Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1062
Назва фондусерпня 1920р. - м. Станіслав
Початок опису1919
Кінець опису1922
Анотація описуОпис - 2
Проект закону, протоколи засідань, протоколи та обіжники Ради Міністрів Деректорії про створення Міністерства земельних справ, діяльність і асигнування кредитів департаментам міністерства.
Накази Директорї та Міністерства земельних справ про призначення та звільнення міністерств, діяльність міністерства і земельно-технічних відділів при земельних управах.
Журнали, протоколи нарад директорів департаментів Міністерства земельних справ УНР.
Доповідь головної бухгалтерії міністерства про свою діяльніст.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 «Загальний плян переведення земельної реформи» 16 січня 1919 р.
2 Український переклад витягів з аграрного права Польщі («Prawo agrarne») 20 червня 1919 р. – 23 вересня 1919 р.
3 Накази міністерства з кадрових питань, доповіді про діяльність землемірно-технічного відділу Подільської губернської земельної управи, наділення землею населення, доповіді та постанова про складання волосних карт Поділля, рапорти про перевірку роботи землемірно-технічних відділів, листування з землемірно-технічними відділами, інструкція районним землемірам-ревізорам, посвідчення 28 липня 1919 р. – 1 листопада 1919 р.
4 Постанови та закони (копії) УНР, «Вістник державних законів УНР» (вип. 1, 3-5, 12, 14-17, 21-36, 1919 р.) 18 січня 1919 р. – 22 вересня 1919 р.
5 Справоздання про діяльність департаменту, доповіді про роботу землемірно-технічних відділів, пояснююча записка до проекту штатів департаменту, тимчасові штати землемірно-технічних відділів, доповідь директора департаменту про закупівлю геодезичних інструментів, інформація про переведення внутрішньо-надільного розмежування в Сибіру, опис справ департаменту 25 липня 1919 р. – 18 жовтня 1919 р.
6 Листування з землемірно-технічними відділами про роботу землемірів та з ін. установами про введення метричної системи мір і ваги та геодезичні інструменти, мобілізацію спеціалістів для проведення земельної реформи 4 квітня 1919 р. – 6 листопада 1919 р.
7 Листування з державними установами та приватними підприємствами про закупівлю геодезичного обладнання, землемірні курси, роботу землемірів та надання їм допомоги, відомість про кількість геодезичних інструментів необхідних для земельної реформи, повідомлення про пограбування землемірів, інформація про евакуацію департаменту до м. Кам’янця-Подільського 19 червня 1919 р. – 3 листопада 1919 р.
8 Листування з землемірно-технічними відділами у кадрових справах, списки службовців та штати землемірно-технічного відділу Подільської губернської земельної управи, накази (копії) про призначення працівників відділу, доповідна записка про роботу Подільського губерніального союзу землемірів, посвідчення землемірів 23 червня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
9 Рапорти працівників департаменту та землемірно-технічних відділів, прохання про надання відпусток та прийняття на роботу, листування про призначення, звільнення працівників, списки службовців департаменту, службові посвідчення 1 липня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
10 Листування з Головною бухгалтерією міністерства про виплату утримання та надання грошової допомоги працівникам землемірно-технічних відділів, прохання про видачу збіжжя землемірам 3 жовтня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
11 Заява А. Е. Полляка  про пограбування та прохання відшкодувати завдані йому збитки, посвідчення 17 червня 1919 р. – 3 вересня 1919 р.
12 Кошториси, штати, видаткові розписання департаменту, листування з Головною бухгалтерією у фінансових справах, проект тимчасових штатів та відомості на утримання землемірно-технічних відділів, журнали засідань Бюджетової комісії МФ Січень 1919 р. – грудень 1920 р.
13 Реєстри одержаних та надісланих листів Межового департаменту 1 серпня 1919 р. – 14 листопада 1921 р.
14 Реєстр надісланих листів Межового департаменту 1919 р.
15 Закон про ліси в УНР, Тимчасовий закон про губернських та повітових лісничих, інструкції, обіжники про проведення лісової реформи, налагодження місцевого лісоуправління, встановлення цін на ліс, збирання інформації про ліси, вирубку та постачання лісу, ліквідацію більшовицьких установ, пропозиції щодо фіксації земельних угідь 10 січня 1919 р. – 30 січня 1921 р.
16 Видаткові росписання департаментів міністерства, Канцелярії міністра, Окремого відділу сільськогосподарської освіти на січень–грудень 1920 р., відомості на виплату утримання урядовцям Лісового департаменту, прохання працівників міністерства про грошову допомогу, закон РНМ про призначення пенсій та допомоги 5 листопада 1919 р. – 27 жовтня 1920 р.
17 Реєстр одержаних листів департаменту 1919 р.– 1921 р.
18 Реєстр надісланих листів департаменту та посвідка І.Гриця  1919 р. – 1921 р.
19 Закон про видачу одноразової допомоги на Різдвяні Свята 1919 р., постанова Директорії УНР про звільнення урядовців Гетьманщини, повідомлення про місцеперебування губернських комісарів 10 січня 1919 р. – 9 квітня 1919 р.
