Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1116
Назва фондуПроскурівський повітовий виконавчий комітет громадських організацій, м. Проскурів Подільської губернії.
Початок опису1917
Кінець опису1917
Анотація описуОпис-1
Наказ військам та резолюція зборів офіцерів, лікарів і чиновників Проскурівського гарнізону
Обіжники Тимчасового уряду (копії)
Протоколи засідань Проскурівської ради об'єднаних громадських організацій Подільського губернського земельного комітету та Проскурівської повітової лікарсько-санітарної наради
Проект створення Проскурівського повітового дорадчого комітету по продовольству населення і армії
Протоколи зборів делегатів волосних комітетів Проскурівського повіту Протоколи засідань та витяги з протоколів Малиничського, Кузьминського, Пашковецького, Сарновського волосного і сільських виконавчих комітетів, Третельникського , Фельштинського, Юринецького, Ярмолинського волосного виконавчого комітету та Проскурівської тюремної комісії та зборів вчителів міських училищ м. Проскурова тощо, списки засуджених австрійських підданих тощо
листування
Листування про скликання у м. Києві наради політичних організацій, склад сільських комітетів, суперечки через земельні ділянки, заробітну плату, постачання білизною та продовольчими товарами, суперечки між селянами і землевласниками, заготівлю, вирубування та вивезення деревини, про суперечки селян через земельні ділянки, з Проскурівським, Подільським губернськими повітовими виконавчими комітетами про обрання делегатів до волосного комітету, склад членів виконкому та повітової ради громадських організацій, конфлікт між селянами і лісопромисловцями
Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій
Телеграми про скликання наради політичних організацій у м. Києві, постачання продовольчими товарами, вивезення дров, заборону сплати натуральними продуктами тощо
Телефонограми про вибори делегатів до повітових комітетів, організацію земельних і продовольчих комітетів, збирання врожаю тощо
Посвідчення членів Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій; телеграми про незаконне вирубування лісу; листування з земельних та продовольчих питань тощо
Записки колишніх службовців жандармського управління про виїзд із м. Проскуріва
Акти зборів громадян м. Чорно-Осторов про заснування місцевого виконавчого комітету, протоколи засідань сільських виконавчих комітетів тощо
Заяви громадян Проскурівського повіту про примусове виселення з власних помешкань тощо
Старий опис
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Наказ військам та резолюція зборів офіцерів, лікарів і чиновників Проскурівського гарнізону, списки [членів Проскурівського повітового виконавчого комітету] тощо 9 березня 1917 р. - 14 березня 1917 р.
2 Протокол засідання Проскурівської ради об'єднаних громадських організацій, проект створення Проскурівського повітового дорадчого комітету по продовольству населення і армії, відозва Проскурівського виконкому до селян; листування про посів та збирання цукрового буряка і боротьбу з дорожнечею тощо 13 березня 1917 р. - 19 червня 1917 р.
3 Протоколи засідань Подільського губернського земельного комітету та Проскурівської повітової лікарсько-санітарної наради; обіжники Тимчасового уряду (копії); листування з Подільським губернським комісаром, Проскурівським повітовим військовим начальником та ін.; заяви, доповідні записки; фінансові документи 15 березня 1917 р. - 24 листопада 1917 р.
4 Телеграми про скликання наради політичних організацій у м. Києві, постачання продовольчими товарами, вивезення дров, заборону сплати натуральними продуктами тощо 12 березня 1917 р. - 15 листопада 1917 р.
5 Телефонограми про вибори делегатів до повітових комітетів, організацію земельних і продовольчих комітетів, збирання врожаю тощо 24 березня 1917 р. - 26 жовтня 1917 р.
6 Посвідчення членів Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій; телеграми про незаконне вирубування лісу; листування з земельних та продовольчих питань тощо 14 березня 1917 р. - 22 листопада 1917 р.
7 Листування про склад членів виконкому та повітової ради громадських організацій, конфлікт між селянами і лісопромисловцями; заяви, посвідчення тощо 13 березня 1917 р. - 3 листопада 1917 р.
