скарги І. Г. Безверхого на рішення Харківської судової палати у справі його позову до І. М., П. І. та Є. К. Моргулів, А. С. та О. І. Массіїв про визнання недійсними купчої та орендної угоди. Т. 1 13 травня 1914 р. - 8 червня 1918 р.
287 Справа Харківського окружного суду про позов І. Г. Безверхого. Т. 2 13 травня 1914 р. - 13 червня 1917 р.
288 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги І. Г. Безверхого на рішення Харківського окружного суду у справі його позову. Т. 3 8 січня 1917 р. - 25 жовтня 1917 р.
289 Справа про розгляд скарги опікунки майна О. Скуратова А. Ф. Вороніної на рішення Одеської судової палати у справі позову до неї М. А. та В. А. Тропперів про сплату 3250 крб. за користування майном О. Скуратова та зустрічний позов про сплату 1500 крб. Т. 1 16 грудня 1917 р. - 10 лютого 1918 р.
290 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги А. Ф. Вороніної на рішення Одеського окружного суду у справі позовів М. А. та В. А. Тропперів, А. Ф. Вороніної. Т. 2 9 лютого 1917 р. - 6 лютого 1918 р.
291 Справа Одеського окружного суду про позови М. А. та В. А. Тропперів, А. Ф. Вороніної. Т. 3 3 квітня 1915 р. - 30 вересня 1917 р.
292 Справа про розгляд скарги А. М. Кузьмина на рішення Київської судової палати у справі позову до нього Г. С. Спиридонова та М. В. Романця про право власності на рухоме майно. Т. 1 16 січня 1917 р. - 23 жовтня 1918 р.
293 Справа Ніжинського окружного суду про позов Г. С. Спиридонова та М. В. Романця. Т. 2 11 лютого 1915 р. - 25 вересня 1917 р.
294 Справа Київської судової палати про розгляд скарги А. М. Кузьмина на рішення Ніжинського окружного суду у справі позову Г. С. Спиридонова та М. В. Романця. Т. 3 11 квітня 1915 р. - 21 грудня 1917 р.
295 Справа про розгляд скарги Л. О. Мозгового на рішення Київської судової палати у справі його позову до М. М. Грюнера про стягнення 2000 крб. за невиконання угоди. Т. 1 12 червня 1917 р. - 14 червня 1918 р.
296 Справа Київської судової палати про розгляд скарги Л. О. Мозгового на рішення Київського окружного суду у справі його позову. Т. 2 23 грудня 1913 р. - 14 березня 1918 р.
297 Справа Київського окружного суду про позов Л. О. Мозгового. Т. 3 14 грудня 1913 р. - 23 березня 1917 р.
298 Справа про розгляд скарги А. А. Редькіна на рішення Бахмутського з'їзду мирових суддів у справі позову торговельного дому “А. А. Редькин та М. Н. Емельянов” до Ц. М. Лісовської про відшкодування втрат. Т. 1 11 травня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
299 Справа Бахмутського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги А. А. Редькіна на рішення мирового судді Бахмутського судово-мировго округу у справі позову торговельного дому “А. А. Редькин та М. Н. Емельянов”. Т. 2 20 червня 1916 р. - 18 грудня 1917 р.
300 Справа мирового судді 18-ої дільниці Бахмутського судово-мирового округу про позов торговельного дому “А. А. Редькин та М. Н. Емельянов”. Т. 3 1 липня 1915 р. - 29 січня 1916 р.
301 Справа про розгляд скарги опікуна маєтку Г. Я. Ткаченка Г. П. Ткаченка на рішення Га­дяцького з'їзду мирових суддів у справі позову І. Т. Ткаченко до Г. П. Ткаченка про стягнення 1000 крб. за векселями. Т. 1 18 грудня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
302 Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Г. П. Ткаченка на рішення мирового судді Гадяцького судово-мировго округу у справі позову І. Т. Ткаченко. Т. 2 10 серпня 1917 р. - 10 грудня 1918 р.
303 Справа мирового судді 2-ої дільниці Гадяцького судово-мирового округу про позов І. Т. Ткаченко. Т. 3 1 липня 1915 р. - 11 липня 1917 р.
304 Справа про розгляд скарги Х. А. Кир'янова на рішення Київської судової палати у справі позову до нього К. Є. Ланчіа про визнання мирової угоди обов'язковою для виконання. Т. 1 30 травня 1917 р. - 21 червня 1918 р.
305 Справа Київського окружного суду про позов К. Є. Лан­чіа. Т. 2 18 грудня 1913 р. - 20 липня 1917 р.
306 Те саме. Т. 3 11 жовтня 1914 р. - 23 червня 1917 р.