20 Заява про видання підручника з сільського господарства, листи про фінансування Житомирського земельного політехнікуму та сільсько­господарські курси в таборі Щепіорно, програми сільськогосподарських курсів, законопроект про Київську сільськогосподарську академію, проекти навчальних програм лісового та межового факультетів академії 27 червня 1919 р. – 1 квітня 1922 р.
21 «Бюлетень Інформаційного відділу Міністерства земельних справ» 25 січня 1919 р.
22 Бухгалтерський звіт Кооперативу співробітників міністерства та звіт правління кооперативу за 1918 р. 1 серпня 1918 р. – 29 березня 1919 р.
23 Рахунки Кооперативу співробітників та Споживчого товариства співробітників міністерства, розписки про отримання коштів на закупівлю товарів, відомість товарів, проданих кооперативом 30 вересня 1919 р. – 31 жовтня 1919 р.
24 Журнал рахунків Кооперативу співробітників Жовтень 1919 р.
25 Закони та постанви РНМ про проведення земельної реформи та роботу державних службовців, статути землемірних курсів та їхні кошториси, резолюція наради міністерства про організацію роботи відділів, інструкція землемірам про складання волосних карт, обіжники бухгалтерії та міністерства, листування бухгалтерії з Державним контролем УНР про виплату утримання урядовцям, штати землемірно-технічних відділів та земельних управ 30 червня 1919 р. – 10 листопада 1919 р.
26 Постанова РНМ про виділення коштів Вченому комітету, постанови та журнали засідань Фінансової комісії, видаткові росписання Канцелярії міністра та департаментів міністерства на 1920 рік, листування Головної бухгалтерії з Департаментом державної скарбниці, міністерствами УНР про відкриття кредитів та системи ведення бухгалтерії, штати Центральної бухгалтерії міністерства 4 листопада 1919 р. – 11 березня 1921 р.
27 Доповідь про реорганізацію Головної бухгалтерії та ведення діловодства, штати Головної бухгалтерії та бухгалтерських відділів міністерства 9 липня 1919 р.
28 Кошторис видатків Канцелярії міністра на 1919 р. та пояснююча записка до нього, наказ про затвердження штатів канцелярії, інструкція для Бюро із заготівлі дров при Уповноваженому з палива, персональний склад управлінь хліборобства та державного майна, договір про оренду приміщення для міністерства 26 червня 1918 р. – 27 серпня 1919 р.
29 Відомості про виплати утримання, надбавок, допомоги співробітникам міністерства 3 вересня 1919 р. – 15 листопада 1919 р.
30 Доповідь про бухгалтерські справи Інформаційно-видавничого відділу, витяг з касових правил 29 жовтня 1919 р.
31 Прибутково-видатковий кошторис Канцелярії Міністра земельних справ на 1919 р. 1919 р.
32 Закони РНМ про порядок передачі й користування сільськогосподарським реманентом, тимчасові Комісії для розгляду скарг про збитки; «Вістник державних законів УНР» (вип. 1, 2, 1919 р., вип. 2, 1920 р.), «Вістник Міністерства земельних справ УНР» (вип. 1, 5-7, 12, 13, 1919 р.), «Бюлетень Інформаційного відділу Міністерства земельних справ» (вип. 14, 24, 1919 р.), «Український вітсник» (вип. 168, 1921 р.), додаткова інструкція в лісовій справі, звернення С. Петлюри  та А. Лівицького до українського народу 18 січня 1919 р. – 22 січня 1923 р.
33 Проект створення Міністерства землеробства УД, проект схеми організації та статуту Міністерства земельних справ УНР Без дати.
34 Штатний розпис центральних установ міністерства, проект статуту та штатів Департаменту загальних справ, схема організації департаменту, проекти статутів міністерства та губернських і повітових уповноважених із земельних справ, проект Сільсько­господарського вченого комітету при міністерстві Без дати.
35 Накази Головноуповноваженого уряду УНР та журнали засідань комітету при ньому, наказ міністерства про призначення Референта, списки установ, які ліквідовуються, скорочуються або переходять до польської влади, телеграма С. Петлюри про організацію місцевої влади на Волині та Поділлі 20 лютого 1920 р. – 28 травня 1920 р.
36 Протоколи Наради директорів департаментів міністерства, постанови наради, пояснююча записка до законопроекту про виділення коштів для Сільськогосподарського вченого комітету України 19 квітня 1920 р. – 1 жовтня 1920 р.
37 Журнали засідань РНМ та постанова РНМ про порядок провадження видатків за рахунок кошторису 1920 р., витяги з журналів засідань РНМ 7 травня 1920 р. – 5 жовтня 1920 р.
38 Протоколи засідань Ради міністра земельних справ 28 вересня 1920 р. – 31 грудня 1920 р.
39 Журнали засідань та постанова РНМ про норми відсоткового збору з худоби та птиці 28 вересня 1920 р. – 31 грудня 1920 р.