8 Листування про колишніх співробітників жандармського і охоронного відділів тощо 1 квітня 1917 р. - 18 серпня 1917 р.
Записки колишніх службовців жандармського управління про виїзд із м. Проскуріва 11 березня 1917 р. - 9 червня 1917 р.
9 Протоколи засідань Малиничського волосного виконавчого комітету і представників товариств духівництва та землевласників. Листування про склад сільських комітетів, скарги селян тощо 24 березня 1917 р. - 9 листопада 1917 р.
10 Протоколи зборів делегатів волосних комітетів Проскурівського повіту; листування про обрання гласних до земських зборів тощо 23 березня 1917 р. - 28 червня 1917 р.
11 Протоколи засідань про обрання делегатів до Проскурівського комітету громадських організацій, списки делегатів тощо 8 березня 1917 р. - 23 липня 1917 р.
12 Протоколи засідань Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій 10 березня 1917 р. - 1 листопада 1917 р.
13 Протоколи зборів  вчителів міських училищ м. Проскурова тощо 30 березня 1917 р. - 12 червня 1917 р.
14 Протоколи засідань Сарновського волосного і сільських виконавчих комітетів; листування про скликання у м. Києві наради політичних організацій, постачання білизною та продовольчими товарами, суперечки між селянами і землевласниками тощо 27 березня 1917 р. - 15 листопада 1917 р.
15 Протоколи засідань, Третельникського волосного виконавчого комітету; листування про вирубування та вивезення лісу, суперечки через земельні ділянки тощо 17 березня 1917 р. - 17 грудня 1917 р.
16 Протоколи засідань Фельштинського волосного виконавчого комітету; листування з Проскурівським повітовим виконавчим комітетом про обрання делегатів до волосного комітету, вирубування лісу, про вивезення дров, використання земель тощо 18 березня 1917 р. - 27 жовтня 1917 р.
17 Акти зборів громадян м. Чорно-Осторов про заснування місцевого виконавчого комітету, протоколи засідань сільських виконавчих комітетів тощо 10 березня 1917 р. - 5 грудня 1917 р.
18 Протоколи засідань сільських виконавчих комітетів; листування про заготівлю, вирубування та вивезення деревини, про суперечки селян через земельні ділянки тощо 15 березня 1917 р. - 7 грудня 1917 р.
19 Протоколи засідань та витяги з протоколів Юринецького волосного виконавчого комітету 26 березня 1917 р. - 2 листопада 1917 р.
20 Протоколи засідань Ярмолинського волосного виконавчого комітету; списки делегатів до волосного комітету тощо 18 березня 1917 р. - 26 жовтня 1917 р.
21 Протоколи засідань Проскурівської тюремної комісії, списки засуджених австрійських підданих тощо 18 березня 1917 р. - 29 серпня 1917 р.
22 Протоколи засідань Кузьминського волосного і сільських виконавчих комітетів; листування про суперечки через земельні ділянки, заробітну плату тощо 28 березня 1917 р. - 19 грудня 1917 р.
23 Протоколи засідань Пашковецького волосного виконавчого комітету, списки сільських виконавчих комітетів Пашковецькій волості; листування про суперечки через земельні ділянки тощо 19 березня 1917 р. - 23 жовтня 1917 р.
24 Заяви громадян Проскурівського повіту про примусове виселення з власних помешкань тощо 13 червня 1917 р. - 30 червня 1917 р.
25 Журнал реєстрації вхідних документів Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій 13 березня 1917 р. - 1 грудня 1917 р.
26 Журнал реєстрації вихідних документів Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій 13 березня 1917 р. - 31 липня 1917 р.
27 Листування з Подільським губернським виконавчим комітетом; журнал реєстрації вихідних документів Проскурівського виконавчого комітету громадських організацій тощо 31 липня 1917 р. - 12 жовтня 1917 р.
28 Старий опис № 1 за 1917 р.