307 Те саме. Т. 4 11 листопада 1913 р. - 17 березня 1914 р.
308 Справа судового пристава Київського окружного суду про стягнення з К. Є. Ланчіа на користь Х. А. Кир'янова боргу за судові витрати. Т. 5 9 грудня 1913 р. - 10 листопада 1916 р.
309 Те саме. Т. 6 18 грудня 1913 р. - 10 листопада 1916 р.
310 Справа Київської судової палати про розгляд скарги Х. А. Кир'янова на рішення Київського окружного суду у справі позову К. Є. Ланчіа. Т. 7 27 травня 1915 р. - 3 грудня 1916 р.
311 Справа судового пристава Київського окружного суду про стягнення з Х. А. Кир'янова коштів для сплати судових витрат. Т. 8 10 листопада 1916 р. - 12 жовтня 1917 р.
312 Справа про розгляд скарги К. Ф. Береговенка на рішення Київської судової палати у справі позову до нього Товариства Дзюньковецького цукрового заводу та зустрічного позову 26 червня 1918 р. - 9 грудня 1918 р.
313 Справа про розгляд скарги М.-Л. Б. Гафта на рішення Київської судової палати у справі позову до нього Київського відділення Російського банку зовнішньої торгівлі про сплату 2299 крб. за векселями. Т. 1 14 січня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
314 Справа Київської судової палати про розгляд скарги М.-.Л. Б. Гафта на рішення Київського окружного суду у справі позову Київського відділення Російського банку зовнішньої торгівлі. Т. 2 22 березня 1915 р. - 3 листопада 1917 р.
315 Справа Київського окружного суду про позов Київського відділення Російського банку зовнішньої торгівлі. Справа судового пристава Полтавського окружного суду про накладення арешту на локомобіль М.-.Л. Б. Гафта. Т. 3 29 травня 1914 р. - 4 листопада 1916 р.
316 Справа про розгляд скарги І. А. Баптизманського на рішення Харківської судової палати у справі позову до нього Петроградського міжнародного комерційного банку про сплату 21373 крб. за угодою. Т. 1 26 червня 1907 р. - 24 травня 1918 р.
317 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Санкт-Петербургського міжнародного комерційного банку на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову банку. Т. 2 3 липня 1915 р. - 6 жовтня 1916 р.
318 Справа Херсонського окружного суду про допит свідків у справі позову Петроградського міжнародного комерційного банку. Т. 3 4 січня 1916 р. - 28 травня 1918 р.
319 Справа Катеринославського окружного суду про позов Петроградського міжнародного комерційного банку. Т. 4 16 червня 1908 р. - 3 травня 1913 р.
320 Справа Катеринославського окружного суду про повернення І. А. Баптизманському 21400 крб., внесених на депозит суду для забезпечення позову Петроградського міжнародного комерційного банку. Т. 5 27 лютого 1913 р. - 19 грудня 1917 р.
321 Справа Харківської судової палати про розгляд скарг Санкт-Петербурзького міжнародного комерційного банку на рішення Катеринославського окружного суду у справі позову банку. Т. 6 15 червня 1910 р. - 19 грудня 1917 р.
322 Справа про розгляд прохання З. Л. Келля про перегляд рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Й. Й. Вексельмана про відшкодування втрат. Т. 1 26 липня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
323 Справа Єлизаветградського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги З. Л. Келля на рішення мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу у справі позову Й. Й. Вексельмана. Т. 2 15 листопада 1916 р. - 28 липня 1917 р.
324 Справа мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу про позов Й. Й. Вексельмана. Т. 3 27 червня 1916 р. - 28 жовтня 1916 р.
325 Справа про розгляд скарги Є. Є. Швахгейма на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Акціонерного товариства Боково-Княгининських антрацитових копалень про відшкодування збитків. Т. 1 12 липня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
326 Справа Єлизаветградського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Акціонерного товариства Боково-Княгининських антрацитових копалень на рішення мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу у справі позову Є. Є. Швахгейма. Т. 2 25 січня 1917 р. - 20 листопада 1917 р.
327 Справа мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу про позов Є. Є. Швахгейма. Т. 3 1 листопада 1916 р. - 14 грудня 1916 р.
328 Справа про розгляд скарги М. А. Карлюшина на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього С. Г. Амбросєва про сплату 577 крб. 50 коп. за векселем. Т. 1 27 вересня 1917 р. - 20 липня 1918 р.
329 Справа Єлизаветградського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги С. Г. Амбросєва на рішення мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу у справі його позову. Т. 2 13 березня 1917 р. - 18 жовтня 1917 р.