40 Витяги з журналів засідань РНМ про скорочення штатів та звільнення працівників міністерства 10 серпня 1920 р. – 4 квітня 1922 р.
41 Протоколи засідань Комісії з перевірки грошових обрахунків департаментів міністерства 13 жовтня 1920 р. – 26 жовтня 1920 р.
42 Листи Міжвідомчої комісії по встановленню уніформи для цивільних установ про відрядження інженера Топоркова та лист Міністерства шляхів УНР про призначення представника міністерства для міжвідомчої наради 13 серпня 1920 р. – 20 грудня 1920 р.
43 Накази Директорії УНР про звільнення та призначення міністрів земельних справ С. Стемповського та І. Мазепи, закони та постанови РНМ про оплату праці урядовців, мобілізацію, гербові збори, скасування земельних управ та Окремого інформаційно-видавничого відділу міністерства 31 травня 1920 р. – 17 грудня 1920 р.
44 Закони РНМ про передачу в користування сільськогосподар­ського реманенту, наділення землею військових армії УНР, мобілізацію в армію УНР, скасування земельних управ, накази міністерства з кадрових питань, інструкція про порядок ліквідації нетрудових господарств, відповідь уряду УНР фракції хліборобів-демократів в справі земельної реформи 4 серпня 1920 р. – 26 жовтня 1921 р.
45 Листування Департаменту земельної реформи з уповноваженими із земельних справ про організацію їхньої діяльності 24 вересня 1920 р. – 18 жовтня 1920 р.
46 Інструкція представникам цивільної влади УНР при повстаньчих відділах в справах земельних та лісових, закон про наділення землею жовнірів Війська Польського, закон про наділення землею козаків, старшин і військових урядовців армії УНР та пояснююча записка до нього, листування про запрошення представників Військового міністерства в Комісію з перегляду закону про наділення землею козаків армії УНР 17 грудня 1920 р. – 17 червня 1921 р.
47 Накази Головної Команди та Управи Війська УНР від 18 травня по 28 червня 1920 р. 29 травня 1920 р. – 6 серпня 1920 р.
48 Штати посольства УНР в Туреччині та пояснююча записка до них, постанова про зміну штатів посольства, витяг з журналу засідання Фінансової комісії, лист колишнього голови Кам’янецької повітової земельної управи про виплату утримання службовцям управи 1 жовтня 1920 р. – 24 жовтня 1921 р.
49 Штат Окремого інформаційно-видавничого відділу, «Бюлетені Інформаційно-видавничого відділу Міністерства земельних справ» (Вип. 1 – 4, 1920 р.) 20 вересня 1920 р. – 19 жовтня 1920 р.
50 Списки губерній та повітів УНР й України, роспис кордонних і контрольних пунктів на кордоні з Великоросією, опис кордонів УД з Австро-Угорщиною та Росією, проект адміністративного поділу земель України 15 листопада 1920 р.
51 Тексти урочистих обітниць урядовців, суддів та працівників міністерства 15 жовтня 1920 р. – 17 жовтня 1920 р.
52 Реєстр вхідних паперів Канцелярії міністра 20 лютого 1920 р. – 31 грудня 1920 р.
53 Реєстр вихідних паперів Канцелярії міністра 10 лютого 1920 р. – 30 грудня 1920 р.
54 Регулямін Ради Республіки, закони (копії) РНМ про Раду Республіки та обітницю членів Ради, створення Фінансової комісії, про амністію та ін. 9 січня 1920 р. – 1 квітня 1921 р.
55 Листування про відрядження лекторів до таборів інтернованих українських військових, денаціоналізацію підприємств, відкриття дитячих притулків, баланс по Головній книзі видатків Канцелярії міністра, «Вістник Міністерства ісповідань УНР» (Ч. 4, 8 квітня 1921 р.), програми сільсько­господарських виставок в Чехословаччині, проект обсягу діяльності народних самоврядувань в земельних справах, статут Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР, відповідь уряду УНР на запитання Фракції хліборобів-демократів в справі земельної політики, матеріали в справі організації транспорту, доповіді директорів департаментів та уповноважених міністерства 11 листопада 1920 р. – 4 листопада 1921 р.
56 Листування про надіслання інформації про діяльність міністерства, переклад на українську мову угорського проекту земельної реформи, надіслання часописів, газет для міністерства, анкета до «Історії Міністерств України і їх діяльності», лист О. С. Мельника про виділення коштів на видання його праць з молочарства 12 листопада 1920 р. – 22 квітня 1921 р.
57 Журнал засідання РНМ, листування з МФ, Державним контролем УНР та ін. державними установами з фінансових та кадрових питань, обіжник Міністерства пошт і телеграфів, закони та постанови РНМ, законопроект про верховну владу в УНР, списки працівників міністерства, штати Окремого інформаційно-видавничого відділу та міністерства 4 квітня 1920 р. – 27 грудня 1920 р.
