Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1133
Назва фондуГоловна комісія по виборах до Українських Установчих зборів (УНР), м. Київ.
Початок опису1917
Кінець опису1919
Анотація описуопис 1
Головна комісія у справах виборів до Українських установчих зборів:
Постанови Голови комісії про призначення працівників
Протоколи засідань та постанови виборчих комісій
Листування Головної комісії та нарад представників виборчої комісії
Проект «Статут про вибори в Установчі збори
Журнали засідань та постанови міських комісій у справах виборів
Звіт Головної комісії про стан виборів
Комісія з ліквідації Головної комісії у справах виборів до Українських установчих зборів і Виборчого бюро Міністерства внутрішніх справ УНР:
Протоколи засідань Комісії з ліквідації, акт ліквідації Виборчого бюро при МВС УНР
Листування з виборчими комісіями та місцевими органами самоврядування про організацію виборів
Відомості про кількість виборчих дільниць
Телеграми про перенесення виборів до Українських установчих зборів
Документи виборчих комісій (фінансові звіти, відомості, листи, рахунки)
Журнал реєстрації вихідних документів Головної комісі.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Постанови Голови комісії про призначення працівників та заробітну платню 28 листопада 1917 р. – 15 квітня 1918 р.
2 Протоколи засідань і постанови виборчих комісій Київської, Волинської та Катеринославської виборчих округ; оголошення про вибори, відомості про загальну кількість виборців та результати голосування у повітах, листування виборчих комісій з Головною комісією, відомості про особовий склад комісій, постанови комісій`; 8 грудня 1917 р. – 28 березня 1918 р. `
3 Протоколи засідань комісій Одеської, Подільської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської виборчих округ, оголошення комісій, відомості про особовий склад комісій та склад виборчих округ, листування з Головною комісією про організацію виборів до Українських установчих зборів 14 грудня 1917 р. – 5 липня 1918 р.
4 Протоколи засідань Головної комісії та нарад представників виборчих комісій, постанови, оголошення, розклади чергувань членів комісії, фінансові документи Головної комісії 14 листопада 1917 р. – 5 серпня 1918 р.
5 Листування Головної комісії з виборчими комісіями та редакціями газет про оголошення та проведення виборів до Українських установчих зборів, тексти оголошень комісії, календар виборів 16 листопада 1917 р. – 11 січня 1918 р.
6 Листування з виборчими комісіями, комісарами у справах виборів до Українських установчих зборів про проведення виборів та призначення комісарів, посвідчення комісарів 24 листопада 1917 р. – 8 квітня 1918 р.
7 Програма наради голів окружних комісій у справах виборів до Українських установчих зборів, запрошення та посвідчення учасників наради 18 листопада 1917 р. – 24 листопада 1917 р.
8 Звернення до виборців політичних партій, програми і списки від кандидатів партій та ін. агітаційні документи 7 січня 1918 р. – 30 березня 1918 р.
9 Листування про організацію виборів до Українських установчих зборів, перевезення виборчих бюлетенів, розміщення оголошень Головної комісії; протоколи повітових селянських та солдатських з’їздів, резолюції Остерської повітової виборчої комісії, списки виборців, брошура «Выборы в Учредительное Собрание. Вопросы и ответы» 27 жовтня 1917 р. – 20 квітня 1918 р.
10 Листування про організацію виборів до Всеросійських та Українських установчих зборів, звіти (справоздання) Головної комісії про підготовку виборів до Українських установчих зборів, витяги з протоколу засідання УЦР про кількість мандатів від кожної округи, документи про приєднання Таганрозької округи до УНР 29 жовтня 1917 р. – 16 квітня 1918 р.
11 Постанови Головної комісії, листування та заява про звільнення від службових обов’язків членів Головної комісії, запрошення на засідання комісії, посвідчення та списки її членів, інструкція 20 листопада 1917 р. – 27 квітня 1918 р.
12 Листування про організацію виборчих комісій, реквізицію паперу, конвертів, канцелярського приладдя та ін. заходи для проведення виборів до Українських установчих зборів 28 листопада 1917 р. – 22 квітня 1918 р.
