Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1062
Назва фондусерпня 1920р. - м. Станіслав
Початок опису1918
Кінець опису1920
Анотація описуОпис - 3
Закони, постнови, накази Директорії про асигнування коштів Міністерству земельних справ, скорочення штатів,
перевірку характеристик урядовців під час прийняття їх на службу.
Журнали, протоколи засідань, обіжники Ради Міністрів та департаменту державної скарбниці Міністерства фінансів про порядок видачі характеристик урядовцім, асигнування кредитів департаментам Міністерства земельних справ.
Доповідь директора департаменту земельних поліпшень
Міністерства земельних справ про грошову допомогу приватним власникам і земствам на відновлення приватних господарств
Рапорти начальника Геодезичної управи Генерального штабу про звільнення црядовців у безстрокову відпустку
Накази Міністерства земельних справ про звільнення та призначення урядовців.
Відомость на виплату грошей урядовцім міністерства та списки співробітників департаменту лісництв.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 «Бюлетень Інформаційного відділу Міністерства земельних справ» (ч. 13, 16 – 26, 1919 р.) 13 липня 1919 р. – 20 жовтня 1919 р.
2 «Вістник Міністерства земельних справ УНР» (вип. 1, 3 – 10, 1919 р.) та «Вістник Державних Законів для всіх земель УНР» (вип. 2, 3, 4, 1921 р.) 20 січня 1919 р. – 17 грудня 1921 р.
3 Журнал вхідних документів департаменту 1919 р. – 1920 р.
4 Накази міністерства та наказ департаменту 26 квітня 1919 р. – 31 жовтня 1919 р.
5 Листування з губернськими комісарами та старостами, ветеринарними лікарями про утримання ветеринарного персоналу, відсотковий збір з худоби, циркуляр Ветеринарного управління Тимчасового уряду 20 липня 1918 р. – 20 січня 1919 р.
6 Документи про страхування сільськогосподарського поголів’я худоби (проект страхування худоби та коней в Єлисаветградському повіті, «Вестник Елисаветградского земства», протокол, листи) 4 вересня 1918 р. – 21 січня 1919 р.
7 Листування з земськими, народними управами, Всеукраїнською спілкою земств про страхування поголів’я худоби 31 серпня 1918 р. – 16 січня 1919 р.
8 Листування з лісовими таксаторами, ревізорами про фінансування та організацію лісоулаштовних робіт, доповіді про ревізії лісових господарств, обіжник таксаторам лісоулаштовних партій, посвідчення про видачу чеків 25 червня 1918 р. – 16 січня 1919 р.
9 Постанова РНМ про асигнування коштів міністерству та пояснювальна записка до неї, відомості на виплату утримання урядовцям Межового департаменту, асигновки, реєстри видаткових документів, надісланих на ревізію 26 вересня 1921 р. – 24 грудня 1921 р.
10 Листування канцелярії з державними установами, видавництвом «Наталка Полтавка» про землемірно-топографічні курси, обіжник Тарнівського українського прес-бюро про вшанування пам’яті загиблих, протокол наради по обговоренню статуту Київської сільськогосподарської академії, прохання окремих осіб про відрядження на навчання та допомогу, доручення, посвідчення 30 березня 1921 р. – 31 грудня 1921 р.
11 Протоколи засідань Ради міністра та Окремої комісії зі скорочення штатів, списки урядовців міністерства, завдання та обсяг діяльності Департаменту земельних поліпшень та сільського будівництва, інструкція до закону про закріплення землі 21 січня 1921 р. – 27 жовтня 1921 р.
12 Наказ Директорії УНР про звільнення членів уряду, витяги з журналів засідань РНМ, журнали засідань Ради міністра 20 січня 1922 р. – 15 березня 1922 р.
13 Листи до міністра народного господарства УНР В. К. Приходька про святкування п’ятої річниці IV Універсалу Центральної Ради 17 листопада 1922 р. – 7 лютого 1923 р.
14 Розрахункова книга Канцелярії міністра на виплату утримання працівникам 1921 р.
15 Накази міністерства з кадрових питань, закони та постанови РНМ про збільшення розмірів штрафів контрольними радами, платню та скорочення державних службовців, амністію та ін., витяги з журналів засідань РНМ 26 січня 1921 р. – 2 січня 1922 р.
16 Протокол наради з обговорення статуту Київської сільсько­господарської академії та статут академії, доповідь про поїздку в Повстанський штаб УНР у м. Львові, заява В. Бугайова. Документи про відкриття консульства УНР в м. Царгороді (постанова, штати консульства, пояснювальна записка) 25 травня 1921 р. – 21 жовтня 1921 р.
17 Накази міністерства з кадрових питань, анкетні картки працівників міністерства, прохання співробітників міністерства про грошову допомогу, листування з Головою РНМ, Департаментом державної скарбниці МФ та ін. установами про фінансові справи міністерства, складання реєстрів проходження служби; реєстр вихідних таємних документів відділу 26 березня 1921 р. – 5 грудня 1921 р.