58 Накази міністерства про призначення, звільнення, відпустки та відрядження працівників міністерства, повідомлення про створення Цивільного Управління 20 лютого 1920 р. – 17 грудня 1920 р.
59 Листування міністерства про евакуацію співробітників до м. Ченстухова, розписки про оплату перевезення речей та працівників міністерства з Кам’янця до Чорткова, доповідна записка про евакуацію 3 листопада 1920 р. – 27 грудня 1920 р.
60 Акти про купівлю міністерством коней та їх передачу Міністерству народного господарства, акт перевірки коштів міністерства 18 листопада 1920 р. – 21 грудня 1920 р.
61 Листування про розміщення міністерства та землемірно-технічного відділу, печатку, канцелярське приладдя та меблі міністерства, розшук майна гаражу міністерства та його перевезення, відомість на помешкання для співробітників міністерства, розписки та акти про передачу й отримання майна 10 лютого 1920 р. – 31 грудня 1920 р.
62 Листування з посольством УНР у Відні про геодезичні інструменти, акти передачі, оцінки, конфіскації майна міністерства польською військовою владою. 15 листопада 1920 р. – 6 травня 1921 р.
63 Тимчасові видаткові росписання по кошторису Канцелярії міністра на 1920 та 1921 рр., кошторис видатків канцелярії на 1921 р., список урядовців канцелярії, витяги з журналів засідань Фінансової комісії, листування канцелярії з комісією про затвердження росписань, виділення коштів міністерству 29 грудня 1920 р. – 28 жовтня 1921 р.
64 Наказ про звільнення міністра земельних справ І. П. Мазепи та його лист з проханням про відставку, службові посвідчення, уповноваження на отримання коштів міністерства, тимчасові штати Окремого інформаційно-видавничого відділу та штатний розпис центральних установ міністерства, прохання про прийняття на роботу в міністерстві 11 березня 1920 р. – 25 липня 1921 р.
65 Анкетні картки звільнених урядовців міністерства 28 січня 1920 р.
66 Закон про землю та витяги із «Собрания узаконений и распоряжений Всеукраинского Революционного Комитета», інструкції про розподіл земельних ділянок, накази Кам’янецького земельного відділу, положення про перереєстрацію сільсько­господар­ських кооперативів, договір про спільне оброблення землі Загальними Зборами громадян, постанова про націоналізацію землі для цукрової промисловості, положення про земельні відділи виконкомів, статут хліборобських спілок та ін. документи державних земельних установ УСРР 5 лютого 1920 р. – 2 липня 1921 р.
67 Прохання про прийняття на роботу в міністерство, автобіографії, посвідчення, уповноваження 7 лютого 1920 р. – 12 листопада 1920 р.
68 Листування департаменту в справі відкомандирування до департаменту Г. Дідченка та С. Звенигородського, прохання Г. Євграфова  про надання допомоги 7 червня 1920 р. – 16 серпня 1921 р.
69 Протокол засідання Комісії з вироблення статуту міністерства, журнал Наради директорів департаментів міністерства, проект організації Рухомих комор Міністерства народного господарства для постачання Дієвої армії 12  вересня 1920 р. – 20 вересня 1920 р.
70 «Завдання та обсяг діяльності Лісового департаменту», постанова РНМ про виплату державними установами грошей за ліс, листування департаменту з Цивільним управлінням про відновлення державних установ лісового господарства, прохання про затвердження на посадах в департаменті та лісництвах, реєстраційні картки, статті прибутків департаменту, копії телеграм Штабу групи СС та свідчення про полковника УНР  К. Брюккера 3 вересня 1920 р. – 13 листопада 1920 р.
71 Проекти закону про скасування управлінь хліборобства та державного майна, установ губернських та повітових лісничих та загального статуту органів державного лісокерування, штати місцевих органів державного лісокерування Без дати
72 Проект такс і ринкових цін на лісові матеріали та дрова 4 червня 1920 р.
73 Тимчасові штати персонального складу департаменту на травень–серпень 1920 р., прохання про переведення в департамент, листування департаменту про відрядження та призначення працівників, посвідчення 20 квітня 1920 р. – 13 листопада 1920 р.
74 Листування департаменту з Цивільним управлінням УНР про відновлення роботи Кам’янецького повітового лісництва та відпуск дров, список дільничних лісничих Кам’янецького повіту та службовців лісництва, листування лісництва про звільнення від мобілізації працівників, прохання державних установ про виділення лісових матеріалів 17 жовтня 1920 р. – 13 листопада 1920 р.
75 Листування департаменту про переведення коштів, виплати, видаткові розписи департаменту на 1920 р., рахунки Кам’янецького піщано-ярового району та Кам’янецького розсадника на Поділлі, вимогові відомості на виплату платні робітникам розсадника, розписки, квитанції 8 травня 1920 р. – 24 жовтня 1920 р.
76 Листування уповноваженого по міністерству з Фінансовою комісією, Департаментом державної скарбниці у фінансових справах, журнал засідання комісії, наказ Головноуповноваженого уряду УНР про проекти скорочення штатів місцевих установ, кошториси видатків на переїзд міністерства до Вінниці, видаткові росписання Канцелярії міністра на 1920 р. 26 лютого 1920 р. – 11 листопада 1920 р.