13 Листування з окружними комісіями щодо складання кандидатських списків, іменних посвідчень, дати проведення виборів до Українських установчих зборів; анкета про відношення населення Єлизаветградського повіту до виборів`; 10 грудня 1917 р. – 13 січня 1918 р.`
14 Протоколи засідань та постанови окружних комісій Північного і Південно-західного фронтів, листування про проведення виборів у військових частинах 11 грудня 1917 р. – 12 січня 1918 р.
15 Листування з виборчими комісіями, органами місцевої влади, Державним банком УЦР та ін. установами про фінансування виборів до Українських установчих зборів 27 листопада 1917 р. – 9 травня 1918 р.
16 Листування з окружними та повітовими комісіями про налагодження зв’язку з ними, фінансування виборів до Українських установчих зборів та перевезення виборчих матеріалів 20 листопада 1917 р. – 30 грудня 1917 р.
17 Листування про фінансування роботи Головної комісії та виділення коштів виборчим комісіям; посвідчення на отримання грошей 29 листопада 1917 р. – 10 липня 1918 р.
18 Листування з військовими організаціями про підготовку виборів до Українських установчих зборів 1 грудня 1917 р. – 10 січня 1918 р.
19 Листування з повітовими виборчими комісіями про їхнє фінансування, організацію та результати виборів до Українських установчих зборів, продаж майна виборчих комісій 1 грудня 1917 р. – 18 листопада 1918 р.
20 Листування з міськими виборчими комісіями про організацію виборів, особовий склад та майно комісій, використання коштів на вибори 18 грудня 1917 р. – 14 листопада 1918 р.
21 Листування про ліквідацію Головної комісії, фінансування виборчих комісій; заява Київської спілки друкарів-власників, списки волосних земських управ Херсонського та Глухівського повітів, протокол загальних зборів Полтавського відділення Інвалідного дому для залізничних службовців і робітників 19 грудня 1917 р. – 8 листопада 1918 р.
22 Протокол наради про друкування кандидатських списків та листування з цього питання 28 листопада 1917 р. – 13 січня 1918 р.
23 Листування з виборчими комісіями про виготовлення та доставку бюлетенів і конвертів, розповсюдження виборчого законодавства; список друкарень, посвідчення членів комісій 29 жовтня 1917 р. – 25 квітня 1918 р.
24 Листування з Подільською окружною виборчою комісією, Всеросійським союзом євреїв-воїнів та ін. установами про складання кандидатських списків, кандидатські списки сільської спілки та сільського комітету с. Есмани та с. Кучерів Глухівського повіту Чернігівської губернії, оголошення Головної комісії про складання кандидатських списків 15 грудня 1917 р. – 30 грудня 1917 р.
25 Листування з окружними виборчими комісіями та ін. установами про складання та надіслання до Головної комісії кандидатських списків, заяви Полтавської партії хліборобів-власників та мешканців м. Мачух Полтавської губернії 8 грудня 1917 р. – 15 січня 1918 р.
26 Кандидатські списки Харківської, Київської, Катеринославської, Подільської, Чернігівської, Херсонської та Волинської виборчих округ, військових округ Південно-західного та Румунського фронтів, відомість про кількість кандидатів у виборчих округах 17 грудня 1917 р. – 17 січня 1918 р.
27 Листування про волосні земські та народні управи губерній УНР, окремих повітів Воронезької та Курської губерній; списки виборчих комісій, губерній та повітів УНР, управ з адресам 17 листопада 1917 р. – 23 травня 1918 р.
28 Документи про розсилання виборчих матеріалів (список виборчих округ, відомість про склад виборчих округ, списки повітів УНР, список громадських та політичних організацій) 1917 р.
29 Документи про прилучення прикордонних з Росією територій до УНР та проведення виборів до Українських установчих зборів (постанова, протоколи, звіт, листи) 22 листопада 1917 р. – 22 грудня 1917 р.
