Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1396
Назва фондуСовачов Василь Якович-полковник, начальник Головного санітарного управління УНР
Початок опису1921
Кінець опису1923
Анотація описуопис 1
Листи знайомих з проханням сприяти в працевлаштуванні, переїзду з одного табору в інший, з м. Кракова на Україну, всупу до Чеського університету.
Старий опис.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Листи інтернованих українців із таборів у Польщі (Ланьцут, Александрово, Ченстохово, Щипіорно та ін. населені пункти) до Голови Санітарної управи В. Совачова про отримання посад, переїзд до Чехословаччини для вступу в Чеський університет 2 лютого 1921 р. - 21березня 1922 р.
2 Листи членів Української партії хліборобів-демократів С. Шемета та ін. про завдання партії та майбутній з'їзд, про друкований орган «Хліборобська Україна» 4 жовтня 1921 р. - 11 лютого 1923 р.
3 Листи помічника начальника Санітарної управи Української армії Ю. Добриловського та ін. про штати, покращання роботи тощо 12 січня 1921 р. - 2 листопада 1922 р.
4 Листи А. Лівицького, В. Чеботаріва, М. Нездійминоги, П. Нечитайла, Н. Мазепи та інших кореспондентів 15 березня 1921 р. - 24 листопада 1922 р.
5 Старий опис № 1 за 1921-1923 рр.