Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1009
Назва фондуПолтавське товариство "Просвіта", м. Полтава
Початок опису1917
Кінець опису1921
Анотація описуОпис - 1
Статути товариства, доповідь про стан Золотоніського товариства "Просвіта".
Постанови першого Всеполтавського з'їзду просвітніх товариств про організацію позашкільної освіти.
Протоколи засідань Ради товариства.
Документи про діяльність Українського народного університету в м. Полтаві.
Листи Українського клубу, видавництв про налагодження роботи бібліотеки.
Листування з Полтавською губернською, повітовою та міською управами, товариствами "Просвіти".
Списки членів товариства та їхніх внесків.
Фінансові звіти та кошториси товариства, відомості про заробітну плату, штати товариства, рахунки.
Старий опис
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Статути товариства, доповідь про стан Золотоніського товариства «Просвіти» та селянських просвіт Золотоніського повіту 19 вересня 1917 р. - 27 листопада 1920 р.
2 Постанови першого Всеполтавського з’їзду просвітніх товариств про організацію позашкільної освіти, театру, лекцій-концертів, використання кінематографу тощо, протокол засідання губернської конференції культурно-просвітніх організацій у м. Полтаві 10 травня 1918 р. - 25 квітня 1919 р.
3 Протоколи засідань Ради товариства 2 січня 1918 р. - 18 грудня 1920 р.
4 Протоколи засідань Ради товариства 9 травня 1917 р. - 8 серпня 1919 р.
5 Постанова та протоколи загальних зборів товариства, списки присутніх на зборах та членів комісій, запрошення на збори, відчит про діяльність товариства у 1917-1921 рр., фінансовий звіт за 1920 р. 30 березня 1917 р. - 9 січня 1921 р.
6 Справоздання Ради товариства про діяльність товариства за 1917-1919 рр., вирізка з газети про закриття Київської «Просвіти» 13 квітня 1910 р. - [1919 р.]
7 Заяви, прохання про звільнення та призначення на посади у товаристві, прийняття в члени товариства; листи просвітніх товариств, Полтавського історико-філологічного факультету, громадських організацій та державних установ з проханнями надати літературу, приміщення, призначити представників від товариства; повідомлення про панахиду по П. Я. Мирному (Рудченку) та відкриття курсів української мови, посвідчення просвітян тощо 11 вересня 1919 р. - 2 грудня 1920 р.
8 Прохання членів Ради товариства про вихід з Ради, виплату грошей; розписки 4 вересня 1917 р. - 4 січня 1921 р.
9 Привітання та запрошення на відкриття Полтавського історико-філологічного факультету, листування з Міністерством шляхів УД про позачерговий продаж білетів професорам Харківського університету, примірник газети «Рідне слово» (10.09.1919); листування про організацію святкувань на честь Т. Шевченка та П. Мирного 30 вересня 1918 р. - 4 травня 1920 р.
10 Документи про діяльність Українського народного університету в м. Полтаві (статут (чернетка), постанова, щоденник, протоколи, звіт, перелік видань, кошториси, відомості платні, листи) 22 квітня 1918 р. - 12 березня 1920 р.
11 Прохання про відкриття Першої української гімназії у Полтаві, листування про перехід до товариства Решетилівської гімназії, призначення Попечительської ради Полтавської української гімназії ім. І. Котляревського, видачу книг з бібліотеки товариства 26 червня 1917 р. - 24 листопада 1919 р.
12 Звернення до Полтавської губернської земської управи у справі організації курсів з українознавства, прохання слухачів курсів 22 квітня 1917 р. - 11 липня 1918 р.
13 Протокол засідання Педагогічної ради вечірньої початкової школи товариства, звернення до кооперативу «Організований робітник» та лист Полтавської районної управи про виділення коштів на курси 31 січня 1919 р. - 31 липня 1919 р.