77 Відомості про отримання виїзної допомоги працівниками міністерства та їхній сімейний стан, листування бухгалтерії про ревізію асигновок, кредити міністерства та виплати утримання, журнал засідання Комітету при Головно­уповноваженому уряду УНР 24 лютого 1920 р. – 29 липня 1920 р.
78 Накази міністерства про відрядження, призначення і звільнення працівників 4 жовтня 1920 р. – 14 серпня 1921 р.
79 Листування Головної бухгалтерії з Державним контролем УНР про асигновки, аванси, обрахунки витрат, утримання службовців міністерства 27 жовтня 1920 р. – 16 грудня 1920 р.
80 Листування з МФ, Державним контролем УНР, Канцелярією міністра та ін. установами про фінансування та видатки на евакуацію міністерства, ревізію асигновок, відомості на виплати утримання працівникам міністерства та перерахування кредитів, асигновки, списки кредиторів скарбу, реєстри видаткових документів, протоколи засідань Ради міністра, прохання працівників міністерства про виплату утримання 25 грудня 1920 р. – грудень 1921 р.
81 Списки звільнених та евакуйованих урядовців міністерства, проекти штатів Канцелярії міністра, скорочений штат персонального складу міністерства 10 грудня 1920 р. – 10 листопада 1921 р.
82 Листування з Департаментом державної скарбниці МФ УНР, Фінансовою комісією про кредити та кошториси міністерства, виплати утримання працівникам, видаткові росписання департаментів міністерства 30 грудня 1920 р. – 31 жовтня 1921 р.
83 Листування Департаменту земельної реформи з Головною бухгалтерією про виплату авансів, авансові асигновки департаменту на канцелярські та господарські видатки, відомості на виплату утримання урядовцям департаменту 29 квітня 1920 р. – 18 грудня 1920 р.
84 Листування Ветеринарного департаменту з Головною бухгалтерією, авансові асигновки департаменту на канцелярські та господарські видатки, лікарські довідки працівників міністерства 28 травня 1920 р. – 13 січня 1922 р.
85 Листування Головної бухгалтерії про кредити Межового департаменту, перевідні вимоги на відкриття кредитів та авансові асигновки департаменту, відомість на виплату утримання працівникам департаменту 1 липня 1920 р. – 23 жовтня 1920 р.
86 Листування про виплати утримання працівникам Окремого відділу садівництва та інтенсивних культур, асигновка відділу 26 липня 1920 р. – 22 жовтня 1920 р.
87 Листування Лісового департаменту з Головною бухгалтерією про відкриття та виплати кредитів, авансові асигновки департаменту на канцелярські та господарські видатки 31 травня 1920 р. – 25 жовтня 1920 р.
88 Листування Департаменту хліборобства з Головною бухгалтерією про виділення коштів на канцелярські та господарські видатки, авансові асигновки департаменту 20 жовтня 1920 р. – 21 жовтня 1920 р.
89 Постанова РНМ про добові гроші службовцям центральних урядових установ, асигновки Канцелярії міністра та департаментів міністерства, відомості на видачу співробітникам допомоги та платні, заяви та посвідчення урядовців про одержання грошей 4 лютого 1920 р. – 31 грудня 1920 р.
90 Асигновки Межового департаменту, відомості про пенсійні відрахування та виплати утримання урядовцям департаменту 4 березня 1920 р. – 18 жовтня 1920 р.
91 Асигновки Межового департаменту, відомості на виплати утримання урядовцям департаменту 4 березня 1920 р. – 13 грудня 1920 р.
92 Асигновки Канцелярії міністра про видачу коштів Окремому відділу садівництва та інтенсивних культур, відомості пенсійних відрахувань, виплат утримання та надбавок урядовцям відділу 3 червня 1920 р. – 27 липня 1920 р.
93 Відомості пенсійних відрахувань, виплати утримання урядовцям Департаменту хліборобства, асигновки департаменту 4 березня 1920 р. – 5 серпня 1920 р.
94 Список справ Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва, асигновки департаменту, відомості виплат утримання урядовцям департаменту 4 березня 1920 р. – 13 грудня 1920 р.
95 Відомості на виплати утримання урядовцям Департаменту земельної реформи та працівникам повітових земельних управ, відношення департаменту на отримання грошей, асигновки 4 березня 1920 р. – 16 грудня 1920 р.
96 Листування Департаменту сільськогосподарської економії, статистики і кооперації з Головною бухгалтерією у фінансових справах, відомості на виплату утримання та відсоткових надбавок урядовцям департаменту, асигновки та відношення на видання коштів 4 березня 1920 р. – 18 грудня 1920 р.
97 Листування Лісового департаменту з Головною бухгалтерією у фінансових справах, відомості на виплату утримання та відсоткових надбавок урядовцям департаменту, асигновки 1 березня 1920 р. – 18 грудня 1920 р.
