Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1434
Назва фондуГенеральне секретарство фінансових справ Української Центральної Ради, м. Київ.
Початок опису1917
Кінець опису1918
Анотація описуопис 1
Департамент кредитової канцелярії:
Протокол засідання фінансової комісії департаменту про встановлення курсу українського карбованця до німецької марки, пояснюючі записки про виділення коштів міністерствам УЦР, законопроекти про випуск розмінних марок Державної скарбниці, порядок видатків на утримання державних установ, асигнування коштів Гербовій Скарбниці, чернетки та копії обіжників департаментів Міністерства Фінансів. Статут Другого Київського міського кредитного товариства та прохання про його затвердження.
Департамент посередніх податків:
Загальна канцелярія
Відділ загального акцизу
Відділ цукрови.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Відношення земських управ, комісарів, українських громад, товариств про переказ пожертв до Українського національного фонду, списки жертводавців, акти, підписні листи; витяги з протоколів УЦР та листи політичних партій про виділення коштів; повідомлення секретаріатів про використання коштів, заява та прохання про виділення коштів, рахунки, обіжник МФ про видатки 22 травня 1917 р. - 18 квітня 1918 р.
2 Листи селянських спілок про переказ пожертв до Українського національного фонду, телеграми про єврейські погроми, список виплати утримання службовцям Канцелярії УЦР за грудень 1917 р., звіти про використання авансу Секретаріатом внутрішніх справ УЦР, рахунки 12 жовтня 1917 р. - 3 січня 1918 р.
3 Законопроект про скасування обмежень страхових операцій в ощадних касах, протокол наради про порядок грошових виплат, копії листів бухгалтерії, УЦР та ін. установ про передплату газет, надіслання пожертв до Українського національного фонду, сплату казенних та земських податків, призначення на посади, посвідчення працівників бухгалтерії 4 липня 1917 р. - 30 грудня 1917 р.
4 Звіти фінансових витрат Секретаріату внутрішніх справ, відомості виплати утримання працівникам секретаріатів УЦР, рахунки секретарств, листування з секретаріатами та ін. установами про виділення та використання коштів, переказ пожертв до Українського національного фонду 13 вересня 1917 р. - 28 листопада 1917 р.
5 Протокол засідання Фінансової комісії департаменту про встановлення курсу українського карбованця до німецької марки, пояснюючі записки про виділення коштів міністерствам УЦР, законопроекти про випуск розмінних марок Державної Скарбниці, порядок видатків на утримання державних установ, асигнування коштів Гербовій Скарбниці; чернетки та копії обіжників департаментів МФ 24 березня 1918 р. - 6 квітня 1918 р.
6 Статут Другого київського міського кредитного товариства та прохання про його затвердження 19 березня 1918 р.
7 Листи [В. П.] Мазуренка та департаменту про рекомендацію та призначення В. Г. Кравченка управителем акцизних податків Холмщини 1 квітня 1918 р. - 10 квітня 1918 р.
8 Листи та прохання цукрових заводів, управителів акцизних зборів про відтермінування сплати акцизу, призначення на посади, асигнування коштів; звернення Пінської земської управи про визначення адміністративної належності повіту, таблиці з даними про пенсії працівників акцизних установ 16 листопада 1917 р. - 31 березня 1918 р.
9 Листування з цукровими заводами, управителями акцизних зборів про вивезення, продаж казенного спирту та охорону заводів; заяви місцевих державних установ та приватних осіб про крадіжки спирту 20 листопада 1917 р. - 14 травня 1918 р.
10 Листування з управителями акцизних податків про ведення діловодства пенсійної каси, асигнування коштів на виплату пенсій; брошура «Объяснения к форме журнала-главной книги» 15 лютого 1918 р. - 25 квітня 1918 р.
11 Протокол з’їзду представників цукрових заводів, економій та лісництв, земельних комітетів та селянських товариств, проект статуту заводських комітетів цукрової промисловості 15 лютого 1918 р. - 5 березня 1918 р.
12 Листи управителів акцизних зборів та продовольчих управ у справі відшкодування коштів кооперативам та магазинам за зниження ціни на цукор 23 лютого 1918 р. - 12 квітня 1918 р.
13 Протоколи свідчень про реквізицію військовими цукру, пограбування та пожежу на Куриливецькому цукровому заводі 5 лютого 1918 р. - 22 квітня 1918 р.
14 Протокол та акти про нестачу цукру на Буринському цукровому заводі Курської губернії 17 січня 1918 р. - 8 квітня 1918 р.
15 Листи управителів акцизних зборів Катеринославської та Херсонської губерній до відділу про повернення решти кредитів та виділення коштів 28 березня 1918 р. - 25 квітня 1918 р.
16 Старий опис №1