330 Справа мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу про позов С. Г. Амбросєва. Т. 3 19 травня 1914 р. - 25 жовтня 1914 р.
331 Справа мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу про допит свідків у справі позову С. Г. Амбросєва. Т. 4 5 липня 1914 р. - 23 березня 1917 р.
332 Справа про розгляд скарги М. П. Півневої-Василенко на рішення Конотопського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї М. І. Прокопенко про стягнення 1000 крб. з майна покійного П. П. Василенка. Т. 1 24 січня 1918 р. - 29 червня 1918 р.
333 Справа Конотопського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги М. І. Прокопенко на рішення мирового судді Конотопського судово-мирового округу у справі її позову. Т. 2 12 березня 1917 р. - 6 червня 1918 р.
334 Справа про розгляд скарги В. Г. Суханова на рішення Хар­ківської судової палати у справі його позову до Ліквідаційної комісії у справах збанкрутілого боржника Харківського торговельного банку за стягнення 2437 крб. 70 коп. та зустрічного позову на суму 41655 крб. 20 коп. Т. 1 4 грудня 1917 р. - 3 липня 1918 р.
335 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги В. Г. Суханова на рішення Харківського окружного суду у справі позовів В. Г. Суханова та Ліквідаційної комісії у справах збанкрутілого боржника Харківського торговельного банку. Т. 2 17 грудня 1915 р. - 18 травня 1918 р.
336 Справа Харківського окружного суду позови В. Г. Суханова та Ліквідаційної комісії у справах збанкрутілого боржника Харківського торговельного банку. Т. 3 6 жовтня 1906 р. - 3 грудня 1917 р.
337 Справа про розгляд скарги Б. А. Сергія на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі його позову до З. Кушнірова про стягнення 110 крб. за розпискою. Т. 1 25 вересня 1917 р. - 21 липня 1918 р.
338 Справа Новомиргородського волосного суду Єлизаветградського судово-мирового округу про позов Б. А. Сергія. Т. 2 14 січня 1917 р. - 17 травня 1917 р.
339 Справа Єлизаветградського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Б. А. Сергія на рішення мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу у справі його позову. Т. 3 28 травня 1917 р. - 18 листопада 1918 р.
340 Справа про розгляд скарги Р. М. Щупак на рішення Балтського з'їзду мирових суддів у справі її позову до Б. Рашковського про сплату 535 крб. за розпискою. Т. 1 5 лютого 1918 р. - 3 липня 1918 р.
341 Справа Балтського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Р. М. Щупак на рішення мирового судді Балтського судово-мирового округу у справі того самого позову. Т. 2 15 грудня 1915 р. - 29 травня 1918 р.
342 Справа мирового судді Балтського судово-мирового округу про позов Р. М. Щупак. Т. 3 21 серпня 1915 р. - 15 грудня 1915 р.
343 Справа про розгляд скарги А. Вайсбурда на рішення Одеської судової палати у справі позову до нього Києво-Подільського управління землеробства та державних маєтків про стягнення з нього 1127 крб. за порушення умов угоди Т. 1 3 травня 1917 р. - 4 червня 1918 р.
344 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Києво-Подільського управління землеробства та державних маєтків на рішення Кам'янець-Подільського окружного суду у справі позову управління. Т. 2 11 грудня 1914 р. - 6 червня 1917 р.
345 Справа Кам'янець-Подільського окружного суду про позов Києво-Подільського управління землеробства та державних маєтків. Т. 3 22 лютого 1914 р. - 27 лютого 1915 р.
346 Справа про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Київської судової палати у справі позову Д. Я. Русецького до управління за захоплення землі. Т. 1 22 грудня 1917 р. - 14 червня 1918 р.
347 Справа Київського апеляційного суду про розгляд скарги управління Південно-західної залізниці на рішення Уманського окружного суду у справі позову Д. Я. Русецького. Т. 2 31 березня 1916 р. - 22 квітня 1918 р.
348 Справа Уманського окружного суду про позов Д. Я. Русецького. Т. 3. Плани ділянки Уманської вітки залізниці біля с. Пеньожкове 3 жовтня 1913 р. - 28 жовтня 1917 р.
349 Справа про розгляд скарги М. В. Кукліної на рішення Київської судової палати у справі її позову до О. В. Михайлова, А. І. Григор'євої, Києво-Подільського управління землеробства та державними маєтками про право на оренду дачної ділянки. Т. 1 14 грудня 1917 р. - 28 червня 1918 р.
350 Справа Київського апеляційного суду про розгляд скарги М. В. Кукліної на рішення Київського окружного суду у справі її позову. Т. 2 27 травня 1914 р. - 22 квітня 1918 р.
