Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1062
Назва фондусерпня 1920р. - м. Станіслав
Початок опису1918
Кінець опису1920
Анотація описуОпис - 1
Закони, інструкції, постанови, обіжники, накази, розпорядження Ради Міністрів Директорії про охорону лісів, діяльність хліборобських товариств, грошову допомогу приватним господарствам, утворення фінансової комісії при Міністерстві фінансів, проведення гідротехнічних робіт, збір додаткового податку за промислову худобу й птицю, фінансування сільських установ
Обов'язкова постанова Міністерства земельних справ УНР про обмолот хліба для потреб армії та копія постанови з'їзду представників продовольчих комітетів на залізницях України та залізничних кооперативів про їх діяльність.
Накази Міністерства земельних справ УНР про ведення діловодства українською мовою
Протоколи засідань окремих комісій міністерства та місцевих земельних управ, а також нарад представників міністерства та цукроварень.
Накази Міністерства земельних справ і прохань окремих осіб про призначення їх на службові посади
Відомості про особовий склад місцевих установ, підлеглих ветеринарному департаменту міністерств.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Накази Головної команди військ УНР, Головної управи військ УНР, положення про військову варту 8 жовтня 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
2 Протоколи засідань Аграрної наради міністерства з питань земельної реформи, проекту меліоративного та сільськогосподарського кредитування, журнал засідань РНМ, законопроект (копія) про внесення змін до закону про мобілізацію військових 1 вересня 1919 р. – 26 квітня 1920р.
3 Листування міністерства з РНМ, Директорією УНР, Верховним Головнокомандуючим про збір урожаю, виділення коштів для сільського господарства і проведення земельної реформи, відношення Директорії про складання реєстрів осіб, які співпрацюють з Денікіним та ін. документи 2 травня 1919 р. – 15 жовтня 1919 р.
4 Листування міністерства з Державним контролером УНР про витрати на утримання співробітників Державної канцелярії 11 липня 1919 р. – 20 жовтня 1919 р.
5 Листування міністерства з посольствами, міністерствами УНР, військовими установами, земельними управами та ін. інституціями, накази міністерства, відношення про збір урожаю, мобілізацію, журнали та протоколи засідань Фінансової комісії, РНМ, міністерства, прохання громадян, звернення міністра земельних справ до селян, документи про забезпечення працівників міністерства житлом, одягом, продуктами харчування, списки та посвідчення працівників міністерства 8 квітня 1919 р. – 16 квітня 1920 р.
6 Листування міністерства з міністерствами УНР, Головним управлінням генерального штабу, губернськими та повітовими комісарами, земельними управами, звернення, накази, законопроекти пенсійного статуту, обіжник МВС «Про тимчасову організацію влади на місцях», відозва до козаків армії УНР, реєстри та списки працівників міністерства, доклад (копія) єврейської делегації до Головного отамана, витяги з докладів департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва, схема передачі телеграм по установах Поділля, журнал засідання Міжвідомчої наради МФ 4 квітня 1919 р. – 7 листопада 1919 р.
7 Перелік законів УНР, опублікованих у «Вістнику Законів Міністерства Земельних Справ УНР» 1919 р.
8 Листування міністерства з Міністерством здоров’я та опікування, Міністерством народного господарства, земельними управами про збір урожаю та його охорону, підвищення заробітної платні, розширення єврейського цвинтаря в м. Лянцкороні, протоколи та постанови губернської Подільської та повітової Староконстянтинів­ської земельних управ, кошториси, рапорти голів земельних управ, службові посвідчення, звернення приватних осіб до міністерства 10 березня 1919 р. – 5 березня 1920 р.
9 Листування міністерства з РНМ, МФ про кошти для проведення земельної реформи, з Департаментом земельної реформи у кадрових питаннях, списки співробітників департаменту, заяви, службові посвідчення, рапорти працівників департаменту, відомість про збір урожаю, реєстр асигнувань департаменту 5 липня 1919 р. – 25 жовтня 1919 р.
10 Листування Департаментом хліборобства з кадрових питань, список працівників департаменту, службові посвідчення, прохання, заяви про вихід працівників департаменту з відпустки 2 липня 1919 р. – 15 жовтня 1919 р.
11 Листування Межового департаменту з Канцелярією міністра з кадрових питань, звідомлення про діяльність департаменту, доповідь про ґуральні, реєстр працівників департаменту 6 квітня 1919 р. – 12 листопада 1919 р.
12 Листування з Лісовим департаментом з кадрових питань, службові посвідчення, реєстр працівників департаменту 6 квітня 1919 р. – 22 жовтня 1919 р.
13 Листування Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва з кадрових питань, службові посвідчення, прохання працівників про матеріальну допомогу, реєстри співробітників департаменту, автобіографія В. Коцабюка 8 липня 1919 р. – 29 жовтня 1919 р.
14 Листування з Департаментом сільськогосподарської економії, статистики й кооперації з кадрових питань, реєстр співробітників департаменту, прохання про прийняття на роботу в міністерство, прохання департаменту про створення комісії для укладання «Економічно-статистичного справочника по Україні» 8 липня 1919 р. – 27 жовтня 1919 р.
15 Листування з Ветеринарним департаментом з кадрових питань, огляд діяльності Ветеринарного департаменту, списки працівників Ветеринарного департаменту та Департаменту хліборобства 22 липня 1919 р. – 12 жовтня 1919 р.
16 Листування Окремим відділом скотарства з кадрових питань, список працівників відділу, звернення відділу до подільського губернського комісара про збереження племінної худоби 8 липня 1919 р. – 23 вересня 1920 р.
17 Листування з Окремим відділом конезаводства з кадрових питань, список працівників відділу 22 липня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
18 Листування з Окремим відділом садівництва і інтенсивних культур з кадрових питань, службові посвідчення працівників відділу, прохання про прийняття на роботу в міністерство, списки працівників відділу 18 липня 1919 р. – 29 жовтня 1919 р.
19 Листування з Інформаційно-видавничим відділом з кадрових питань, накази міністерства по відділу, огляд діяльності відділу, службові посвідчення працівників відділу, список працівників відділу 21 липня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
20 Доповідь завідуючого гаражем міністерства, доповідь про збір урожаю в Проскурівському повіті 1 вересня 1919 р. – 22 жовтня 1919 р.
21 Прохання працівників Лісового департаменту міністерства залишити їх на своїх посадах, прохання про прийняття на роботу в департамент, про грошову допомогу, переведення на інші посади 4 січня 1919 р. – 11 квітня 1919 р.
22 Листування Бюджетної комісії МФ та Канцелярії міністра про фінансування відділів міністерства, прохання агронома М. Пилипця  про навчання в університеті у м. Ляйпціг 17 вересня 1919 р. – 17 жовтня 1919 р.
23 Розписки про одержання меблів, акти про оренду меблів та передачу майна міністерства на зберігання Українському державному університету в  м. Кам’янець-Подільський 19 лютого 1919 р. – 2 березня 1920 р.
24 Листування міністерства з Кам’янець-Подільським районним сільськогосподарським кооперативом та Союзом споживчих товариств про передплату «Бюлетеня Міністерства Земельних справ» та «Вістника Міністерства Земельних Справ» 15 липня 1919 р. –1 вересня 1919 р.
25 Лист Керуючого справами Директорії до міністра земельних справ про збір урожаю і постачання хлібом армії та міського населення, телеграма міністра земельних справ про організацію збору врожаю 26 липня 1919 р. – 21 серпня 1919 р.
26 Прохання жителів станції Клевань Волинської губернії про викуп землі та відновлення санаторію, доповідь про ситуацію в УНР та земельну реформу 7 квітня 1919 р. – 27 березня 1920 р.
27 Вимоги на канцелярські приладдя, меблі, продукти харчування, прохання про виділення коштів, рахунки та розписки 5 серпня 1919 р. – 5 липня 1920 р.
28 Списки працівників міністерства Без дати
29 Кошториси видатків та прибутків міністерства, посадові оклади на 1918–1919 рр. 9 грудня 1919 р.
30 Книга реєстрації вхідних документів Канцелярії міністра 1919 р.
31 Опис справ міністерства за 1919 – 1920 рр., реєстр справ Канцелярії міністра, залишених в м. Кам’янці-Подільському Без дати
32 Накази міністерства з кадрових питань, про складання кошторисів, приведення до присяги урядовців, оплату і організацію праці в позаробочий час, створення комісії для підготовки законопроекту про передачу землі іноземних громадян до земельного фонду УНР 12 березня 1919 р. – 28 жовтня 1919 р.
33 Список лісництв УНР, витяги з лісового законодавства, листування департаменту та копії документів у справі виділення землі для Підлісно-Мукарівської школи, у справі продажу дров з фільварку с. Голяниськи Кам’янецького повіту 18 листопада 1918 р.
34 Закони УНР про грошову одиницю, ліси та лісничих, обіжник про продаж лісів, постанови РНМ, оголошення МФ про грошові одиниці іноземних держав, листування департаменту з лісничими 6 січня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
35 Копії законів УНР, обіжники міністерства, проект поділу лісів на лісництва, положення про лісоуправління, повідомлення про з’їзд лісничих у м. Вінниці. Листування департаменту у справі позики для Ставецької сільськогосподарської школи, про створення Малої та Великої Ради, організацію управління лісовим господарством, лісозаготівлю, охорону лісів, ціни на деревину, вживання української мови у діловодстві 7 грудня 1918 р. – 22 серпня 1920 р.