18 Листування з Державним контролем, посольством УНР у Відні, Головноуповноваженим уряду УНР, лісничими та ін. установами про організацію роботи, фінансування та евакуацію міністерства, накази Комендатури центральних державних установ УНР, доповідь консульства УНР в Монахії про організацію «українських базарів» за кордоном, доповідь по Сільськогосподарському вченому комітетові та його статут; посвідчення, заяви та списки урядовців міністерства, штати міністерства 28 січня 1920 р. – 23 жовтня 1920 р.
19 Листування з Головою РНМ, МФ, Державним контролем УНР та ін. державними установами УНР про звільнення від військової служби урядовців, фінансові справи, скорочення штатів міністерства, прохання працівників та список особового складу міністерства 4 січня 1922 р. – 14 травня 1922 р.
20 Окрема думка директора департаменту до постанови Ради міністра, листування з Департаментом державної скарбниці МФ, Головною скарбницею про кредити та видатки департаменту, прохання працівників міністерства про допомогу, «Синодик славних лицарів», список урядовців департаменту, акт передачі справ Межового департаменту 17 лютого 1921 р. – 17 грудня 1921 р.
21 Постанова РНМ про задоволення утриманням державних службовців, закон про амністію, листування з МФ та ін. державними установами у фінансових справах, витяги з журналів засідань Фінансової комісії, відомість про пенсійні відрахування працівників департаменту, проект покращення побуту робітників залізничних майстерень, службовий лист О. Г. Клер,  тимчасова технічна інструкція для землемірів, видатковий розпис департаменту 1 лютого 1921 р. – 12 грудня 1921 р.
22 Запитання фракції Хліборобів-демократів до уряду УНР про земельну політику та відповідь уряду, наказ міністерства про звільнення П. Кравченка, витяг з журналу засідання РНМ, обіжник Департаменту державної скарбниці МФ УНР про асигнування кредитів 17 червня 1921 р. – 10 вересня 1921 р.
23 Наказ міністерства про відпустку Г. Євграфова , листування з Канцелярією міністра, обрахунок видатків департаменту, рапорти директора департаменту про його звільнення в безстрокову відпустку 26 травня 1921 р. – 17 листопада 1921 р.
24 Листування з Канцелярією міністра, МФ у фінансових справах, доповіді директора департаменту про відбудову зруйнованих сільських господарств, організацію сільського будівництва, завдання департаменту, план роботи департаменту, проект обсягу діяльності народних самоврядувань в земельних справах 19 жовтня 1920 р. – 8 грудня 1921 р.
25 Протоколи засідань Ради міністра, листування з Головою РНМ, Державним контролем, МФ та ін. установами про діяльність, видатки, кошториси міністерства, витяги з журналів засідань Фінансової комісії, рапорт директора департаменту про відрядження у м. Львів. Документи у справі організації племінного кінного розплідника в м. Бухарест (проект розплідника, боргові зобов’язання, листи) 27 січня 1921 р. – 14 грудня 1921 р.
26 Видаткові розписи департаментів міністерства за січень – квітень 1921 р., відомості на виплату утримання працівникам, асигновки, витяг з журналу засідання Фінансової комісії Січень 1921 р. – 7 грудня 1921 р.
27 Розрахункові відомості, видаткові розписи Ветеринарного та Лісового департаментів міністерства, прохання про виплату утримання, асигновки, прохання про звільнення В. Кононенка 25 серпня 1921 р. – 17 грудня 1921 р.
28 Відомості на виплату утримання працівникам міністерства, видаткові розписи, асигновки 29 липня 1921 р. – 28 січня 1922 р.
29 Номенклатури видаткових кошторисів Окремих відділів конезаводства та скотарства, видаткові розписи департаментів міністерства, обрахунки витрат авансів, відомості на виплату утримання працівникам міністерства 29 липня 1921 р. – квітень 1922 р.
30 Видаткові розписи, відомості на виплату утримання працівникам міністерства, реєстр видаткових документів, надісланих на ревізію, розписки 1 квітня 1921 р. – 6 березня 1922 р.
31 Відомості на виплату утримання працівникам міністерства, реєстри видаткових документів, надісланих на ревізію, асигновки, обіжник МФ УНР про порядок розрахунків із звільненими державними службовцями Березень 1921 р. – 24 грудня 1921 р.
32 Видаткові розписи департаментів міністерства, відомості на виплату утримання, авансів, рапорти начальника відділу Канцелярії міністра про виплати зарплатні працівникам міністерства, реєстри видаткових документів, надісланих на ревізію, асигновки Січень 1921 р. – 27 грудня 1921 р.
33 Відомості на проведення розрахунків із звільненими службовцями міністерства, відомості на виплати утримання працівникам міністерства, асигновки, заяви 22 лютого 1921 р. – 24 грудня 1921 р.
34 Відомості на виплати утримання працівникам міністерства, обрахунки витрат авансів, асигновки 25 жовтня 1921 р. – 28 квітня 1922 р.
35 Авансова книга Головної бухгалтерії за 1920 – 1921 рр. 1920 р. – 1921 р.
36 Журнал вихідних документів, наказ по Міністерству преси й пропаганди про звільнення М. Мірошниченка Без дати
37 Старий опис фонду № 1 за 1920-1920 рр.
38 Старий опис фонду № 2 за 1920-1922 рр.
39 Старий опис фонду № 3 за 1918-1920 рр.