351 Справа Київського окружного суду про позов М. В. Кукліної. Т. 3 12 травня 1913 р. - 18 листопада 1917 р.
352 Справа про розгляд скарги Київського 2-го жіночого духовного училища на рішення Київської судової палати у справі позову К. М. Сапежка до училища за нерухоме майно. Т. 1 10 січня 1918 р. - 28 червня 1918 р.
353 Справа Київського апеляційного суду про розгляд скарги повіреного Київського 2-го жіночого духовного училища на рішення Київського окружного суду у справі позову К. М. Сапежка. Т. 2 3 липня 1914 р. - 22 квітня 1918 р.
354 Справа Київського окружного суду про позов К. М. Сапежка. Т. 3 21 грудня 1910 р. - 11 листопада 1917 р.
355 Справа про розгляд скарги Н. Е. Магида на рішення Рівненського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього Селянського поземельного банку про право власності на землю. Т. 1 22 листопада 1917 р. - 29 червня 1918 р.
356 Справа Рівненського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Н. Е. Магида на рішення мирового судді Рівенського судово-мирового округу у справі позову Селянського поземельного банку. Т. 2 7 квітня 1917 р. - 8 грудня 1917 р.
357 Справа мирового судді Рівненського судово-мирового округу про позов Селянського поземельного банку. Т. 3 12 червня 1916 р. - 11 квітня 1917 р.
358 Справа про розгляд скарги Таврійсько-Катеринославського управління землеробства і державних маєтків на постанову Одеської судової палати у справі позову управління до Онгар-Найманської сільської громади, Я. І. Мартинова та А. П. Шевченка про купчу на землю. Т. 1 20 липня 1917 р. - 16 липня 1918 р.
359 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Таврійсько-Катеринославського управління землеробства і державних маєтків на рішення Сімферопольського окружного суду у справі позову управління. Т. 2 3 березня 1917 р. - 10 січня 1918 р.
360 Справа Сімферопольського окружного суду про позов Таврійсько-Катеринославського управління землеробства і державних маєтків. Т. 3 5 лютого 1914 р. - 4 липня 1917 р.
361 Справа про розгляд скарги Полтавської казенної палати на рішення Харківської судової палати у справі позову Р. М. Оболонської до Полтавської казенної палати та Ш. Ш. Векслера про право власності на рухоме майно. Т. 1 21 липня 1917 р. - грудень 1918 р.
362 Справа Харківської судової палати про розгляд скарги Полтавської казенної палати на рішення Полтавського окружного суду у справі позову Р. М. Оболонської. Т. 2 30 січня 1914 р. - 8 червня 1918 р.
363 Справа Полтавського окружного суду про позов Р. М. Оболонської. Т. 3 5 квітня 1913 р. - 25 травня 1917 р.
364 Справа про розгляд скарги Б. Ф. Зелинського на рішення Харківської судової палати у справі про продаж його нерухомого майна з публічних торгів М. В. Галкіну 5 вересня 1917 р. - 29 жовтня 1918 р.
365 Теж саме Г. О. Плаксіна на постанову Одеської судової палати про продаж нерухомого майна О. І. Плаксіна. Т. 1 2 серпня 1917 р. - 22 жовтня 1918 р.
366 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги Г. О. Плаксіна на ухвалу Сімферопольського окружного суду про продаж нерухомого майна О. І. Плаксіна. Т. 2 16 січня 1917 р. - 14 листопада 1917 р.
367 Справа Сімферопольського окружного суду про продаж нерухомого майна О. І. Плаксіна. Т. 3 5 серпня 1916 р. - 30 травня 1917 р.
368 Справи судових приставів Сімферо­польського окружного суду про продаж майна О. І. Плаксіна та стягнення з нього 30000 крб. за заставною на користь А. М. Касцової. Т. 4 22 вересня 1910 р. - 28 липня 1916 р.
369 Справа про розгляд скарги П. Р. Дзюби на рішення Остерського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього М. Р. Дзюбиної про майно. Т. 1 2 листопада 1917 р. - 25 квітня 1918 р.
370 Справа мирового судді Остерського судово-мирового округу про позов М. Р. Дзюбиної. Т. 2 6 червня 1917 р. - вересень 1917 р.
371 Справа Остерського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги П. Р. Дзюби на рішення мирового судді Остерського судово-мирового округу у справі позову М. Р. Дзюбиної. Т. 3 29 липня 1917 р. - 14 листопада 1917 р.
372 Справа про розгляд скарги опікунів над майном і дітьми покійного Г. К. Лящевського Ф. С. Зиненка та Ф. І. Лящевської на постанову Катеринославського повітового з'їзду мирових суддів у справі позову А. М. Найди до К. Лящевської про відібрання землі з будівлями. Т. 1 20 січня 1918 р. - 14 червня 1918 р.