36 Договори, прохання, витяги з журналів засідань лісових комісій у справі контрактів на вирубування лісів промисловців М. і Ф. Цукерманів, акціонерного товариства «Сормово» 22 липня 1919 р. – 25 вересня 1919 р.
37 Листування департаменту з старшим лісовим ревізором, повітовими лісничими, прохання громадян про виділення лісу на відбудову господарств. Листування лісового відділу Подільської губернської земельної управи з повітовими земельними управами про надіслання копій протоколів нарад, обіжників 22 березня 1919 р. – 3 листопада 1919 р.
38 Листування департаменту про вирубування та охорону лісів, організацію лісництв, відбудову лісового господарства, проведення лісової реформи, ціни на лісові матеріали, виділення коштів, заготівлю дубової кори. Доповіді директора департаменту, Подільського губернського лісничого, проекти організації лісництв та розподілу лісових дач Поділля, протоколи та витяги з журналів засідань Всеукраїнської спілки лісоводів, відомість про ліси України, карта лісів та проект поділу на лісництва лісів Летичівського повіту та ін. документи 9 липня 1919 р. – 3 червня 1920 р.
39 Листування департаменту про виділення ділянок лісу для заготівлі дров та будівельних матеріалів, забезпечення паливом залізниці, цукрових заводів, державних установ та цивільного населення, реквізицію лісу. Доповіді директора лісового департаменту, протоколи нарад, прохання громадян, відомість боргів за ліс 28 червня 1919 р. – 18 листопада 1919 р.
40 Листування департаменту, лісничих та лісництв Подільської та Волинської губерній, інших державних установ у справі заготівлі та видачі дров, будівельних матеріалів, дубової кори, кошториси та плани лісових розробок 9 листопада 1918 р. – 19 листопада 1919 р.
41 Листування департаменту з кадрових питань, службові посвідчення працівників департаменту, прохання про прийняття на роботу, відомості про службовців департаменту, доповідь директора департаменту про створення Лісової комісії 10 липня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
42 Листування департаменту та підпорядкованих йому установ про виплати грошової допомоги та зарплатні, про арешти та пограбування працівників департаменту. Службові посвідчення, доповідь директора департаменту про відрядження, проект поділу лісів Брацлавського повіту на лісництва, списки лісничих та їхніх помічників, відомість лісів Кам’янецького повіту 23 лютого 1919 р. – 17 листопада 1919 р.
43 Службова записка директора департаменту хліборобства про розробку торф'яних боліт та повідомлення лісничих про наявність торф'яників у лісництвах 25 серпня 1919 р. – 13 жовтня 1919 р.
44 Лист Київського повітового з’їзду мирових суддів до департаменту, протоколи, акти у справі незаконного вирубування лісу в Старо-Петрівській дачі 12 жовтня 1918 р. – 11 лютого 1919 р.
45 Документи у справі продажу лісових ділянок з державних лісових дач Харківської та Чернігівської губерній (торговельні листи, оголошення про торги, журнали продаж, заявки та списки покупців, відомості про результати торгів) 1 липня 1918 р. – 22 лютого 1919 р.
46 Справа про передачу дачних ділянок в оренду (відомості, прохання, витяги із законів про умови оренди дачних ділянок, плани дачних ділянок, пояснювальні записки, листи) 11 липня 1918 р. – 31 січня 1919 р.
47 Положення про об’єднання лісоуправління. Прохання, кошториси, відомості про виділення коштів, грошової допомоги, звіти про видатки, податкові листи, штатні розписи департаменту та підпорядкованих йому установ 12 березня 1919 р. – 29 травня 1920 р.
48 Листування департаменту з лісничими, комісарами та ін. про самовільну вирубку та охорону лісів 17 січня 1919 р. – 4 квітня 1919 р.
49 Листи Києво-Подільського управління хліборобства та державного майна до Лісового департаменту про списки помічників лісничих, список службовців кооперативного відділу міністерства, посвідчення М. Балаша  30 грудня 1918 р. – 5 травня 1919 р.
50 Списки співробітників відділів департаменту та відомості для оподаткування прибутків працівників департаменту 13 січня 1918 р. – 24 березня 1919 р.
51 Списки співробітників відділів департаменту та Управління Подільського губернського лісничого 20 червня 1918 р. – 7 червня 1920 р.
52 Листування відділу з окремими громадянами про прийняття на роботу, повідомлення про нараду Бібліотечної комісії 21 січня 1919 р. – 16 травня 1919 р.
53 Накази, обіжники міністерства та Революційного комітету Комісаріату Земельних Справ про списки працівників, організацію роботи департаментів, «Декрет об охране лесов», закон про передачу сільськогосподарського реманенту, інструкція про ліквідацію нетрудових господарств 3 січня 1919 р. – 20 березня 1919 р.
54 «Вістник державних законів УНР» (№1, 18 січня 1919 р.) та «Вістник УНР» (№1, 25 січня 1919 р.). 18 січня 1919 р. – 25 січня 1919 р.
55 «Вістник Міністерства Земельних Справ» (№11, 9 грудня 1918 р.). 9 грудня 1918 р. – 1 січня 1919 р.
56 Листування Лісового департаменту Комісаріату Земельних Справ про мобілізацію співробітників, списки працівників департаменту 30 листопада 1918 р. – 29 березня 1919 р.
57 Листування Лісового департаменту міністерства та Лісового департаменту Комісаріату Земельних Справ про бланки документів, канцелярське приладдя, відомості про працівників департаментів, про витрати паперу, список майна загального відділу департаменту 15 січня 1918 р. – 9 квітня 1919 р.
58 Листування з загальним відділом департаменту про видачу паспортних книжок 21 грудня 1918 р. – 1 січня 1919 р.
59 Закон про ліси в УНР. Заяви, прохання, про призначення на посади в департаменті 25 грудня 1918 р. – 30 січня 1919 р.
60 Розпорядження, накази департаменту з кадрових питань 13 січня 1919 р. – 29 січня 1919 р.
61 Відомості про лісокультурні матеріали в лісових розплідниках Рокитнянського та Ушицького лісництв, опис майна та список книг бібліотеки Арбатського садового розплідника, повідомлення про лісові і садові саджанці в державних розплідниках Київщини та Поділля, запрошення на засідання департаменту 24 грудня 1918 р. – 12 березня 1919 р.
62 Листування відділу з лісництвами, акти про передачу справ відділу та віднесення Волицької дачі до лісового фонду УСРР, відомості про будівлі, угіддя, працівників Поташнянського та Забарського лісництв 20 грудня 1918 р. – 13 серпня 1919 р.
63 Листування відділу з Революційним комітетом, відділами міністерства з кадрових питань, анкети з даними про поклади корисних копалин в лісництвах, звіти, запрошення на наради, доповіді про розподіл коштів та бібліотечну справу в міністерстві, відомості про зарплату, списки працівників відділу 28 листопада 1919 р. – 25 березня 1919 р.
64 Відомості про лісові пожежі в лісництвах Києво-Подільського управління хліборобства та державного майна 24 січня 1919 р.
65 Відомості про лісові дачі окремих лісництв Київської губернії 22 січня 1919 р. – 12 лютого 1919 р.
66 Анкетні листи про лісові дачі Дубечанського, Сорокошиць­кого, Старосельського, Пакульського лісництв Чернігівської губернії 10 січня 1919 р.– 22 лютого 1919 р.
67 Накази міністра земельних справ про звільнення і призначення працівників, розпуск Ради міністерства. Накази Комісаріату Земельних Справ та Ревкому про створення Революційного комітету співробітників, призначення і звільнення працівників комісаріату, списки співробітників комісаріату 1 січня 1919 р. – 24 березня 1919 р.
68 Правила закриття рахунків, складання розписів видатків та їх форми, тимчасові розписи податків департаменту, відомості по кредитах на утримання штатів лісництв, постанова про фінансування земельної та лісової реформи, листування відділу про складання фінансових документів 2 січня 1919 р. – 8 квітня 1919 р.
69 Листування, розпорядження міністерства та Комісаріату Земельних Справ про організацію роботи департаментів, список працівників відділу 1 січня 1919 р.– 24 березня 1919 р.
70 Листування відділу про повернення грошей за ділянку лісу уповноваженому селян с. Паришів Бондару 27 лютого – 31 березня 1919 р.
71 Листування відділу про перерахунок коштів на депозитний рахунок Житньогорського лісництва 3 березня 1919 р. – 31 березня 1919 р
72 Лист Чернігівського управління хліборобства та державного майна про виділення коштів Чернігівському лісоохоронному комітету, кошторис Подільського лісоохоронного комітету 17 серпня 1918 р. – 17 січня 1919 р.
73 Відомості на утримання працівників Боярського лісництва Київської губернії, розписки, рахунки Грудень 1918 р. – 1 квітня 1919 р.
74 Кошториси прибутків та видатків департаменту, відомості на утримання особового складу лісового управління 1919 р.
75 Закони УНР про державну будівельну допомогу, наділення землею козаків армії УНР, закон Української держави про тимчасові земельно-ліквідаційні комісії та їх статут. Накази міністерства про проведення земельної реформи, ведення діловодства та викладання у навчальних закладах українською мовою 15 липня 1918 р. – 12 квітня 1919 р.