98 Відомості на видачу платні урядовцям міністерства за 1920 р., лист Головної бухгалтерії про використання авансу 1920 р. – квітень 1921 р.
99 Відомості на виплати утримання, надбавок працівникам міністерства та місцевих установ за 1920 – 1921 роки, асигновки, доручення, листування з фінансовиз питань 25 травня 1920 р. – 1 квітня 1922 р.
100 Відомість на видачу надбавки на родину урядовцям міністерства за грудень 1920 р. 18 грудня 1920 р.
101 Баланси по Головній книзі Головної бухгалтерії міністерства за 1920 – 1921 рр. Лютий 1920 р. – 1 січня 1921 р.
102 Відомість кредитів та баланс по Головній книзі Головної бухгалтерії за 1920 р. 31 грудня 1920 р.
103 Видаткові росписання Канцелярії міністра за 1920 р. та супровідні листи Головної бухгалтерії, кошторис витрат на перевезення архіву Подільської губернської земельної управи 25 лютого 1920 р. – 1 червня 1920 р.
104 Кошторис видатків Канцелярії міністра на 1920 р. та пояснююча записка до нього 1920 р.
105 Листування Головної бухгалтерії з Державним контролем УНР про ревізію асигновок, рахунки, обрахунок витрат авансу Департаменту земельної реформи 15 жовтня 1920 р. – 25 жовтня 1920 р.
106 Листування Головної бухгалтерії з Державним контролем УНР, з Головною скарбницею про ревізію ассигновок, відкриття кредитів, асигновки 22 жовтня 1920 р. – 31 грудня 1920 р.
107 Листування Головної бухгалтерії у справі ревізії видаткових документів міністерства, реєстри документів, надісланих на перевірку 17 березня 1920 р. – 5 січня 1921 р.
108 Відомості на виплати утримання працівникам Ветеринарного департаменту за 1920 – 1921 рр., рапорт директора департаменту про відрядження у м. Львів, асигновки, обрахунки витрат авансів, лист Міністерства закордонних справ про запрошення ветеринарів з Данії 4 січня 1920 р. – 23 листопада 1921 р.
109 Листування Головної бухгалтерії про відкриття кредитів Канцелярії міністра, авансові асигновки, обрахунок витрат авансу, відомості про переведення кредитів канцелярії 2 березня 1920 р. – 19 вересня 1920 р.
110 Асигновки Канцелярії міністра про виплату утримання  Й. Балицькому за прибирання будинку міністерства. 15 березня 1920 р. – 3 квітня 1920 р.
111 Лист Головної бухгалтерії до Державної скарбниці УНР про відкриття кредиту на утримання Сільськогосподарського вченого комітету, асигновка на видачу коштів голові комітету 8 червня 1920 р.
112 Обрахунки витрат авансів Лісового департаменту, асигновки, розписки, відомості на виплати утримання працівникам департаменту, прохання про виплату заробітної платні 23 листопада 1920 р. – 1 грудня 1921 р.
113 Відомості на виплату утримання та надбавок урядовцям Канцелярії міністра, асигновки, доручення, квитанції канцелярії, прохання працівників канцелярії про матеріальну допомогу 2 березня 1920 р. – 16 грудня 1920 р.
114 Листування Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва з Головною бухгалтерією про виділення коштів, асигновки департаменту, відомість на виплату утримання урядовцям департаменту 5 червня 1920 р. – 18 грудня 1920 р.
115 Лист Окремого відділу сільськогосподарської освіти до Головної бухгалтерії про виділення коштів, асигновки відділу 7 червня 1920 р. – 8 червня 1920 р.
116 Тимчасові розписи видатків та кошториси департаментів міністерства, сільськогосподар­ських шкіл, список службовців Подільської державної стайні та губернської земельної управи, відомості, журнали реєстрації документів Окремого відділу сільськогосподарської освіти Січень 1920 р. – 13 листопада 1920 р.
117 Талони до асигновок, листування міністерства з Державним контролем УНР у фінансових справах 26 липня 1920 р. – 15 липня 1921 р.
118 Журнал Головної бухгалтерії 1920 р. – 1922 р.
119 Листування Комісії з відзначення п’ятої річниці проголошення самостійності України про розміщення повідомлень, списки адрес українських видань, організацій та діячів за кордоном, список книжок для бібліотеки міністерства, рахунки 3 жовтня 1920 р. – 5 січня 1923 р.
120 Листування з дипломатичними місіями УНР про земельне законодавство та сільське господарство іноземних держав, доповідь, протоколи засідань щодо законопроекту про наділення землею військовослужбовців УНР, закон Польського сейму про наділення землею польських жовнірів. Схеми організації міністерства, завдання Департаменту скотарства і конезаводства, проект статуту уповноважених міністерства для впорядкування земельних справ. Листування міністерства з Малою Радою Міністрів та доповіді директорів департаментів про співвідношення земельного законодавства УНР та УСРР, інструкція до закону УСРР про закріплення землі 8 лютого 1921 р. – 6 серпня 1921 р.
