Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1060
Назва фондуГенеральне секретарство земельних справ Української Центральної Ради, м. Київ
Початок опису1917
Кінець опису1918
Анотація описуОпис - 2
Угода (чернетка) про обробіток селянами землі у маєтку поміщика А.А. Чернявського "Остров" у с. Вчерайше Сквирського повіту, відомості про виконані роботи у маєтку, надходження та використання зернових та інших продуктів за 1917-1918 рр., рахунки
Обіжники Секретарства національних справ та Секретарства польських справ земельним комітетам про залишення на посадах працівників приватних маєтків та виконання III універсалу УЦР, посвідчення управляючого А. Боського, списки про виплату платні працівника.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Угода (чернетка) про обробіток селянами землі у маєтку поміщика А. А. Чернявського «Остров» у с. Вчерайше Сквирського повіту, списки орендарів маєтку та заробітної платні працівників, відомості про виконані роботи у маєтку, надходження та використання зернових та ін. продуктів за 1917-1918 рр., рахунки Грудень 1917 р. - 18 вересня 1918 р.
2 Обіжники Секретарства національних справ та Секретарства польських справ земельним комітетам про залишення на посадах працівників приватних маєтків та виконання III універсалу УЦР, посвідчення управляючого А. Боського, списки платні працівників Вчерайшанівської сільської управи 15 листопада 1917 р. - 15 січня 1918 р.
3 Старий опис № 1 ф. 4616 17 грудня 1936 р.
4 Старий опис № 2 ф. 1060