76 Накази міністерства про призначення, відрядження, звільнення працівників, складання кошторисів, організацію діловодства та праці в додатковий час 11 червня 1918 р. – 7 червня 1920 р.
77 Схеми організації відділів проведення земельної реформи, пояснююча записка до кошторису земельних управ, проект сміти на утримання губернських, повітових та волосних земельних управ на Волині Серпень – грудень 1919 р.
78 Накази, інструкція, плани, відомості про збір урожаю і заготівлю збіжжя, забезпечення армії УНР хлібом, витяг з журналу засідань РНМ, збірник наказів міністерства «Про реалізацію (уборку) урожаю», вирізки з «Бюлетеня Інформаційного відділу Міністерства земельних справ» та «Вістника Міністерства Земельних Справ» 15 травня 1919 р. – 16 вересня 1919 р.
79 Відомості про збір урожаю в повітах, листування про охорону врожаю, забезпечення військових частин зерном, фуражем, вивезення збіжжя польськими військовими, звільнення від мобілізації працівників земельних управ. Том I 3 липня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
80 Те ж саме. Том II 31 липня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
81 Протоколи нарад міністерства, законопроекти, статут земельних управ, листування департаменту з міністерствами УНР, земельними управами, цукровими підприємствами про виділення коштів на збір урожаю та його реалізацію, видачу збіжжя, забезпечення продуктами харчування армії УНР, мобілізацію працівників міністерства, повідомлення про вилучення врожаю польськими військовими в Нейтральній смузі 8 червня 1919 р. – 2 червня 1920 р.
82 Доповіді про збільшення особового складу земельних управ та перевірку бухгалтерських документів, звернення громадян, повідомлення про оснащення гідравлічної лабораторії, пояснююча записка про асигнування на викладання інженерно-меліоративних наук в Київському Політехнічному університеті, листування департаменту з державними установами про виділення коштів, надіслання звітів, відомостей по зарплатах, видачу охоронних листів маєткам на Поділлі 20 червня 1919 р. –8 червня 1920 р.
83 Протоколи, доповіді учасників Губернської наради представників земельних управ Поділля, листування Волинської та Подільської губернських земельних управ з департаментом про проведення земельної реформи, охорону врожаю, призначення голів земельних управ, покращення матеріального становища працівників земельних управ та звільнення їх від мобілізації, виділення коштів, забезпечення шкіл земельними ділянками, повідомлення про розкрадання майна, самовільні захоплення землі селянами, кошториси видатків 17 червня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
84 Листування департаменту з земельним управами про збір та організацію охорони державного врожаю зернових, забезпечення армії фуражем та продуктами харчування, складання відомостей про посіви, видачу та молотьбу зерна, звільнення від мобілізації працівників земельних управ, скликання нарад, повідомлення про розкрадання державного збіжжя, про вилучення зерна польськими військовими, відомості про збір врожаю, службові посвідчення 17 червня 1919 р. – 4 жовтня 1919 р.
85 Схеми штатів, списки працівників департаменту, постанови, звіти про діяльність земельних управ, доповіді про реалізацію врожаю у повітах, обіжники департаменту, кошториси, звернення громадян, акти про вилучення врожаю польськими військовими. Листування департаменту з кадрових питань, про розподіл та оренду землі, передачу в користування сільськогосподарського реманенту, збір врожаю, виділення коштів, затвердження цін на сільськогосподарські продукти, оподаткування 23 грудня 1917 р. – 15 листопада 1919 р.
86 Повідомлення про засідання Комісії у справах збору врожаю на землях ДЗБ і протокол наради Комісії у справах постачання армії хлібом і забезпечення інтендантських баз 25 червня 1919 р. – 16 вересня 1919 р.
87 Листування департаменту про збір та охорону врожаю, призначення і звільнення працівників земельних управ, організацію земельних управ, виділення коштів на проведення земельної реформи 22 липня – 11 серпня 1919 р.
88 Листування департаменту з кадрових питань, прохання та накази про призначення на посади в міністерстві, посвідчення, списки працівників департаменту та Волинської губернської земельної управи, доповіді про збір урожаю, проведення земельної реформи, реєстр вихідних документів 19 липня 1919 р. – 26 травня 1920 р.
89 Листування департаменту про затвердження штатів та збільшення платні працівникам земельних управ, закон про тимчасові штати земельних управ, кошториси земельних управ, журнали засідань Бюджетної комісії, видаткові росписання, розпорядчики по кредитах 25 липня 1919 р. – 3 листопада 1919 р.
90 Відомості (копії) про виплати утримання, надбавок, добових, одноразової допомоги урядовцям департаменту, накази міністерства про призначення працівників 21 липня 1919 р. – 8 червня 1920 р.
91 Обіжники департаменту про проведення земельної реформи, збір урожаю, організацію роботи земельних управ, оподаткування, статут земельних управ, листування про собівартість врожаю та ціни на зернові, звернення міністерства до селянства 12 березня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
92 Листування департаменту про проведення земельної реформи, наділення селян землею, мобілізацію, постачання продовольством армії, реалізацію та охорону врожаю, ціни на пшеницю та жито, відновлення діяльності повітових і губернських земельних управ, скасування сільських земельних управ, доповіді про діяльність земельних управ, протоколи міжвідомчої наради комісії в справі продовольчого постачання армії, прохання громадян 16 липня 1919 р. – 27 травня 1920 р.
93 Листування департаменту про виплати працівникам земельних управ, відомості про платню працівникам земельних управ, прохання про виділення коштів, тимчасові штати земельних управ, кошториси, звіти про витрати, журнали засідань Фінансової комісії МФ 31 липня 1919 р. – 8 червня 1920 р.
94 Листування департаменту про підвищення платні працівникам земельних управ, штати повітових та волосних земельних управ, прохання К. Ф. Войтовича та М. Баронця про видачу утримання й матеріальної допомоги 6 серпня 1919 р. – 16 жовтня 1919 р.
95 Документи Подільської губернської земельної управи у справі земських зборів (протокол засідання наради управи, доповідь, списки платників земських зборів, листи). Прохання про виділення коштів земельним управам 1 жовтня 1919 р. – 5 листопада 1919 р.
96 Протоколи нарад міністерства, юридичної комісії, аграрної наради, міжвідомчої комісії у справах постачання армії хлібом та забезпечення інтендантських баз, списки присутніх на нарадах, запрошення на нарад 29 липня 1919 р. – 6 листопада 1919 р.
97 «Вістник Міністерства земельних справ» (Випуски 1–10) 20 січня 1919 р. – 30 серпня 1919 р.
98 Декларація уряду УНР, постанова РНМ про виділення коштів міністерству, збірка наказів та розпоряджень міністерства про реалізацію врожаю, статут земельних управ, законопроекти та роз’яснення до них 12 квітня 1919 р. – 22 жовтня 1919 р.
99 Відомість про кошти передані департаментом земельним управам та доклад Ямпільської повітової управи про відкриття кредиту 25 жовтня 1919 р. – 24 травня 1920 р.
100 Проекти, плани, доповіді про проведення земельної реформи, інструкція комісарам «Посівплощі» 5 квітня 1919 р. – 6 квітня 1919 р.
101 Статути Особливої наради з вироблення земельної реформи та губернських лісових комісій, дані про врожай зернових в Херсонській губернії у 1918 р. 29 жовтня 1918 р. – 30 квітня 1919 р.
102 Акти Солодковецької волосної земельної управи про прибутки та видатки, передачу збіжжя, протоколи засідань Міхалпільської волосної земельної управи, акти ревізії волосних земельних управ та доклади уповноваженого міністерства М. Яцківа, листування земельних управ про виділення землі, сільськогосподарські роботи 31 травня 1919 р. – 23 жовтня 1919 р.
103 Роз’яснення Закону про землю від 8 січня 1919 р., проект Закону про права, обов’язки користування землею в УНР, доповідь про створення сільськогосподарської школи в маєтку «Букіно», список комісій для проведення аграрної реформи 21 жовтня 1919 р.
104 Лист статистичного відділу Подільської губернської земельної управи до міністерства про складання списків господарств в Ушицькому повіті 5 листопада 1919 р. – 6 листопада 1919 р.
105 Відомість про збір врожаю, звіт відділу реалізації врожаю, прохання працівників міністерства, інформація редакції про вихід 12-го номеру «Бюлетеня Міністерства земельних справ» 2 жовтня 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
106 Обіжники Міністерства народного господарства, протокол Липовецької повітової земельної управи, відомості про збір врожаю, передачу державного збіжжя продовольчим відділам та військовим частинам, листування департаменту про реалізацію врожаю 1919 року та його охорону, про площі посівів зернових, фінансування земельних управ 11 серпня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
107 Проект закону про надання Подільському губернському самоврядуванню позики, законопроект про створення окремого відділу сільськогосподарської статистики та штати відділу і Департаменту сільськогосподарської економії, статистики та кооперації 1919 р.
108 Накази міністерства про призначення та звільнення з посад працівників, відрядження, організацію роботи міністерства, оплату праці, відпустки, складання кошторисів 23 травня 1919 р. – 8 червня 1920 р.