30 Листування про організацію виборчих дільниць у повітах, списки дільниць повітів Подільської губернії, примірник газети «Известия Подольской окружной по делам о виборах в Учредительное собрание комиссии» (5.11.1917 р.), відомості про склад виборчих округ УНР 5 листопада 1917 р. – 12 січня 1918 р.
31 Документи про приєднання залишків голосів з різних виборчих округ за одну політичну партію (листи, заяви) 23 грудня 1917 р. – 25 січня 1918 р.
32 Документи про приєднання залишків голосів з різних виборчих округ за одну політичну партію (листи, заяви, картограми) 18 грудня 1917 р. – березень 1918 р.
33 Посвідчення працівників Головної комісії та місцевих виборчих комісій 19 листопада 1917 р. – 25 квітня 1918 р.
34 Листування про звільнення від роботи та відрядження до Головної комісії інструкторів виборів до Українських установчих зборів та їхні посвідчення 24 листопада 1917 р. – 9 січня 1918 р.
35 Проект «Положения о выборах в Учредительное Собрание», «Статут про вибори в Установчі збори» 1917 р.
36 Постанови Головної комісії з фінансових питань 12 грудня 1917 р. – 2 липня 1918 р.
37 Журнали засідань та постанови міських комісій у справах виборів до Українських установчих зборів, оголошення комісій 7 грудня 1917 р. – 4 вересня 1918 р.
38 Журнали засідань окружних комісій у справах виборів до Українських установчих зборів, аркуші підрахунку голосів 9 грудня 1917 р. – 19 жовтня 1918 р.
39 Протоколи засідань та постанови повітових комісій у справах виборів до Українських установчих зборів 2 грудня 1917 р. – 4 вересня 1918 р.
40 Протоколи засідань Дніпровської повітової комісії у справах виборів до Українських установчих зборів та листування про ліквідацію Мелітопольської та Дніпровської повітових комісій 23 квітня 1918 р. – 31 грудня 1918 р.
41 Звіт Головної комісії про стан виборів за даними на 19 березня 1918 р., загальний звіт Комісії Румунського фронту, відомості та аркуші підрахунку голосів, протоколи засідань виборчих комісій, листування з виборчими комісіями про проведення виборів 10 січня 1918 р. – 24 квітня 1918 р.
42 Протоколи засідань Комісії з ліквідації, акт ліквідації Виборчого бюро при МВС УНР 16 вересня 1918 р. – 29 листопада 1918 р.
43 Листування з виборчими комісіями та місцевими органами самоврядування про організацію виборів 15 грудня 1917 р. – 27 квітня 1918 р.
44 Листування з виборчими комісіями про організацію виборів, фінансування та формування комісій 28 листопада 1917 р. – 21 квітня 1918 р.
45 Рахунки, ордери виборчих комісій Південно-Західного та Румунського фронтів, відомості про видачу платні членам виборчих комісій, посвідчення, розписки, оголошення комісій 17 грудня 1917 р. – 2 жовтня 1918 р.
46 Листування з військовими виборчими комісіями про організацію виборів, оголошення та звіти комісій, іменні посвідчення та списки виборців 28 грудня 1917 р. – 12 листопада 1918 р.
47 Листування з окружними комісіями про фінансування виборів, ліквідацію комісій; відомості видатків комісій, розрахунок голосів Чернігівської округи 11 грудня 1917 р. – 12 листопада 1918 р.
48 Відомості про кількість виборчих дільниць та виборців у волостях, відомості про іменні посвідчення, листування з цих питань 22 червня 1918 р. – 20 листопада 1918 р.
48а Відомості про кількість дільниць та виборців у волостях, листування з цих питань 28 січня 1918 р. – 21 грудня 1918 р.
49 Листування з виборчими комісіями про їхній особовий склад, використання авансів, оплату праці членів комісій, ліквідацію комісій 21 грудня 1917 р. – 20 листопада 1918 р.
50 Телеграми про перенесення виборів до Українських установчих зборів, резолюція жителів с. Дєвічек Переяславського повіту 28 грудня 1917 р. – 15 січня 1918 р.