121 Протоколи засідань Ради міністра, проекти штатів, статуту та схеми організації Загальної канцелярії міністра, законопроект про Київську сільськогосподарську академію, закон про ліквідацію окремих державних установ УНР 6 червня 1921 р. – 2 серпня 1921 р.
122 Проект Закону про Київську сільськогосподарську академію та пояснююча записка до нього 3 червня 1921 р. – 6 липня 1921 р.
123 Копії журналів засідань РНМ та Ради міністра 9 січня 1921 р. – 26 жовтня 1921 р.
124 Листування з Головою РНМ та ін. державними установами про діяльність та організацію роботи міністерства, внесення та накази про призначення і звільнення членів РНМ, Регулямін Ради Республіки, декларація уряду УНР, повідомлення про місце розташування міністерств УНР 1 січня 1921 р. – 7 жовтня 1921 р.
125 Протоколи та журнали засідань Ради міністра, повістки на засідання Ради 2 січня 1921 р. – 10 вересня 1921 р .
126 Протоколи засідань Наради директорів департаментів міністерства та повістки на них 4 травня 1921 р. – 15 серпня 1921 р.
127 Протокол засідання Комісії при міністерстві в справі організації земельного кредиту та запрошення на засідання, протокол засідання Комісії для розгляду проекту закону про вищу фінансово-економічну раду 28 лютого 1921 р .
128 Завдання, обсяги діяльності та схеми організації департаментів міністерства, Сільськогосподар­ського вченого комітету та Статистичної частини, проект статуту Департаменту земельної реформи і землевлаштування, повістки на засідання Ради міністра 10 травня 1921 р. – 2 серпня 1921 р.
129 Реєстр вхідних таємних документів Канцелярії міністра, доповідь про діяльність міністерства, листи про кораблебудівні заводи й верфі м. Данцінга та відрядження уповноважених міністерства до повстанських штабів, тимчасова інструкція представникам цивільної влади УНР при повстанських відділах в справах земельних і лісових 22 квітня 1921 р. – 2 серпня 1921 р.
130 Листування з посольством УНР у Відні про надіслання списку лісових та земельних установ, кооперативів в УНР австрійському Аграрному центральному бюро (Agrarische Zentralstelle) 12 січня 1921 р. – 6 липня 1923 р.
131 Листування з державними установами про евакуацію міністерства, канцелярське приладдя, оплату приміщення міністерства, меблі, друкарську машинку та ін. господарські справи 20 січня 1921 р. – 25 лютого 1922 р.
132 Журнал вхідних документів таємного змісту за 1921 р. 1921 р.
133 Журнал вхідних документів таємного змісту за 1921 р. 1921 р.
134 Закони та постанови РНМ УНР про звільнення державних службовців, видачу допомоги, асигнування коштів на представництво Голови РНМ, правила складання кошторисів та ін., наказ міністерства про затвердження директорів департаментів 29 січня 1921 р. – 8 липня 1921 р.
135 Листування з Головним начальником евакуації та розташування установ, центральними державними установами УНР про перебування та реєстрацію урядовців у м. Тарнові, складання кошторисів, видаткових росписань, списків кредиторів, доповідь Міністерства юстиції УНР про право звільнення урядовців 3 січня 1921 р. – 25 червня 1921 р.
136 Накази по міністерству про призначення та звільнення працівників, доповідь начальника Геодезичної управи у справі призначення його в. о. директора Межового департаменту 29 липня 1921 р. – 22 серпня 1921 р.
137 Листування з міністерствами, Комісією по скороченню штатів міністерства, Уповноваженим міністерства у Ченстухові та ін. установами про організацію роботи міністерства та розташування працівників у м. Тарнові та Ченстухові, переведення урядовців до таборів інтернованих, кадрові та фінансові питання, списки співробітників міністерства, кошториси, витяги з наказів про призначення працівників, посвідчення, протоколи загальних зборів співробітників міністерства та комісії 14 січня 1921 р. – 6 жовтня 1921 р.
138 Листування з РНМ та ін. державними установами УНР з кадрових та фінансових питань, опис персональних справ урядовців міністерства, прохання працівників міністерства про виплату утримання та грошову допомогу, службові листи, кошторис міністерства, журнал реєстрації вихідних документів за 1921 р. 10 листопада 1921 р. – 28 лютого 1922 р.
139 Прохання І. Садовського про грошову допомогу та лист до Головної бухгалтерії про виплату заробітної плати В. Кононенкові  18 січня 1921 р. – 15 квітня 1921 р.
140 Закони та постанови РНМ про обов’язки сільських громад при проведенні земельної реформи, допомогу евакуйованим службовцям державних установ, витяги з журналів засідань РНМ 29 січня 1921 р. – 29 серпня 1921 р.
141 Протоколи засідань Ради міністра, накази міністерства про призначення та відрядження працівників 2 січня 1921 р. – 14 квітня 1921 р.