109 Прохання Подільської губернської управи про виділення коштів на проведення поземельного перепису, протоколи засідань та доповіді у цій справі, прохання земельних управ, кооперативів про виділення коштів, постанови з’їзду представників продовольчих комітетів, залізничних кооперативів та професійних спілок у продовольчій справі 5 липня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
110 Листування департаменту про складання плану розвитку сільськогосподарської статистики та кооперації, анкета про обстеження садів, городів, виноградників, хмільників 9 вересня 1919 р. – 21 жовтня 1919 р.
111 Протоколи засідань «Ради трьох» 3 липня 1919 р. – 24 вересня 1919 р.
112 Листи державних установ до департаменту про надіслання кошторисів, грошові виплати працівникам департаменту, розгляд законопроектів про грошові витрати, постанови РНМ про виділення коштів міністерству, закон про платню за участь в комісіях, журнали засідань Бюджетної, Фінансової, Економічної комісій, звіти про діяльність департаменту, податкова інструкція в лісовій справі 4 квітня 1919 р. – 29 жовтня 1919 р.
113 Листування департаменту про витрати, кошториси, організацію кооперативів, посвідчення працівників департаменту про відрядження 15 липня 1919 р. – 12 листопада 1919 р.
114 Листи Проскурівської та Літинської повітових народних управ до департаменту про сільськогосподарські товариства та кооперативи у їхніх повітах 11 жовтня 1919 р. – 20 жовтня 1919 р.
115 Відомості на виплати добових грошей, надбавок, допомоги працівникам департаменту, відомості по пенсійних відрахуваннях 25 травня 1919 р. – 31 грудня 1919 р.
116 Листування департаменту, повідомлення про наради Подільської губернської управи, про засідання Бюджетової і Фінансової комісій, Торгово-Промислового З’їзду, З’їзду кооперативних союзів 14 серпня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
117 Листування відділу у справі виділення коштів кооперативним союзам, сільськогосподарським товариствам, народним управам на розвиток кооперації та сільського господарства, «Огляд діяльності Київського Губернського Земства за 1914 – 1917 роки», устави сільськогосподарських товариств, карта Верхньодніпровського уїзду, плани, списки членів кооперативних союзів, доповіді 11 червня 1918 р. – 1 січня 1919 р.
118 Відомості грошового обігу та капіталу Київського та Дніпровського кредитних союзів, фінансові звіти, проекти видатків та штати управи Центрального українського кооперативного комітету, списки справ відділу, список кредитних та ощадних товариств Київської губернії, список акціонерів «Українбанку» 1 червня 1918 р. – 13 травня 1919 р.
119 Накази міністерства з кадрових питань, звіт про діяльність департаменту, план взаємодії міністерства та земств, обіжник про молотьбу зернових 23 травня 1919 р. – 6 листопада 1919 р.
120 Документи про виділення землі під посіви цукрових буряків, організацію посівної кампанії та стан роботи цукроварень (протоколи, доповідні записки, відомості, листи та ін. документи) 17 квітня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
121 Проекти законів та постанови РНМ про виділення коштів міністерству, журнали засідань Бюджетової та Фінансової комісій, програма діяльності та кошториси Немерчанського та Івашківського насіннєвих господарств, кошториси департаменту та установ місцевого самоврядування, штати департаменту, листування департаменту про відкриття кредитів, розподіл коштів, рахунки прибутків та видатків 3 березня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
122 Законопроект штатів місцевих установ департаменту, доповідь про діяльність Природно-історичного бюро, опис майна Нижньо-Ольчедавської обсерваторії, протоколи засідань комісій та нарад міністерства, програма діяльності Немерчанської селекційної станції та Івашківського насіннєвого господарства, кошториси, листування про виділення коштів цукровим підприємствам, Подільській губернській народній управі, доповіді управи про організацію Економічного бюро та сільськогосподарські заходи 3 березня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
123 Постанова РНМ про скасування військового стану в Кам’янці-Подільському та Подільському повіті, обіжник про правила оформлення грошових операцій, протоколи засідань міжвідомчої наради про цукрову промисловість, листування про грошові асигнування 26 квітня 1919 р. – 3 листопада 1919 р.
124 Обіжники управителям акцизних податків УНР на Поділлі про фінансування та організацію роботи цукроварень, протоколи та журнали нарад, доповіді у справах цукрової промисловості, відомості про бурякові плантації цукроварень, листування про ціни на цукровий буряк, забезпечення цукроварень паливом, сировиною, землею 13 січня 1919 р. – 10 листопада 1919 р.
125 Протоколи засідань представників цукроварень та уряду УНР, список хліборобських товариств і спілок, доповіді про підготовку агрономів та Литійно-механічний завод, посвідчення про відрядження, листування про закупівлю сільськогосподарського обладнання, організацію закордонної поїздки М. Г. Пилипця, роботу цукроварень, ревізію ферми Кам’янецької середньої технічної школи 28 лютого 1919 р. – 15 травня 1920 р.
126 Листування з земельними управами та селекційними підприємствами про насіння буряків, зернових, забезпечення насінням селян Поділля, відомості про урожай зернових на Поділлі, відомості про видачу насіння, охоронні листи селекційних господарств 1 вересня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
127 Закон РНМ про надбавки службовцям державних інституцій, відомості про пенсійні відрахування, виплати добових грошей працівникам департаменту, листування департаменту з Головною бухгалтерією про грошові виплати працівникам департаменту, виділення коштів на відрядження 1 червня 1919 р. – 1 січня 1920 р.
128 Журнал вихідних паперів Департаменту хліборобства 1919 р.
129 Журнал вхідних паперів Департаменту хліборобства 1919 р.
130 Листування з Канцелярією міністра про призначення, звільнення працівників, прохання про прийняття на роботу, посвідчення працівників департаменту, список співробітників «Посівплощі» 22 липня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
131 Доповідь директора департаменту про створення центральної мірничої установи та проекти штатів департаменту 20 листопада 1918 р. – 13 вересня 1919 р.
132 Документи у справі договору міністерства з фірмою «Українпфлуг–Верке» (Ukrainpflug-Werke) про постачання геодезичних інструментів та рисувальних приладь (договір, доповіді, списки обладнання, посвідчення, листи) 23 серпня 1919 р. – 3 червня 1920 р.
133 Звідомлення директора департаменту про проведення земельної реформи, обіжник про землемірні роботи, звіти про діяльність департаменту, рапорт та листи про закупівлю геодезичних інструментів, прохання окремих осіб 5 квітня 1919 р. – 2 червня 1920 р.
134 Списки службовців Лісового, Межового, Земельного департаментів, Департаменту конезаводства, скотарства, Департаменту державного майна, Департаменту сільськогосподарської економії, статистики і кооперації УД 1919 р.
135 Закони про будівельну допомогу населенню та про надбавки службовцям державних установ, накази міністерства з особового складу, накази Головної управи війська УНР, протоколи засідань технічної наради при департаменті, доповідь про організацію торф’яної справи 2 січня 1919 р. – 30 жовтня 1919 р.
136 Документи про організацію роботи Подільської гідротехнічної частини (накази, плани, організаційна схема, доповідь, кошториси, прохання, посвідчення, списки працівників, листи) 31 січня 1919 р. – 10 листопада 1919 р.
137 Інструкції департаменту про вибір місця для водомірних постів, проведення гідротехнічних робіт, влаштування «створних січень», спостереження за рухом весняних вод 1919 р.
138 Пояснення Закону про землю в УНР від 8 січня 1919 р., відомість по земельному фонду УНР, статут Подільського загального агрономічного училища, вирок селян с. Нічина Кам’янецького повіту у справі виділення землі, доповідь про переведення Гуменської сільськогосподарської школи у Винницю, листування департаменту про проведення земельної реформи 1 червня 1919 р. – 27 жовтня 1919 р.
139 Огляди діяльності департаменту, список співробітників Подільської гідротехнічної частини, доповідь про дослідження р. Смотрич, листування про надіслання фінансових документів, звітів, наказів, інструкцій 9 серпня 1919 р. – 11 листопада 1919 р.
140 Документи у справі пошуку та розробки торф’яних родовищ (доповідь, протокол, відомість, листи) 4 серпня 1919 р. – 24 жовтня 1919 р.
141 Листування Подільської гідротехнічної частини про торф’яники, покращення матеріального становища землемірів, кошторис на гідротехнічні роботи, доповідь про державні млини та Землемірно-технічний відділ Подільської губернської земельної управи, прохання про прийняття на роботу, посвідчення 31 грудня 1918 р. – 5 червня 1920 р.
142 Лист Департаменту сільськогосподарської економії, статистики та кооперації з проханнями надіслати статистичні матеріали, повідомлення про засідання Фінансової комісії 9 вересня 1919 р. – 20 жовтня 1919 р.
143 Листування з народними управами про організацію будівельної допомоги населенню 23 серпня 1919 р. – 6 листопада 1919 р.
144 Листування з Подільською губернською народною управою про надіслання літератури, проведення гідротехнічних робіт, допомогу населенню 4 серпня 1919 р. – 8 листопада 1919 р.
145 Листування з Кам’янець-Подільським державним українським університетом про організацію обстеження ґрунту для будівництва нових приміщень університету та пошук джерел водопостачання 4 квітня 1919 р. – 3 листопада 1919 р.
146 Листи департаменту до губернських народних управ про проведення робіт для закріплення ярів та байраків, інформація Брацлавської уїзної земської управи про зміцнення ярів 8 серпня 1919 р. – 26 вересня 1919 р.
