Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1409
Назва фондуХарківська губернська Українська рада, м. Харків
Початок опису1917
Кінець опису1918
Анотація описуопис 1
Постанови Українського національного з'їзду Київської губернії; статут Української військової громади Харківського гарнізону, проект статуту Крайового українського земельного комітету
Статути Товариства «Просвіта» в м. Харкові, Слов'янської української громади
Протоколи засідань виконавчого комітету, Українського губернського комітету, Загальних зборів Харківської губернської ради, Української корпусної ради 10-го армійського корпусу, Українського організаційного комітету в м. Харкові, Рад селянських депутатів, загальних зборів робітників пошт, телеграфу, організаційного шкільного комітету та протокол зібрання офіцерів і солдат про організацію Українського легіону
Постанова зібрання Основної Української Ради, постанова зборів
залізничників ст. Основа Північ-Донецької залізниці
Листування з Центральною Радою про скликання з'їзду 24 вересня 1917 р. та про зарахування на курси українознавства, підручники для недільних шкіл, організацію курсів для вчителів, українізацію державних інституцій, національну і політичну освіту шкіл
Документи про з'їзд українських педагогів, українізацію, залучення) вчителів до організації курсів українознавства та товариств «Просвіта» в районах і повітах Харківської губернії (статут, відозва, листування, прохання та заяви вчителів про переведення їх до українських шкіл
Програма лекцій з історії України, програма Вовчанських вчительських курсів
Посвідчення делегатів, видані для участі в Українському з'їзді в м. Харкові
Свідоцтва, мандати, посвідчення делегатів З'їзду Слобідської України, списки делегатів
Списки селян, які робили пожертвування для Харківської Української Слобідської Ради
Старий опис
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Постанови Українського національного з'їзду Київської губернії; статут Української військової громади Харківського гарнізону, проект статуту Крайового українського земельного комітету тощо 19 серпня 1917 р. - 28 жовтня 1917 р.
2 Протоколи засідань виконавчого комітету Українського губернського комітету, протоколи Загальних зборів Харківської губернської ради, склад Ради Слобідської України 17 квітня 1917 р. - 25 червня 1917 р.
3 Листування з Центральною Радою про скликання з'їзду 24 вересня 1917 р. тощо 7 травня 1917 р. - 25 жовтня 1917 р.
4 Протоколи засідань та виписки з протоколів повітових Рад селянських депутатів, протокол загальних зборів робітників пошт, телеграфу, постанова зібрання Основної Української Ради, постанова зборів залізничників ст. Основа Північ-Донецької залізниці тощо 8 вересня 1917 р. - 2 листопада 1917 р.
5 Протоколи засідань організаційного шкільного комітету, інструкція комісарам народної освіти та листування з організаційних питань 31 серпня 1917 р.
6 Посвідчення делегатів, видані для участі в Українському з'їзді в м. Харкові квітень 1917 р.
7 Списки селян, які робили пожертвування для Харківської Української Слобідської Ради 14 серпня 1917 р. - 17 серпня 1917 р.
8 Свідоцтва, посвідчення, мандати членів Ради Слобідської України 13 листопада 1917 р. - 20 листопада 1917 р.
9 Мандати, посвідчення делегатів З'їзду Слобідської України, списки делегатів 22 вересня 1917 р. - 24 вересня 1917 р.
10 Протоколи засідань Української корпусної ради 10-го армійського корпусу; листування з різних питань 28 травня 1917 р. - 29 жовтня 1917 р.
11 Документи про з'їзд українських педагогів, українізацію, залучення вчителів до організації курсів українознавства та товариств «Просвіта» в районах і повітах Харківської губернії (статут, відозва, листування тощо) 22 квітня 1917 р. - 16 липня 1917 р.
12 Листування про українізацію державних інституцій, шкіл тощо 14 липня 1917 р. - 9 липня 1918 р.
13 Прохання та заяви вчителів про переведення їх до українських шкіл 7 червня 1917 р. - 10 вересня 1917 р.
14 Листування про зарахування на курси українознавства, підручники для недільних шкіл, організацію курсів для вчителів тощо. Програма лекцій з історії України, програма Вовчанських вчительських курсів тощо 11 травня 1917 р - 23 червня 1918 р.
15 Статути Товариства «Просвіта» в м. Харкові, Слов'янської української громади. Листування про національну і політичну освіту тощо 28 квітня 1917 р. - 2 грудня 1917 р.
16 Протоколи засідань Українського організаційного комітету в м. Харкові 3 березня 1917 р. - 31 березня 1917 р.
17 Протокол зібрання офіцерів і солдат про організацію Українського легіону 15 березня [1917 р.]
18 Старий опис № 1 за 1917-1918 рр.