14 Резолюції видавничої секції товариства, статут любительського музично-драматичного гуртка при Павловських заводах, листування з Полтавським народним університетом, редакціями та ін. установами про відрядження лекторів та представників товариства, розповсюдження видань, організацію Комісії з догляду за могилою І. Котляревського; запрошення, списки та рекламні листівки нових книг 13 травня 1917 р. - 27 січня 1921 р.
15 Листи Українського клубу, видавництв про налагодження роботи бібліотеки, надіслання видань, відомості про книгозбірню товариства та клубу, посвідчення, розписки про отримання книг, портретів українських діячів 12 серпня 1918 р. - 11 грудня 1920 р.
16 Листи Генерального секретарства освіти УЦР, Головного управління мистецтв та національної культури УД, Наркомосвіти УСРР про організацію інструкторських курсів, надіслання літератури, діяльність театральних гуртків, оренду театру в Полтаві, з фінансових питань; програма курсів для інструкторів позашкільної та дошкільної освіти, анкетний лист для бібліотек 5 жовтня 1917 р. - 23 квітня 1919 р.
17 Листування з відділом народної освіти губернської ради робітничих та селянських депутатів Полтавщини про фінансування курсів дошкільного виховання, обрахунок видатків та прибутків курсів, посвідчення окремих осіб про закінчення курсів 22 березня 1919 р. - 30 травня 1919 р.
18 Листування з Полтавською губернською, повітовою та міською управами, ін. установами про вибори комісара з народної освіти, збирання українських підручників, призначення представників товариства в комісії, створення проекту вивісок для міських шкіл та підприємств, будівництво народних домів, вшанування Т. Г. Шевченка, оголошення про з’їзд просвітніх товариств Полтавського повіту 16 травня 1917 р. - 27 лютого 1919 р.
19 Листування з товариствами «Просвіти», управами та ін. установами про відкриття та організацію місцевих просвітніх товариств та філій, надіслання статуту та літератури, передавання Полтавському товариству «Просвіта» майна М. Д. Пищанського, протоколи засідань товариств, списки просвітніх товариств Полтавщини та ін. 5 травня 1917 р. - 31 березня 1919 р.
20 Листування з Полтавським губернським відділом народної освіти, видавничою комісією товариства та ін. установами про призначення на посади до бібліотеки, реєстрацію товариства, організацію видавничої комісії та святкових заходів, роботу Українського народного університету, видавництво нот, поповнення книгозбірні товариства, з господарських та фінансових питань; посвідчення окремих осіб 26 вересня 1919 р. - 17 грудня 1920 р.
21 Справоздання та протокол засідання Комісії з влаштування лотереї, розписки, акт, посвідчення, листи добровільних пожертв, рахунки 27 грудня 1918 р. - 23 січня 1919 р.
22 Рукопис твору І. Шмельова про художника в українському перекладі В. Ємеця Без дати
23 Рукопис художнього твору П. Маеля «У краї див. Подорож по Індії» в українському перекладі Л. Жебуньова Без дати
24 Постанови наради представників сільських земельних комітетів Кременчуцького повіту, декларація та постанови з’їзду делегатів 5-ї армії, протоколи та постанови з’їзду представників «Просвіт» Миргородського повіту, статути просвітніх товариств та кооперативних організацій, план діяльності на 1918 р. культурно-просвітнього відділу Полтавської спілки споживчих товариств, звернення Комісії зі сприяння позики Свободи 1917 р., оголошення про створення Бюро освідомителів, Українського селянського університету, Історичного архіву Полтавщини, вибори до Полтавської міської думи та ін. заходи; брошури, театральні афіші, календар на 1920 р. 29 квітня 1917 р. - 23 квітня 1920 р.
25 Списки членів товариства та їхніх внесків за 1917 р., умови Українського клубу з товариством, Спілкою жінок про користування книгозбірнею та приміщенням клубу, умова клубу з А. і М. Гальченками про оренду квартири, законопроект про асигнування державної субсидії товариству, прохання товариства про надання грошової допомоги, фінансові звіти та кошториси товариства, тарифні та зарплатні відомості, штати товариства, рахунки 15 травня 1917 р. - 15 вересня 1920 р.
26 Старий опис №1