147 Документи у справі організації допомоги для відбудови господарств місцевого населення (матеріали Подільської губернської наради, доповіді, прохання, розпорядження, листи) 21 березня 1919 р. – 14 листопада 1919 р.
148 Прохання окремих громадян про прийняття на роботу в департамент та підпорядковані йому установи, заяви про звільнення, автобіографії, посвідчення, списки працівників департаменту та Подільської гідротехнічної частини, листування з кадрових питань 18 березня 1919 р. – 19 листопада 1919 р.
149 Листування з відділом сільського будівництва Подільської губернської управи про виробництво будівельних матеріалів, кошторис відділу, відомість про черепичні майстерні та станки відділу 10 липня 1919 р. – 23 жовтня 1919 р.
150 «Тимчасова інструкція службовцям гідротехнічної частини про порядок одержання та витрат скарбових грошей та про порядок грошової та інвентарної відчутності» (переклад з російської на українську мову О. Скрипниченка) 1919 р.
151 Списки та карти доріг повітів Української держави, доповіді, відомості, плани, листування з повітовими та губернськими земськими управами про стан шляхів 30 вересня 1918 р. – 27 січня 1919 р.
152 Повідомлення працівників Подільської гідротехнічної частини про свою освіту, стаж роботи, сімейний стан, їхні службові посвідчення та списки, свідоцтва та атестати про освіту 1 березня 1918 р. – 27 жовтня 1919 р.
153 Списки працівників міністерства, Подільської гідротехнічної частини, Вінницької повітової земельної управи, листування про затвердження особового складу частини 3 листопада 1919 р. – 26 травня 1920 р.
154 Службова записка про збір та систематизацію гіпсометричних і топографічних даних в Україні, пояснювальна записка до кошторису видатків департаменту, таблиця видатків на утримання місцевих установ по поліпшенню стану землі 4 січня 1919 р. – 25 жовтня 1919 р.
155 Документи у справі використання гідравлічної енергії річок Дністер і Смотрич для електрифікації м. Кам’янця-Подільського та його околиць (доповідь, посвідчення, листи) 12 вересня 1919 р. – 8 листопада 1919 р.
156 Листи департаменту до господарчої частини міністерства про відпуск канцелярського приладдя, бланків документів 4 серпня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
157 Відомості грошових виплат працівникам департаменту, рахунки, листування, обіжник Головної бухгалтерії про виплати авансів, зарплат, реєстр співробітників департаменту 23 червня 1920 р. – 28 лютого 1920 р.
158 Проект закону про заснування Наддністрянської вишуково-будівничої партії, видаткові росписання департаменту, кошториси прибутків та видатків, штатні розписи департаменту та підпорядкованих йому установ, листування про виділення коштів 1918 р. – 19 листопада 1919 р.
159 Журнали вхідних паперів Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва 1919 – 1920 рр.
160 Листування з подільським та київським губернськими ветеринарними інспекторами про платню службовців канцелярії інспектора, загрозу чуми рогатої худоби, роботу ветеринарних пунктів в Подільській губернії, організацію відсоткового збору, норми відсоткового збору з промислової худоби та птиці, відомості про відсотковий збір 20 січня 1919 р. – 24 вересня 1920 р.
161 Накази міністерства про складання кошторисів департаментами, користування автомобілями, робочий час, накази по війську УНР про мобілізацію ветеринарних лікарів, звільнення та призначення військових 30 грудня 1918 р. – 13 жовтня 1919 р.
162 Документи про організацію боротьби з чумою рогатої худоби (постанови, протоколи, положення про Український супротичумний комітет, статут супротичумної повітової комісії на Київщині, інструкції, листівка, доповіді, листи, кошториси). Накази та декрети про організацію ветеринарної справи в УНР та УСРР 24 березня 1919 р. – 12 червня 1920 р.
163 Доповіді Подільської губернської, Кам’янецької повітової народних управ, витяги з протоколів засідань лікарської та фінансової комісій, листування про боротьбу з захворюваннями худоби в Подільській та Волинській губерніях, фінансування ветеринарних установ, правила забезпечення службовців в разі втрати працездатності у боротьбі з епідеміями, кошториси на утримання ветеринарних установ 22 березня 1919 р. – 23 червня 1920 р.
164 Журнали засідань Фінансової комісії, проекти законів про асигнування коштів Подільському губернському земству на боротьбу з захворюваннями худоби 17 липня 1919 р. – жовтень 1920 р.
165 Штати канцелярій губернських ветеринарних інспекторів, журнал засідання Бюджетової комісії, посвідчення працівників департаменту 13 серпня 1919 р. – 23 жовтня 1919 р.
166 Закони РНМ про скасування земельних управ, цивільне управління при Головній команді військ УНР, огляд діяльності департаменту та Окремих відділів скотарства і конезаводства, листування про фінансування ветеринарних відділів, забезпечення їх медичним спиртом, звільнення ветеринарних лікарів від мобілізації 20 січня 1919 р. – 23 вересня 1920 р.
167 Листування з Головною бухгалтерією про виділення коштів Подільському ветеринарному інспекторові, ветеринарно-бактеріологічній лабораторії, народним управам, виплати працівникам департаменту, штати центральних та місцевих ветеринарних установ 20 серпня 1919 р. – 9 жовтня 1920 р.
168 Листування про діяльність департаменту, відомість службовців департаменту, огляди діяльності департаменту та Окремих відділів скотарства та конезаводства 4 квітня 1919 р. – 16 серпня 1920 р.
169 Накази міністерства з особового складу департаменту, листування департаменту з кадрових питань, прохання про прийняття на роботу, посвідчення про відрядження працівників департаменту 18 серпня 1919 р. – 27 жовтня 1920 р.
170 Список працівників ветеринарних пунктів Київщини, посвідчення службовців департаменту, прохання про прийняття на роботу 10 липня 1919 р. – 4 червня 1920 р.
171 Штати департаменту та ветеринарних інспекторів, відомості про виплати працівникам департаменту та пенсійні відрахування 24 березня 1919 р. – 1 грудня 1919 р.
172 Листування з Київським професійним союзом ветеринарних лікарів, списки безробітних ветеринарних лікарів, прохання про призначення на посади у ветеринарні установи 12 квітня 1918 р. – 3 січня 1919 р.
173 Відомість про виплату заробітної платні працівникам Ветеринарного управління міністерства [1919 р.]
174 Списки справ Ветеринарного управління міністерства та схема управління радянськими колективними господарствами 2 листопада 1919 р.
175 Видаткові розписи, обрахунки витрат департаменту, кошториси ремонту конюшні в Балині, виписки з бухгалтерської книги департаменту 13 серпня 1919 р. – 27 жовтня 1920 р.
176 Чернетки кошторисів, видаткові та штатні розписи департаменту Січень 1919 р. – грудень 1919 р.
177 Реєстр одержаних листів по Ветеринарному департаменту міністерства за 1919 р. 1919 р.
178 Реєстр надісланих листів по Ветеринарному департаменту міністерства за 1919 р. 1919 р. – 1920 р.
179 Реєстр надісланих листів по Окремому відділу Конезаводства міністерства за 1919 р. 1919 р.
180 Накази міністерства з особового складу, постанова Правління ветеринарних лікарів Подільської губернії, постанова РНМ про евакуаційну допомогу урядовцям, закон РНМ про встановлення норм платні за участь у комісіях 23 травня 1919 р. – 30 серпня 1920 р.
181 «Інструкція по охороні расового скотарства і птахарства на Україні» 14 серпня 1919 р.
182 Листування відділу про організацію племінних розсадників, реквізиції військовими худоби, протокол засідання Комісії з охорони расового скотарства, «Інструкція по охороні расового скотарства та птахарства на Україні», список худоби Якушинецького господарства 22 лютого 1919 р. – 28 вересня 1920 р.
183 Листування про фінансові справи відділу, кошториси та видаткові розписи відділу, журнали засідань Фінансової комісії, законопроекти про виділення коштів Подільській губернській земельній управі та Союзу птахарів і кролівників 1918 р. – 5 листопада 1919 р.
184 Кошториси видатків та штатні розписи відділу 1919 р.
185 Законопроекти, листування у справі виділення коштів відділу, земствам, управам та ін. установам на розвиток скотарства, повідомлення сільськогосподарських шкіл про кількість племінної худоби, кошториси, протоколи засідань Фінансової комісії, доповіді про скотарство Поділля, список працівників Могилів-Подільської народної управи 24 грудня 1918 р. – 15 листопада 1919 р.
186 Прохання агронома К. М. Філемонова  про виділення коштів на відрядження 16 вересня 1919 р.
187 Огляди діяльності Ветеринарного департаменту і Окремих відділів скотарства та конезаводства, листування відділу з Подільською губернською земельною управою про надіслання протоколів Проскурівського з’їзду 24 жовтня 1919 р.
188 Обіжники, листування відділу з Головною бухгалтерією міністерства, Державним контролером УНР про надіслання документів, фінансові справи 30 червня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
189 Прохання та заяви окремих осіб про прийняття на роботу до відділу скотарства, службові посвідчення, повідомлення про призначення працівників відділу 21 липня 1919 р. – 9 червня 1920 р.
190 Листування відділу з Головною бухгалтерією та ін. установами про надання допомоги на заходи з розвитку скотарства, відомість про дотації міністерства, «Обов’язкова постанова про обмолот державного хліба для нужд армії» 7 липня 1919 р. – 5 листопада 1919 р.