373 Справа Катеринославського повітового з'їзду мирових суддів про розгляд скарги А. М. Найди на рішення мирового судді Катеринославського повітового судово-мирового округу у справі його позову. Т. 2 6 січня 1917 р. - 20 квітня 1918 р.
374 Справа судового пристава Катеринославського повітового з'їзду мирових суддів про позов А. М. Найди. Т. 3 18 травня 1917 р. - 26 червня 1917р.
375 Справа про розгляд скарги М. І. Яськіва на рішення Ямпільського з'їзду мирових суддів у справі його позову до В. І. Козак про право власності на нерухоме майно. Т. 1 21 листопада 1917 р. - 7 вересня 1918 р.
376 Справа Ямпільського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги М. І. Яськіва на рішення мирового судді Ямпільського судово-мирового округу у справі його позову. Т. 2 14 липня 1916 р. - 13 грудня 1917 р.
377 Справа мирового судді Ямпільського судово-мирового округу про позов М. І. Яськіва. Т. 3 5 лютого 1916 р. - 20 червня 1916 р.
378 Справа про розгляд скарги О. П. Журавського на рішення Одеської судової палати у справі його позову до А. П. Журавського за право власності на землю. Т. 1 9 травня 1917 р. - 17 травня 1918 р.
379 Справа Одеської судової палати про розгляд скарги О. П. Журавського на рішення Вінницького окружного суду у справі його позову. Т. 2 22 листопада 1914 р. - 4 липня 1917 р.
380 Справа Вінницького окружного суду про позов О. П. Журавського. Т. 3 2 січня 1912 р. - 12 листопада 1915 р.
381 Справа про розгляд скарги П. К. Білокурської і М. Д. Кудирко на рішення Вінницького з'їзду мирових суддів у справі їх позову до А. К. Шипкої та Ф. Шипкого про право власності на нерухоме майно. Т. 1 3 листопада 1917 р. - 29 травня 1918 р.
382 Справа Вінницького з'їзду мирових суддів та мирового судді Вінницького округу про позов П. К. Білокурської і М. Д. Кудирко. Т. 2 22 квітня 1915 р. - 27 січня 1918 р.
383 Справа про розгляд скарги А. М. Романенкової на рішення Сумського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї М. О. Скоро­богатькової про право власності на майно померлого О. С. Романенка. Т. 1 9 вересня 1917 р. - 30 травня 1918 р.
384 Справа Сумського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги А. М. Романенкової на рішення мирового судді Сумського судово-мирового округу у справі позову М. О. Скоробогатькової. Т. 2 20 листопада 1915 р. - 2 листопада 1916 р.
385 Справа 5-ої мирової дільниці Сумського судово-мирового округу про проведення огляду спірної землі і допит свідків у справі позову М. О. Скоробогатькової. Т. 3 18 квітня 1916 р. - 17 червня 1917 р.
386 Справа мирового судді 5-ої мирової дільниці Сумського судово-мирового округу про допит свідків у справі позову М. О. Скоробогатькової. Т. 4 21 грудня 1916 р. - 29 квітня 1918 р.
387 Справа мирового судді 5-ої мирової дільниці Сумського судово-мирового округу про позов М. О. Скоробогатькової. Т. 5 Лютий 1915 р. - 14 листопада 1915 р.
388 Справа про розгляд скарги Д. Книш на рішення Сквирського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї А. Книша за землю. Т. 1 6 травня 1917 р. - 31 травня 1918 р.
389 Справа Сквирського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Д. Книшової на рішення мирового судді у справі позову А. Книша. Т. 2 10 травня 1916 р. - 7 березня 1918 р.
390 Справа про розгляд скарги М. Л. Березняка на рішення Золотоніського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього К. Л. Слюсар (Слюсаревої) про право власності на землю. Т. 1 26 березня 1918 р. - 3 червня 1918 р.
391 Справа Золотоніського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги К. Л. Слюсар на рішення мирового судді Золотоніського судово-мирового округу у справі її позову. Т. 2 27 квітня 1916 р. - 27 жовтня 1916 р.
392 Справа мирового судді 5-ої дільниці Золотоніського судово-мирового округу про позов К. Л. Слюсар. Т. 3 14 листопада 1916 р. - 10 травня 1918 р.
393 Справа про розгляд скарги М. І., Н. І., Ф. І. Братушкіних (Братушка) та І. С. Мельника на рішення Сумського з'їзду мирових суддів у справі позову до них С. М. та Д. П. Братушкіних (Братушка) особисто від себе та як опікунів О. М., М. М. та А. М. Братушкіних за землю. Т. 1 16 травня 1917 р. - 7 червня 1918 р.
