Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1125
Назва фондуВерховна слідча комісія Української Народної Республіки, мм. Київ, Вінниця, Рівне, Кам"янець-Подільський
Початок опису1918
Кінець опису1919
Анотація описуОпис-1
Закон Директорії про права і обов'язки Верховної слідчої комісії.
Протоколи засідань комісії.
Копії положень та статути губернських та повітових комісарів охорони республіканського ладу і комісії для розгляду справ заарештованих.
Листування з міністерствами фінансів, іноземних справ, юстиції про утворення та асигнування коштів на утримання Верховної слідчої комісії.Заяви, посвідчення та списки членів комісії.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Закон (чернетка) про Верховну слідчу комісію; накази Директорії про призначення членів комісії, списки та посвідчення членів комісії, прохання про прийняття на роботу в комісію 22 грудня 1918 р. – 11 липня 1919 р.
2 Повідомлення про початок роботи Верховної слідчої комісії, листування про фінансування комісії, проведення слідства іншими слідчими комісіями; статут Коша охорони республіканського ладу, тимчасове положення про губерніальних та повітових комісарів, статут Окремої комісії для розгляду справ заарештованих в позасудовому порядку 14 грудня 1918 р. – 23 січня 1918 р.
3 Документи попереднього слідства у справі гетьмана П. Скоропадського та Ради Міністрів УД (постанови та протоколи Верховної слідчої комісії, доповіді, листи, заяви та ін.) 23 грудня 1918 р. – 7 листопада 1919 р.
4 Журнал реєстрації вихідних документів 28 грудня 1918 р. – 12 листопада 1919 р.
5 Документи попереднього слідства у справі Г. П. Ненаркомова (протоколи, постанови Верховної слідчої комісії) 6 лютого 1918 р. – 23 червня 1919 р.
6 Старий опис №1