191 Видаткові розписи відділу, чернетка кошторису Ветеринарного департаменту Січень 1919 р. – грудень 1919 р.
192 Відомості про виплати допомоги, надбавок, добових грошей, пенсійні відрахуванні працівників відділу 1 липня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
193 Реєстр надісланих листів Окремого відділу скотарства міністерства за 1919 р. 1919 – 1920 рр.
194 Реєстр одержаних листів Окремого відділу скотарства міністерства за 1919 р. 1919 р.
195 Наказ Головної управи військ УНР про охорону державного конезаводства, план діяльності Комісій з конезаводства, обіжник про кінські заводи 25 березня 1919 р. – 7 серпня 1919 р.
196 Листування відділу з Начальною командою Галицької армії про реквізиції племінної худоби, наказ Головної ради військ УНР про охорону державного конезаводства 4 квітня 1919 р. – 23 жовтня 1919 р.
197 Посвідчення працівників, заяви про прийняття на роботу, список службовців відділу, листування з кадрових питань 28 липня 1919 р. – 13 листопада 1919 р.
198 Відомості про виплати добових, надбавок, пенсійні відрахування працівників відділу, анкетні листи 31 серпня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
199 Листування відділу з Волинською та Подільською державними стайнями з кадрових питань, акт про збитки, завдані більшовиками 16 січня 1919 р. – 3 жовтня 1919 р.
200 Документи про утримання особового складу Подільської державної стайні (відомості, список, скорочений штатний розпис, листи) 6 липня 1919 р. – 20 серпня 1919 р.
201 Накази по державних розплідниках коней, переліки, рахунки, звіти про видатки та прибутки відділу, кількість коней та волів на кінських заводах, особовий склад установ державного конезаводства, кошторис видатків Волинської заводської стайні, штатні розписи відділу та підпорядкованих йому установ, посвідчення про відрядження 1918 р. – 13 листопада 1919 р.
202 Листування відділу з Подільською державною стайнею про кількість жеребців, пограбування стайні, інвентарні описи майна та коней стайні 6 серпня 1919 р. – 16 жовтня 1919 р.
203 Листування відділу про забезпечення Подільської державної стайні фуражем, грошові розписки, відомість цін на провіант та фураж 26 липня 1919 р. – 30 вересня 1919 р.
204 Листування з Подільською державною стайнею про звільнення подвір’я стайні від військових, розташування кінної школи, списки службовців стайні, службові посвідчення працівників відділу 3 вересня 1918 р. – 10 листопада 1919 р.
205 Листування відділу про звільнення від мобілізації стайників Балинської державної стайні 11 липня 1919 р.
206 Документи про організацію розплідників племінної худоби (доповіді, протокол засідання комісії по збору расової та молочної худоби у Вінницькому повіті, службові посвідчення, листи) 2 вересня 1919 р. – 18 листопада 1919 р.
207 Листування відділу з Головною бухгалтерією міністерства про виділення кредитів, кошториси державних стаєнь 26 серпня 1919 р. – 23 листопада 1919 р.
208 Листи відділу до Подільської губернської земельної управи про забезпечення землею Подільської державної стайні 29 вересня 1919 р. – 21 жовтня 1919 р.
209 Розпорядження та рапорти про надання допомоги працівникам відділу 19 вересня 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
210 Огляди минулої та план майбутньої діяльності Ветеринарного департаменту та Окремих відділів скотарства і конезаводства Травень 1919 р. – жовтень 1919 р.
211 Реєстр одержаних листів відділу за 1919 р. 1919 р.
212 Реєстр одержаних листів відділу за 1919 р. 1919 р.
213 Накази міністерства з особового складу, про складання кошторисів та звітів 12 квітня 1919 р. – 7 червня 1920 р.
214 Накази міністерства з особового складу, відомості про витрати відділу та пояснювальні записки до них, кошториси, видаткові розписи, штатні розписи 9 липня 1919 р. – 8 червня 1920 р.
215 Бланки анкет про садівництво для членів Всеукраїнського з’їзду садоводів та садовласників, бюлетені та обіжники Інформаційного відділу, обрахунки видатків для покращення вирощування промислових культур, садівництва та городництва 10 квітня 1918 р. – липень 1918 р.
216 Листування відділу з народними управами про стан садівництва та городництва на Поділлі, доповіді Могилів-Подільської народної управи про заходи по садівництву, городництву, бджільництву, виноградарству, правила насаджень плодових дерев вздовж доріг Поділля, журнал «Село» (№19, 29 вересня 1919 р.) 12 квітня 1919 р. – 18 жовтня 1919 р.
217 Листи земельних управ Поділля до відділу про свою діяльність, господарські справи 17 липня 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
218 Листування відділу з Департаментом сільськогосподарської статистики, економіки та кооперації про статистичні матеріали 20 серпня 1919 р. – 9 вересня 1919 р.
219 Листування відділу про статистичні відомості, виділення коштів, посвідчення працівників відділу, відомості на виплати надбавок службовцям відділу, звернення окремих осіб до відділу, доповіді про сади та виноградники 14 березня 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
220 Листи відділу до коменданта м. Вінниці, помешканьового відділу м. Кам’янця-Подільського про забезпечення житлом працівників відділу та видачу перепусток на проїзд 13 вересня 1919 р. – 26 вересня 1919 р.
221 Листування відділу про надання грошової допомоги єврейському кооперативу «Гехолуц», купівлю насіння 15 серпня 1919 р. – 15 жовтня 1919 р.
222 Лист С. Петлюри (копія) про постачання армії УНР повидлом та сухофруктами та доповіді у цій справі 20 липня 1919 р. – 28 липня 1919 р.
223 Листування відділу з повітовими земельними управами про пасіки, покинуті власниками 27 серпня 1919 р. – 23 жовтня 1919 р.
224 Законопроект про асигнування коштів відділу на заготівлю насіння, відомість про посіви та насадження під насіння народної та повітової земколегії 1919 р.
225 Листи відділу до інструкторів по пасічництву про забезпечення армії УНР продуктами бджільництва, повідомлення про з’їзд пасічників в Староконстянтинові, прохання Всеукраїнського пасічницького союзу про позику 5 серпня 1919 р. – 24 жовтня 1919 р.
226 Доповідь агрономічного відділу Волинської губернської народної управи про відбудову хмільництва 7 березня 1919 р.
227 Листування відділу з Канцелярією міністра про призначення працівників, списки урядовців та підлеглих відділу установ, закон про відсоткові надбавки службовцям державних інституцій 18 липня 1919 р. – 28 жовтня 1919 р.
228 Відомості та листування відділу про запаси й продаж городнього насіння 11 січня 1919 р. – 16 березня 1919 р.
229 Листування відділу про заготівлю сухофруктів, повидла, меду та городини для армії УНР 5 серпня 1919 р. – 30 жовтня 1919 р.
230 Лист відділу до Департаменту державної скарбниці про надіслання штатів центральних та підлеглих міністерству установ 13 серпня 1919 р.
231 Листування відділу про забезпечення армії УНР продовольством, про відрядження працівників відділу 5 липня 1919 р. – 28 жовтня 1919 р.
232 Листування відділу з Канцелярією міністра про виплати працівникам відділу, рапорти урядовців відділу про службові витрати 23 травня 1919 р. – 26 червня 1920 р.
233 Прохання І. М. Прокопця  та Н. М. Новожилової про прийняття на роботу в міністерство 29 вересня 1919 р. – 7 жовтня 1920 р.
234 Листування відділу про виділення коштів Чугуєвському кооперативному товариству, Подільській губернській народній управі, виписка з кошторису та список працівників агрономічного відділу Київської повітової народної управи 27 грудня 1918 р. – 31 січня 1919 р.
235 Листування відділу про пільгові умови вступу в Херсонський політехнічний інститут для колишніх військових, призначення представника міністерства в інститут, звільнення викладачів та студентів від мобілізації, положення інституту, список факультетів та відділів інституту, посвідчення проф. І. М. Холмогоріва  9 вересня 1918 р. – 21 січня 1919 р.
236 Листування відділу з МФ та сільськогосподарськими школами про їхнє фінансування, кошториси витрат та штатні розписи шкіл, програма предметів Гуменської сільськогосподарської школи та доповідь про її діяльність, прохання працівників школи 30 вересня 1919 р. – 2 липня 1920 р.
237 Закони РНМ, накази військові УНР, накази Головної управи війська УНР, газета «Київщина» (Ч. 1, 17 жовтня 1919 р.), «Вістник державних законів Української Народної Республіки» (№12, 14-17, 31, 2 березня – 15 серпня 1919 р.) 2 березня 1919 р. – 17 жовтня 1919 р.
238 Листування відділу та Рецензійної комісії при сільськогосподарському факультеті Кам’янець-Подільського державного університету про підручники, протоколи комісії, рецензії на книжки, доручення на написання книжок, програми курсів хліборобства і скотарства для середніх шкіл 1 серпня 1919 р. – 10 листопада 1919 р.
239 Закон РНМ про передачу в користування сільськогосподарського реманенту, виплату добових грошей, накази про створення та призначення працівників відділу, тимчасовий штат відділу, накази міністерства, листування 23 березня 1919 р. – 18 жовтня 1919 р.
240 «Бюлетень Інформаційного відділу Міністерства земельних справ» (№12 – 23) 6 липня 1919 р. – 29 вересня 1919 р.