394 Справа Сумського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги С. М. Братушки та Д. П. Братушки на рішення мирового судді у справі їх позову. Т. 2 14 лютого 1917 р. - 24 травня 1918 р.
395 Справа мирового судді 1-ої дільниці Сумського судово-мирового округу про позов С. М. та Д. П. Братушкіних. Т. 3 5 липня 1914 р. - 14/17 січня 1917 р.
396 Справа про розгляд скарги Г. В. і С. В. Северинових на рішення Охтирського з'їзду мирових суддів у справі про позов їх до А. С. Северинової-Хитренкової про право власності на майно. Т. 1 20 жовтня 1917 р. - 15 червня 1918 р.
397 Справа мирового судді 2-ої дільниці Охтирського судово-мирового округу про позов Г. В. і С. В. Северинових. Т. 2 30 березня 1917 р. - 16 травня 1917 р.
398 Справа Охтирського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги А. С. Северинової-Хитренкової на рішення мирового судді у справі позову Г. В. і С. В. Северинових. Т. 3 2 червня 1917 р. - 10 червня 1918 р.
399 Справа про розгляд скарги В. М. Лемішки на рішення Хорольського з'їзду мирових суддів у справі його позову до О. М. Лемішка про право власності на землю. Т. 1 9 жовтня 1917 р. - 17 червня 1918 р.
400 Справа Хорольського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги А. М. Лемешка на рішення мирового судді у справі позову В. М. Лемішки. Т. 2 9 червня 1916 р. - 23 квітня 1918 р.
401 Справа про розгляд скарги С. В. Перевозника на рішення Ізюмського з'їзду мирових суддів у справі позову К. М. Забиранника про право власності на частину садиби. Т. 1 12 січня 1918 р. - 19 червня 1918 р.
402 Справа Ізюмського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги С. В. Перевозника на рішення мирового судді у справі позову К. М. Забиранника. Т. 2 8 вересня 1916 р. - 18 грудня 1917 р.
403 Справа про розгляд скарги М. Т. Уманцевої на рішення Чигиринського з'їзду мирових суддів у справі її позову до Ф. Т. Бережної про стягнення відшкодування за успадковану частину майна її батька. Т. 1 10 листопада 1917 р. - 19 червня 1918 р.
404 Справа Чигирниського з'їзду мирових суддів про позов М. Т. Уманцевої. Т. 2 2 листопада 1916 р. - 1 червня 1918 р.
405 Справа про розгляд скарги опікунів дітей та майна Т. А. Рожкова Є. П. Рожкової та В. А. Рожкова на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі позову опікунів до М. П. Ільяшева про скасування угоди та відібрання у нього будинку та присадибної ділянки. Т. 1 12 вересня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
406 Справа Єлизаветградського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Є. Ф. та В. А. Рожкових на рішення мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу у справі їх позову. Т. 2 22 грудня 1916 р. - 23 жовтня 1917 р.
407 Справа мирового судді 12-ої дільниці Єлизаветградського судово-мирового округу про позов Є. П. Рожкової та В. А. Рожкова. Т. 3 4 жовтня 1916 р. - 25 листопада 1916 р.
408 Справа про розгляд скарги А. К. Демчишиної на рішення Єлизаветградського з'їзду мирових суддів у справі її позову до І. та П. Катанових про відібрання земельного наділу. Т. 1 25 липня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
409 Справа Єлизаветградського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги П. та І. Катанових на рішення мирового судді Єлизаветградського судово-мирового округу у справі позову А. К. Демчишиної. Т. 2 13 січня 1917 р. - 10 жовтня 1917 р.
410 Справа мирового судді 24-ої дільниці Єлизаветградського судово-мирового округу про позов А. К. Демчишиної. Т. 3 22 червня 1916 р. - 30 квітня 1917 р.
411 Справа про розгляд скарги І. М. Макарова на рішення Новозибківського з'їзду мирових суддів у справі його позову до О. М. Макарової про право власності на садибу та справа з'їзду про цей позов. Т. 1 15 березня 1917 р. - 26 червня 1918 р.
412 Справа мирового судді 3-ої дільниці Новозибківського судово-мирового округу про позов І. М. Макарова. Т. 2 19 липня 1916 р. - 25 червня 1918 р.
413 Справа про розгляд прохання уповноважених Саксаганської сільської громади П. П. Цюпкіна та В. Т. Горбаня про пере­гляд рішення Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів у справі позову К. З. Пухальського до громади про стягнення орендної платні за користування його землею. Т. 1 16 травня 1917 р. - 17 вересня 1918 р.