51 Лист Подільської окружної комісії про перенесення виборів до Українських установчих зборів, скарга виборців на роботу виборчої дільниці в с. Адамівка Бердичівського повіту 5 січня 1918 р. – 8 січня 1918 р.
52 Листування про ліквідацію Головної комісії та Виборчого бюро МВС, надання приміщення Комісії з ліквідації; фінансовий звіт Харківської окружної комісії 29 грудня 1917 р. – 31 жовтня 1918 р.
53 Документи про результати виборів до Українських установчих зборів у Волинській, Катеринославській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській округах (протоколи, відомості про результати голосування, «залишки голосів», реєстри депутатів, листи та ін.) 13 січня 1918 р. – 18 квітня 1918 р.
54 Постанови Комісії з ліквідації, листування про призначення працівників комісії, запрошення на засідання комісії, примірник газети «Державний вістник» (15.08.1918) та виписка з вісника наказу про призначення голови комісії 18 липня 1918 р. – 11 січня 1919 р.
55 Документи про передавання справ Головної комісії до Комісії з ліквідації (протокол, описи справ Головної комісії, акти, листи) 31 липня 1918 р. – 11 січня 1919 р.
56 Звіти та посвідчення інструкторів виборів до Українських установчих зборів 8 грудня 1917 р. – 23 серпня 1918 р.
57 Листування Комісії з ліквідації про фінансування комісії, рахунки, відомості про виплату утримання працівникам, кошторис витрат комісії 27 серпня 1918 р. – 10 червня 1919 р.
58 Постанови Головної комісії, книга прибутків та видатків Головної комісії за грудень 1917 р. – серпень 1918 р., листування про фінансування виборів, відомості про виплату зарплатні працівникам, рахунки, посвідчення 12 грудня 1917 р. – 2 липня 1918 р.
59 Протоколи засідань (чернетки) Головної комісії, несплачені рахунки комісії та їхній реєстр 22 грудня 1917 р. – 31 грудня 1918 р.
60 Протоколи засідань виборчих комісій, фінансові звіти комісій, листування про борги виборчих комісій Волинської округи та видатки повітових земських управ на вибори до Українських установчих зборів; рахунки 5 березня 1918 р. – 10 січня 1919 р.
61 Документи виборчих комісій Катеринославської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (листи, відомості про видатки виборчих комісій, рахунки, посвідчення про роботу членів комісій, розписки та ін.) 29 грудня 1917 р. – 26 грудня 1918 р.
62 Документи виборчих комісій Київської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (протоколи, фінансові звіти, відомості про видатки, рахунки, листи) 16 грудня 1917 р. – 28 грудня 1918 р.
63 Документи виборчих комісій Одеської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (відомості про видатки, рахунки, оголошення, листи) 6 квітня 1918 р. – 16 листопада 1918 р.
64 Документи виборчих комісій Подільської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (протоколи, фінансові звіти, відомості про видатки виборчих комісій, посвідчення, листи, рахунки, розписки та ін.) 29 листопада 1917 р. – 30 грудня 1918 р.
65 Документи виборчих комісій Полтавської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (фінансові звіти, ордери, відомості, листи, рахунки, розписки та ін.) 9 березня 1918 р. – лютий 1919 р.
66 Документи виборчих комісій Харківської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (журнали засідань, фінансові звіти, відомості, листи, рахунки, описи документів) 2 грудня 1917 р. – 25 грудня 1918 р.
67 Документи виборчих комісій Херсонської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (фінансові звіти, листи, відомості, рахунки) 19 січня 1918 р. – 4 січня 1919 р.
68 Документи виборчих комісій Чернігівської округи про використання коштів на проведення виборів до Українських установчих зборів (фінансові звіти, відомості, листи, рахунки) 23 грудня 1917 р. – 2 січня 1919 р.
69 Журнал реєстрації вихідних документів Головної комісії 13 листопада 1917 р. – 2 серпня 1918 р.
70 Старий опис №1