241 Листування відділу з Міністерством закордонних справ, послом УНР в Румунії та ін. установами про поїздку працівників відділу до Відня в справі публікації шкільних підручників, закупівлю паперу, налагодження друку підручників у м. Могилів-Подільському, план видавничої діяльності філії відділу міністерства у Відні, посвідчення працівників відділу про відрядження 12 серпня 1919 р. – 23 жовтня 1919 р.
242 Листування відділу про відрядження службовців, призначення нових працівників, посвідчення службовців відділу, прохання про прийняття на роботу, списки службовців відділу 8 грудня 1918 р. – 14 листопада 1919 р.
243 Листування відділу з авторами підручників та статей про публікацію їхніх праць, договори про публікацію підручника М. Швеця-Волянського «Рідне пасічництво» та підручника М. Плевако з історії літератури, кредитні зобов’язання видавничого товариства «Освіта», доручення І. Г. Чорновуса  на написання підручника з хліборобства 29 липня 1919 р. – 6 листопада 1919 р.
244 Листування відділу про видання законів УНР про землю та ліси, збір матеріалу для публікацій, розповсюдження видань міністерства та бланків документів, закупівлю паперу, доповідь про діяльність відділу 12 червня 1919 р. – 24 жовтня 1919 р.
245 Листування відділу з департаментами міністерства, Управлінням преси і інформації УНР та ін. державними установами про видачу літератури, бланків документів, діяльність відділу 15 травня 1919 р. – 10 листопада 1919 р.
246 Листування відділу та друкарні міністерства про реквізицію та оцінку друкарського обладнання, перевезення друкарні, рахунок видатків відділу, фінансовий звіт товариства «Южный край» 2 квітня 1919 р. – 31 травня 1919 р.
247 Листування відділу про реквізиції друкарського обладнання, публікацію та надіслання періодичних видань міністерства, закупівлю паперу та обладнання, закордонні відрядження працівників відділу, посвідчення та службові доручення, доповіді про діяльність відділу та підготовку педагогічного персоналу для сільсько­господарської освіти, стаття «Аграрна проблема», доповідь Ф. Хижняка  «Шлях до організації участкової агрономії» 18 травня 1919 р. – 20 серпня 1920 р.
248 Листування відділу у фінансових справах, обрахунки витрат відділу на друкарню, господарчі видатки, рахунки 28 березня 1919 р. – 27 жовтня 1919 р.
249 Закон (копія) про створення відділу, кошторис та штати відділу, журнали засідань Фінансової та Бюджетової комісій, видаткові розписи, листування про фінансування відділу, законопроект про облік та мобілізацію робітників для державних друкарень 19 лютого 1919 р. – 10 жовтня 1919 р.
250 Список видань відділу, опублікованих з 5 липня до 2 жовтня 1919 р. 1919 р.
251 Листування відділу у фінансових справах, рахунки, кошториси, відомості про виплати працівникам відділу 30 серпня 1919 р. – 15 вересня 1919 р.
252 Листування відділу про фінансові розрахунки, розписки, рахунки, обіжник Державного контролера УНР про канцелярські видатки, акт про передачу відділу друкарських машинок 8 квітня 1919 р. – 16 листопада 1919 р.
253 Прохання про надіслання законів та розпоряджень, «Бюлетеня Міністерства земельних справ», «Вісника Міністерства земельних справ» 17 червня 1919 р. – 26 вересня 1919 р.
254 Журнал реєстрації розісланої відділом літератури, уповноваження та розписки про одержання літератури, листування про видавничі справи відділу 1 липня 1919 р. – 26 серпня 1919 р.
255 Рукописи відозв «До селян», «Слухайте козаки та дядьки!», «Хоробрі козаки», «Большевики знов хочуть ограбувати селян» та статей «Справоздання Комісії по техничному переведенню земельної реформи», «Стан спеціальної землемірної освіти на Україні» М. Баєра, матеріали до періодичних видань міністерства 6 квітня 1919 р. – 14 червня 1919 р.
256 Листування відділу про організацію Рецензійної комісії та рецензування підручників, складання «Сільсько-господарського Справочника-Календаря», відомості платні членам комісії, доповіді про роботу комісії 24 липня 1919 р. – 9 жовтня 1919 р.
257 Відомості про виплати працівникам відділу та супровідні листи до них 4 липня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
258 Журнали засідань РНМ, постанови РНМ про виплати державним службовцям, закони про асигнування коштів міністрам та видачу допомоги на Великодні свята 26 січня 1919 р. – 1 липня 1919 р.
259 Постанови РНМ про виділення коштів на проведення земельної реформи та обрахунок витрат цих грошей, листування з МФ, Головною Скарбницею про відкриття кредитів для міністерства, доповідь про переведення кредитів земельним управам, платіжна відомість Лісового департаменту 16 січня 1919 р. – 5 травня 1919 р.
260 Постанова РНМ про видачу позички Кам’янець-Подільському сільськогосподарському кооперативному союзу, відношення про видачу грошей союзу, умова міністерства з фірмою «Українплуг-Верке» (Ukrainpflug-Werke) про закупівлю геодезичного обладнання 29 липня 1919 р. – 13 вересня 1919 р.
261 Накази міністерства з особового складу, про початок роботи міністрів земельних справ Є. Архипенка  та М. Ковалевського, ведення діловодства та викладання в освітніх закладах українською мовою, оплату праці службовців міністерства, список повітових лісничих та їхніх помічників на Поділлі, штатні розписи 13 січня 1919 р. – 11 листопада 1919 р.
262 Обіжник бухгалтерії до департаментів та окремих відділів міністерства про надіслання платіжних відомостей 10 листопада 1919 р.
263 Доповідь Головного бухгалтера про створення Ревізійної комісії для перевірки рахівництва в установах міністерства 13  вересня 1919 р. – 18 вересня 1919 р.
264 «Бюлетень Інформаційного відділу Міністерства земельних справ» (Ч. 2, 4, 6, 9 – 10, 13 – 15, 17, 18, 21, 23) 4 лютого 1919 р. – 29 вересня 1919 р.
265 Наказ міністерства про штатні розписи, законопроекти про виділення коштів міністерству, листування бухгалтерії про відрядження працівників міністерства, кошториси видатків Канцелярії міністерства, штатні розписи Канцелярії міністра, Головної бухгалтерії, управлінь хліборобства та державного майна, земельних управ, положення та штат земельно-ліквідаційних комісій 1 травня 1919 р. – 17 листопада 1919 р.
266 Опис мотоцикла «Харлей Девідсон» («Harley-Davidson»), акт купівлі мотоцикла Інформаційно-видавничим відділом міністерства, прохання про ремонт машини, посвідчення водія мотоцикла 14 червня 1918 р. – 28 серпня 1919 р.
267 Листування бухгалтерії з Державним контролем про ревізію, реєстри надісланих для ревізії видаткових документів, рахунки департаментів 27 травня 1919 р. – 28 жовтня 1920 р.
268 Лист Департаменту державної скарбниці МФ до міністерства про кредит для товариства «Сільський господар» 27 червня 1919 р.
269 Листування міністерства з Департаментом держаної скарбниці МФ про виплату заштатного утримання міністрам та їхнім помічникам у випадку демісії 2 липня 1919 р. – 6 вересня 1919 р.
270 Листування бухгалтерії та Лісового департаменту про переведення коштів з депозиту міністерства в Кам’янецькій скарбниці, відомість депозитних рахунків міністерства у скарбниці 10 липня 1919 р. – 14 липня 1919 р.
271 Прохання міністерства про виділення коштів для оплати геодезичних приладів, заява інженера фірми «Українплуг-Верке» (Ukrainpflug-Werke) Е. А. Полляка про доставку приладів міністерству 21 серпня 1919 р. – 25 серпня 1919 р.
272 Лист Межового департаменту до бухгалтерії про оплату чавунних гербових клейм, умова департаменту з кооперативним товариством «Мотор» про виготовлення клейм, квитанція 17 червня 1919 р. – 4 липня 1919 р.
273 Постанова РНМ про асигнування міністерству коштів для позички Подільському губернському земству на справи скотарства, звернення Окремого відділу скотарства про виділення коштів 11 вересня 1919 р. – 20 вересня 1919 р.
274 Вимогова відомість на допомогу службовцям Подільської гідротехнічної частини, кошториси, листування департаментів міністерства про виділення коштів 12 лютого 1919 р. – 26 березня 1919 р.
275 Огляд діяльності та видаткові розписи Ветеринарного департаменту, штати земельних управ та міністерства, платіжні відомості, листування про утримання Гуменської, Волосько-Мехеринецької, Подільської сільсько­господарських шкіл та їх кошториси, рахунки витрат департаментів міністерства 24 лютого 1919 р. – 3 червень 1920 р.
276 Переводні вимоги, асигновки, листування з Головною скарбницею про використання фінансових фондів для проведення земельної та лісової реформ, реєстр надісланих на ревізію документів 15 лютого 1919 р. – 28 березня 1919 р.
277 Список справ бухгалтерії міністерства за 1919 рік, лист Департаменту земельних поліпшень та сільського будівництва до бухгалтерії Листопад 1919 р.
278 Закон РНМ про підвищення гербової оплати, листування бухгалтерії про фінансові розрахунки, список колишніх працівників Канцелярії Військового міністерства, прохання про видачу платні, рахунки про витрати авансів працівників міністерства, штатний розпис Канцелярії міністерства 31 січня 1919 р. – 18 листопада 1919 р.