414 Справа Верхньодніпровського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги К. З. Пухальського на рішення мирового судді Верхньодніпровського судово-мирового округу у справі його позову. Т. 2 18 вересня 1916 р. - квітень 1918 р.
415 Справа мирового судді 4-ої дільниці Верхньодніпровського судово-мирового округу про позов К. З. Пухальського. Т. 3 30 червня 1916 р. - 29 березня 1917 р.
416 Справа про розгляд скарги С. А. та Д. А. Колесників на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі їх позову до І. П. Маслюка про право власності на землю. Т. 1 23 листопада 1917 р. - 27 червня 1918 р.
417 Справа мирового судді 5-ої дільниці Гадяцького судово-мирового округу про позов С. А. та Д. А. Колесників. Т. 2 13 липня 1914 р. - 31 жовтня 1915 р.
418 Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Д. А. та С. А. Колесників на рішення мирового судді Гадяцького судово-мирового округу у справі їх позову. Т. 3 27 листопада 1915 р. - 15 січня 1918 р.
419 Справа про розгляд скарги П. С. та В. П. Іваненків на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі позову до них М. Л. Сай (Саєвої) про право власності на землю. Т. 1 6 січня 1918 р. - 27 червня 1918 р.
420 Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги М. Л. Сай на рішення мирового судді Гадяцького судово-мирового округу у справі її позову. Т. 3 11 жовтня 1915 р. - 27 січня 1918 р.
421 Справа мирового судді 4-ої дільниці Гадяцького судово-мирового округу про позов М. Л. Сай. Т. 3 13 червня 1915 р. - 15 вересня 1915 р.
422 Справа про розгляд скарги Я. К. Мартинюка на рішення Новоградволинського з'їзду мирових суддів у справі позову до нього І. Т. Мартинюк про право власності на будинок. Т. 1 31 серпня 1917 р. - 27 червня 1918 р.
423 Справа Новоградволинського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги І. Т. Мартинюк на рішення мирового судді Новоград­волинського судово-мирового округу у справі її позову. Т. 2 10 березня 1917 р. - 14 грудня 1917 р.
424 Справа про розгляд скарги І. Л. В'юна (Вьюна) на рішення Рівненського з'їзду мирових суддів у справі його позову до Д. Л. Козак (Козакової) про повернення права власності на землю і відшкодування втрат. Т. 1 17 листопада 1917 р. - 29 червня 1918 р.
425 Справа Рівненського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Д. Л. Козак на рішення мирового судді Рівненського судово-мирового округу у справі позову І. Л. В'юна. Т. 2 5 жовтня 1916 р. - 24 жовтня 1917 р.
426 Справа про розгляд скарги Й. А. та Ф. К. Добровольських на рішення Летичівського з'їзду мирових суддів у справі позову до них І. А. Добровольського про стягнення відшкодування за втрату половини будинку. Т. 1  8 грудня 1916 р. - 1 липня 1917 р.
427 Справа Летичівського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги І. А. Добровольського на рішення мирового Летичівського судово-мирового округу у справі його позову. Т. 2 8 червня 1916 р. - 18 червня 1918 р.
428 Справа мирового судді 3-ої дільниці Летичівського судово-мирового округу про позов І. А. Добровольського. Т. 3 4 лютого 1916 р. - 20 травня 1916 р.
429 Справа про розгляд скарги Є. І. Бур'ян на рішення Черкаського з'їзду мирових суддів у справі позову до неї опікунів майна А. Бур'яна Х. Бур'ян та Х. Гончара про право власності на землю. Т. 1  24 жовтня 1917 р. - 1 липня 1918 р.
430 Справа Черкаського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Є. І. Бур'ян на рішення мирового Черкаського судово-мирового округу у справі позову Х. Бур'ян та Х. Гончара. Т. 2 10 грудня 1916 р. - 24 червня 1918 р.
431 Справа про розгляд скарги І. С. Кіча на постанову Ольгопільського з'їзду мирових суддів у справі його позову до А. Журавля про повернення садиби та визнання недійсної угоди про її продаж. Т. 1 30 вересня 1917 р. - 4 липня 1918 р.
432 Справа Ольгопільського з'їзду мирових суддів про розгляд скарги І. С. Кіча на рішення мирового судді Ольгопільського судово-мирового округу у справі позову І. С. Кіча. Т. 2 2 листопада 1916 р. - 7 січня 1918 р.
433 Справа про розгляд скарги К. І. Каниболоцького на рішення Кобеляцького з'їзду мирових суддів у справі позову до нього З. Г. Грушки про право власності на землю. Т. 1 28 грудня 1917 р. - 1 липня 1918 р.