142 Листи Державного секретаря УНР, Голови РНМ про порядок офіційного листування та зв’язки урядовців з більшовиками, повідомлення про призначення в. о. директора Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва 13 червня 1921 р. – 15 серпня 1921 р.
143 Листування з Канцелярією міністра про подання інформації про діяльність департаменту, проект обсягу діяльності народних самоврядувань в земельних справах та акт передачі 27 січня 1921 р. – 22 серпня 1921 р.
144 Листування з Канцелярією міністра про надіслання кошторисів та списків кредиторів скарбу, видаткові росписання департаменту, закон РНМ про правила складання кошторисів, витяги з журналів засідань Фінансової комісії 16 лютого 1921 р. – 24 жовтня 1921 р.
145 Закони та постанови РНМ про звільнення та порядок видачі платні державним службовцям, амністію, збільшення штрафів Контрольних рад, розпорядження Державного секретаря УНР про порядок ведення листування в державних установах 2 лютого 1921 р. – 19 червня 1921 р.
146 Листування з Канцелярією міністра, Міністерством закордонних справ та ін. установами про діяльність департаменту, написання лекцій, складання списку державних лісових установ, відношення уряду УНР до більшовицького законодавства у лісовій справі, доповіді про діяльність міністерства та департаменту, переклад інструкції з книги «Prawo agrarne», рапорт про передачу справ департаменту, «окрема думка» щодо обсягу завдань загального відділу департаменту 12 січня 1921 р. – 20 травня 1921 р.
147 Накази міністерства з кадрових питань, протоколи засідань Ради міністра, листування з Міністерством внутрішніх справ про створення Медичної комісії 2 січня 1921 р. – 27 жовтня 1921 р.
148 Листування з міністром земельних справ, Канцелярією міністра, уповноваженим міністерства в Ченстухові про надання працівникам департаменту допомоги на лікування та відпустки 25 квітня 1921 р. – 13 червня 1921 р.
149 Листування з Канцелярією міністра, Департаментом державної скарбниці МФ, Фінансовою комісією, Головною бухгалтерією міністерства про фінансування та видатки департаменту, прибуткові та видаткові росписання, обрахунки витрат авансів департаменту 16 лютого 1921 р. – 24 жовтня 1921 р.
150 Лист МФ про правила проведення виплат службовцям державних установ, розташованих за межами місця перебування Головної скарбниці УНР 6 квітня 1921 р.
151 Листування з Державним контролем, МФ та ін. установами про сплату асигновок, фінансування міністерства, складання кошторисів та видаткових росписів, діяльність міністерства, закони та постанови РНМ, витяги з касових правил, законів та журналу засідання РНМ 4 січня 1921 р. – 3 березня 1922 р.
152 Головна книга Міністерства земельних справ 1921 р.
153 Головна книга Міністерства земельних справ 1921 – 1922 р.
154 Листування з Головною скарбницею, Департаментом державної скарбниці МФ УНР про відкриття кредитів, видаткові росписання департаментів міністерства, витяг з журналу засідань Фінансової комісії 17 лютого 1921 р. – 23 липня 1921 р.
155 Копії видаткових документів Департаменту земельної реформи (відомості на виплати утримання та допомоги працівникам департаменту, асигновки, обрахунки витрат аваснів) 4 січня 1921 р. – 31 жовтня 1921 р.
156 Копії видаткових документів Департаменту сільськогосподарської економії, статистики та кооперації (відомості на виплати утримання та допомоги працівникам департаменту, асигновки, обрахунки витрат авансів) 4 січня 1921 р. – 7 липня 1921 р.
157 Копії видаткових документів Межового департаменту (відомості на виплати утримання та допомоги працівникам департаменту, асигновки). 4 січня 1921 р. – 1 жовтня 1921 р.
158 Копії видаткових документів Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва (відомості на виплати утримання та допомоги працівникам департаменту, асигновки, обрахунки витрат авансів) 4 січня 1921 р. – 23 листопада 1921 р.
159 Копії видаткових документів Канцелярії міністра (відомості на виплати утримання та допомоги працівникам департаменту, асигновки, обрахунки витрат авансів, розписки) 4 січня 1921 р. – 23 листопада 1921 р.
160 Копії видаткових документів Департаменту хліборобства (відомості на виплати утримання та допомоги працівникам департаменту, асигновки, обрахунки витрат авансів, видаткові росписання) 8 січня 1921 р. – 31 жовтня 1921 р.
161 Відомості на виплату утримання працівникам міністерства за 1920 – 1922 рр. 5 грудня 1921 р. – 20 січня 1923 р.
162 Журнал вхідних документів 1921 р.
163 Відомості про пенсійні відрахування, виплати утримання, надбавок, добових грошей працівникам департаменту, листування про розрахунки за геодезичне обладнання, розписки про отримання грошей 28 червня 1922 р. – 27 лютого 1922 р.
164 Видаткові росписання департаментів міністерства за 1920 р. та перелік статей видатків по кошторису Канцелярії міністра 10 лютого 1922 р.