279 Касовий журнал бухгалтерії міністерства за 1919 р. Травень 1919 р. – жовтень 1919 р.
280 Касовий журнал скарбника міністерства за 1919 р. Квітень 1919 р. – 26 червня 1919 р.
281 Доповіді, ордери, розписки на видачу грошей з каси міністерства, прохання працівників міністерства про матеріальну допомогу та оплату відряджень 6 березня 1919 р.– 18 жовтня 1919 р.
282 Заяви працівників міністерства про виплату платні, ордери на фінансові надходження до каси міністерства, розписки 3 квітня 1919 р. – 5 листопада 1919 р.
283 Відношення міністерства на видачу коштів, листування у фінансових справах, звіти про використання коштів міністерства, розписки обрахунки витрат на проведення земельної реформи, відрядження 20 лютого 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
284 Касовий журнал фінансових надходжень та видатків бухгалтерії міністерства за 1919 р., загальна касова книжка прибутків та видатків міністерства 1 лютого 1919 р. – 19 листопада 1919 р.
285 Доповіді завідуючого гаражем міністерства про закупівлю пального та запчастин, ремонт автомобілів, придбання нових авто та мотоциклів, розрахунки на утримання гаражу, штатний розпис гаражу 5 серпня 1919 р. – 13 вересня 1919 р.
286 Посвідчення про відрядження працівників, замовлення на бензин, листи до землеміра-ревізора Новоушицької земельної управи про повернення авто марки «Престо» 5 серпня 1919 р. – 29 серпня 1919 р.
287 Замовлення та квитанції за бензин, розписки, листування про передачу від Міністерства народного господарства авто «Мерседес» в тимчасове користування завідуючому гаражем міністерства 4 серпня 1919 р. – 16 вересня 1919 р.
288 Накази міністерства з особового складу 17 лютого 1920 р. – 1 липня 1920 р.
289 Накази Головноуповноваженого Уряду УНР з особового складу міністерств, постанова РНМ про оподаткування худоби та птиці та закон РНМ про хлібну повинність з врожаю 1920 р. 25 лютого 1920 р. – 23 вересня 1920 р.
290 Лист директора Канцелярії міністра з проханням звільнити з під арешту співробітника міністерства М. І. Вовчука  1 квітня 1920 р.
291 Прохання про призначення на посади в міністерстві, листування референта міністерства та Головноуповнова­женого уряду УНР про виплату утримання працівникам міністерства 11 лютого 1920 р. – 2 червня 1920 р.
292 Посвідчення І. Салова, коректора Інформаційно-видавничого відділу міністерства 7 травня 1920 р.
293 Інвентарна книга бібліотеки міністерства 1920 р.
294 Листування департаменту з лісничими про організацію управління лісовим господарством, створення лісництв, листування з Топорівським цукровим заводом про заготівлю дров, журнал засідання лісового відділу Комісаріату земельних справ 23 травня 1920 р. – 2 червня 1920 р.
295 Листування департаменту про оподаткування деревного палива, роботу лісових установ, постанови РНМ про виділення коштів департаменту 29 червня 1920 р. – вересень 1920 р.
296 Накази міністерства про початок роботи міністрів земельних справ С. Стемпковського, І. Мазепи, про призначення на посади в міністерстві 29 травня 1920 р. – 3 липня 1920 р.
297 Доповідь Подільського губернського лісничого з пропозицією про закупівлю коней для лісництв Поділля 29 травня 1920 р.
298 Інвентарні описи державного майна в Кам’янецькому піщано-яровому районі, доповідь про заснування ліквідаційних комісій з палива, журнал наради про приватні ліси, листування про ліквідацію більшовицьких установ, роботи по лісовому господарству 21 травня 1920 р. – 13 листопада 1920 р.
299 Прохання про прийняття на роботу в департамент, про матеріальну допомогу, атестат та виписка з метричної книги про смерть О. П. Муравйова 25 травня 1920 р. – 23 жовтня 1920 р.
300 Листи департаменту до Вінницького повітового лісничого про відпуск дров 25 травня 1920 р. – 8 червня 1920 р.
301 Списки лісових службовців державних установ, прохання про прийняття на роботу, посвідчення, листування про організацію управління лісовим господарством, ревізію підлеглих департаменту установ 15 березня 1920 р. – 27 жовтня 1920 р.
302 Статут губернських лісових комісій, протокол засідання комісії по реалізації меліоративного та сільськогосподарського кредиту, штатні розписи, кошториси підлеглих департаменту установ, додаткові видаткові розписи департаменту, листування у фінансових справах 1 січня 1920 р. – 29 жовтня 1920 р.
303 Закон РНМ про скасування земельних управ та створення інституту уповноважених по земельних справах, статут тимчасових уповноважених, штати земельних управ та уповноважених, протокол наради директорів департаментів міністерства, видаткові розписи Окремого відділу садівництва і інтенсивних культур, доповідь про документи Подільської земельної управи 26 травня 1920 р. – 13 серпня 1920 р.
304 Прохання селян сіл Возновець Ямпільського повіту, Старих Мостів та Варшинців Бердичівського повіту про дозвіл на будівництво, доповідь у цій справі, рапорт про архів Подільської губернської земельної управи, листи земельних управ та відомості на платню працівникам, прохання про прийняття на роботу 17 травня 1920 р. – 11 вересня 1920 р.
305 Службові посвідчення працівників Хмільницької та Сутиської сільськогосподар­ських шкіл, прохання про призначення І. Білятчака  начальником персонального та фінансово-рахівничого відділу департаменту 19 травня 1920 р. – 7 червня 1920 р.
306 Прохання агронома В. Копопенко про матеріальну допомогу, особовий склад департаменту 5 липня 1920 р. – 28 липня 1920 р.
307 Видаткові розписи департаменту, тимчасові скорочені штати департаменту та окремих відділів садівництва і інтенсивних культур та сільськогосподарської освіти, кошторис Подільської губернської земельної управи, листування з Фінансовою комісією МФ, відомості на виплати урядовцям земельних управ 1 квітня 1920 р. – 5 липня 1920 р.
308 Накази міністерства з особового складу, обіжники про складання звітів та надіслання розпоряджень міністерства 8 червня 1920 р. – 23 жовтня 1920 р.
309 Накази департаменту з особового складу, листування про відновлення та роботу губернських гідротехнічних відділів, листи про відрядження працівників Подільського гідротехнічного відділу 26 травня 1920 р. – 24 вересня 1920 р.
310 Постанова РНМ про виділення коштів міністерству, закон про допомогу на відбудову зруйнованих війною осель, обрахунок витрат департаменту, «Вістник Міністерства земельних справ» (Вип. 7, уривок), розпорядження про збір інформації про збитки, завдані польськими військовими 8 жовтня 1920 р. – 12 листопада 1920 р.
311 Доповіді інженера П. Кравченка про завдання, діяльність, формування штату департаменту, положення про організацію меліоративно-гідротехнічних робіт в Подільській губернії, посвідчення В. І. Морозіва 19 травня 1920 р. – 12 листопада 1920 р.
312 Листи департаменту до Волинської губернської народної управи про стан сільського вогнетривкого будівництва 3 червня 1920 р. – 27 червня 1920 р.
313 Лист міністра народного господарства Є. П. Архипенка до міністерства про організацію видобування торфу 6 червня 1920 р.
314 Лист департаменту до начальника Головної управи постачання про видачу заліза зі складу Подільського гідротехнічного відділу, дозвіл на видачу заліза 28 травня 1920 р. – червень 1920 р.
315 Листування департаменту про реквізицію майна Подільського гідротехнічного відділу та передачу радянських грошей до Державного банку 27 травня 1920 р. – 3 червня 1920 р.
316 Доповіді департаменту про асигнування коштів, листування з Головною бухгалтерією про виділення грошей на відрядження, канцелярське приладдя 27 травня 1920 р. – 2 жовтня 1920 р.
317 Тимчасові скорочені штати та списки штатних посад департаменту 2 липня 1920 р.
318 Відомості про виплати утримання урядовцям департаменту 25 травня 1920 р. – 14 вересня 1920 р.
319 Видаткові розписи департаменту, кошторис гідротехнічних робіт на Поділлі, пояснювальні записки, листування департаменту з Головною бухгалтерією у фінансових справах 3 травня 1920 р. – 31 серпня 1920 р.
320 Накази міністерства про призначення на посади та листування департаменту про видаткові розписи 9 жовтня 1920 р. – 15 листопада 1920 р.
321 Копії законів та постанов РНМ про пенсії, допомоги державним службовцям, скасування земельних управ, встановлення норм відсоткового збору з худоби та птиці, мобілізацію 4 серпня 1920 р. – 16 жовтня 1920 р.
322 Заява Товариства розповсюдження технічного знання на Поділлі про створення сільськогосподар­ського і кооперативного технікуму у Вінниці, проекти постанови РНМ та штатного розпису, відомість штатних лекторів і асистентів технікуму 19 жовтня 1920 р.
323 Обіжник про збитки УНР, завдані польськими військовими, протоколи наради про зменшення ціни на спирт для ветеринарних потреб, листи до Головного отамана військ УНР про заборону військовим забирати расову худобу та птицю Вересень 1920 р.