434 Справа Кобеляцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги К. І. Каниболоцького на рішення мирового судді Кобеляцького судово-мирового округу у справі позову З. Г. Грушки. Т. 2 14 серпня 1917 р. - 22 січня 1918 р.
435 Справа мирового судді 2-ої дільниці Кобеляцького судово-мирового округу про позов З. Г. Грушки. Т. 3 7 березня 1917 р. - 3 серпня 1917 р.
436 Справа про розгляд скарги М. Г. Дробитько на рішення Кобеляцького з'їзду мирових суддів у справі позову до неї І. Д. Козись про право власності на землю. Т. 1 7 січня 1918 р. - 2 липня 1918 р.
437 Справа Кобеляцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги І. Д. Козись на рішення мирового судді Кобеляцького судово-мирового округу у справі її позову. Т. 2 27 серпня 1917 р. - 11 січня 1918 р.
438 Справа мирового судді 7-ої дільниці Кобеляцького судово-мирового округу про позови І. Д. Козись та М. Г. Дробитько. Т. 3 14 липня 1917 р. - 1 серпня 1917 р.
439 Справа про розгляд скарги А. Т. Валюх та Г. І. Валюха на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі позову до них С. І. Валюха про право власності на рухоме майно. Т. 1 5 лютого 1918 р. - 31 липня 1918 р.
440 Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги С. І. Валюха на рішення мирового судді Гадяцького судово-мирового округу у справі його позову. Т. 2 14 листопада 1917 р. - 12 січня 1918 р.
441 Справа мирового судді 9-ої дільниці Гадяцького судово-мирового округу про позов С. І. Валюха. Т. 3 9 жовтня 1917 р. - 16 листопада 1917 р.
442 Справа про розгляд скарги М. Т. Овчарука та В. Д. Овчарук на рішення Вінницького з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до М. Гринюк-Перепелки про порушення умов оренди землі. Т. 1 20 жовтня 1917 р. - 3 липня 1918 р.
443 Справа Вінницького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги М. Т. Овчарука та В. Д. Овчарук на рішення мирового судді Вінницького судово-мирового округу у справі їх позову. Т. 2 8 квітня 1917 р. - 22 грудня 1917 р.
444 Справа судового пристава 3-ої дільниці Вінницького з'їзду мирових суддів про стягнення з М. Т. Овчарука та В. Д. Овчарук 14 крб. за рішенням з'їзду мирових суддів. Т. 3 22 серпня 1917 р. - 30 квітня 1918 р.
445 Справа про розгляд скарги Є. Хливнякової на рішення Вінницького з'їзду мирових суддів у справі позову до неї А. Ланової про право власності на землю. Т. 1 27 серпня 1917 р. - 22 червня 1918 р.
446 Справа Вінницького з'їзду мирових суддів про розгляд скарги Є. Хливнякової на рішення мирового судді Вінницького судово-мирового округу у справі позову А. Ланової. Т. 2 4 травня 1916 р. - 31 грудня 1917 р.
447 Справа мирового судді 1-ої дільниці Кам'янецького судово-мирового округу про позов опікунки О. Канюкової М. М. Канюкової до С. О. Ранюкова-Ранічковського про виселення його з квартири позивачки 29 квітня 1918 р. - 18 червня 1918 р.
448 Відомості про судові справи О. І. Барсука, І. В. Майстренка, Ф. С. Кравчука, В. М. та С. А. Климчуків, Х. Літвак, А. Фіхгендлера, Я. Купермана 26 грудня 1918 р.
449 Старий опис фонду № 1 за 1918 р.
165а Справа про розгляд скарги А. Д., М. Г., С. Г., Є. Г. Кириченків на рішення Гадяцького з'їзду мирових суддів у справі їхнього позову до Ф. С. Кузьменка та П. С. Алеференка про сплату відшкодування за втрати. Т. 1 17 грудня 1917 р. - 19 червня 1918 р.
165б Справа Гадяцького з'їзду мирових суддів про позов А. Д., М. Г., С. Г., Є. Г. Кириченків. Т. 2 14 серпня 1917 р. - 13 січня 1918 р.
165в Справа мирового судді 1-ої дільниці Гадяцького судово-мирового округу про позов А. Д., М. Г., С. Г., Є. Г. Кириченків. Т. 3 28 червня 1917 р. - 10 серпня 1917 р.
39а Справа про надання опікунці Є. О. Термено дозволу на продаж нерухомого майна неповнолітніх дітей сім'ї Термено 16 жовтня 1917 р. - 14 листопада 1919 р.