Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1121
Назва фондуКомісар Міністерства торгу і промисловості Української Держави при Тираспільській митниці, м. Тираспіль Тираспільського повіту Херсонської губернії.
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис-1
Протокол місцевої влади Тирасполя про охорону кордонів від контрабанди. Обіжники Міністерства торгу і промисловості, доповідна записка, рапорти Тираспільської міської управи, начальника міської міліції, Тираспільського повітового коменданта та окремих осіб прои затримку грузів, ввіз і вивіз товарів та листування з цих та ін. питань щодо роботи Тираспільської митниці.
Статистичні відомості про вивіз товарів за кордон.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Документи про роботу Тираспольської митниці (протоколи, обіжники, акти, посвідчення, розписки, прохання, заяви, листування тощо) 15 квітня 1918 р. - 11 жовтня 1918 р.
2 Те саме 27 квітня 1918 р. - 5 жовтня 1918 р.
3 Відомості про відправлення товарів за кордон 25 квітня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.
4 Обіжники Міністерства торгу і промисловості; листування про ввезення і вивезення товарів, майна; списки товарів, що вивозяться з України тощо 12 квітня 1918 р. - 14 серпня 1918 р.
5 Старий опис № 1 за 1918 р.