Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1434
Назва фондуГенеральне секретарство фінансових справ Української Центральної Ради, м. Київ.
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуопис 2
Кошториси міністерств, управлінь, депортаментів та відділів державних установ УНР та УД на 1918 рік.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Кошторис прибутків та видатків Канцелярії міністра земельних справ на 1918 р. Без дати
2 Кошторис прибутків та видатків Департаменту державного майна Міністерства земельних справ на 1918 р.
3 Кошторис прибутків та видатків Земельного департаменту Міністерства земельних справ на 1918 р.
4 Кошториси прибутків та видатків Відділу сільськогосподарської освіти Міністерства земельних справ на 1918 р.
5 Кошторис Вченого комітету та Науково-дослідного відділу Міністерства земельних справ на 1918 р.
6 Кошторис видатків та прибутків Окремого відділу садівництва Міністерства земельних справ на 1918 р.
7 Кошторис видатків Окремого відділу скотарства Міністерства земельних справ на 1918 р.
8 Кошторис видатків Департаменту сільськогосподарської економії, статистики та кооперації Міністерства земельних справ на 1918 р.
9 Кошторис прибутків та видатків Департаменту земельних поліпшень і сільського будівництва Міністерства земельних справ на 1918 р.
10 Кошторис прибутків та видатків Лісового департаменту Міністерства земельних справ на 1918 р.
11 Кошториси прибутків, видатків та спеціальних коштів Ветеринарного департаменту Міністерства земельних справ на 1918 р.
12 Кошториси прибутків та видатків Міністерства продовольчих справ на 1918 р.
13 Кошторис прибутків та обрахунки кредитів Головної інтендантської управи Військового міністерства на 1918 р. 3 грудня 1918 р. - 29 грудня 1918 р.
14 Кошториси прибутків та видатків Головного артилерійського управління Військового міністерства на 1918 р. 23 грудня 1918 р. - 30 грудня 1918 р.
15 Кошториси прибутків та видатків Головного інженерного управління на 1918 р. 11 грудня 1918 р.
16 Кошториси прибутків та видатків Головного військово-квартирного уряду на 1918 р. Без дат
17 Кошториси видатків Головної шкільної управи на 1918 р.
18 Кошторис видатків Головного управління Генерального штабу Військового міністерства на 1918 р.
19 Кошторис прибутків та видатків Головного геодезичного управління Військового міністерства на 1918 р.
20 Кошториси прибутків та видатків Головної військової санітарної управи на 1918 р.
21 Кошторис видатків Головного військово-юридичного управління Військового міністерства на 1918 р. 2 грудня 1918 р.
22 Кошторис видатків Канцелярії Військового міністерства на 1918 р. Без дати
23 Кошториси видатків та прибутків Морського міністерства на 1918 р.
24 Кошторис системи державного кредиту на 1918 р. та пояснююча записки до нього
25 Кошторис видатків Центрального управління Народного комісаріату освіти УСРР на січень-червень 1919 р.
26 Кошторис видатків Гетьманської головної квартири УД на 29 квітня - 14 грудня 1918 р.
27 Кошториси прибутків та видатків Державної Канцелярії УНР на 1918 р.
28 Кошториси прибутків та видатків Українського телеграфного агентства, обрахунки видатків Голови Ради Міністрів та його канцелярії на 1918 р.
29 Кошториси прибутків та видатків Міністерства ісповідань УД на 1918 р.
30 Кошториси прибутків та видатків Міністерства внутрішніх справ УД на 1918 р.
31 Кошториси прибутків та видатків Міністерства народного здоров’я та опікування УД на 1918 р.
32 Кошторис Міністерства фінансів УД на 1918 р.
33 Кошториси прибутків та видатків Департаменту Державної скарбниці Міністерства фінансів УД на 1918 р.
34 Кошториси прибутків та видатків Департаменту посередніх податків та Департаменту простих податків Міністерства фінансів УД на 1918 р.
35 Кошториси прибутків та видатків Департаменту митних зборів Міністерства фінансів УД на 1918 р.
36 Кошторис видатків Окремого прикордонного корпусу УД на 1918 р.
37 Кошторис прибутків та видатків Департаменту залізничних справ Міністерства фінансів на 1918 р.
38 Кошториси прибутків та видатків Кредитової канцелярії Міністерства фінансів УД на 1918 р.
39 Кошторис Міністерства закордонних справ УД на 1918 р.
40 Кошторис видатків Міністерства народної освіти УД на 1918 р.
41 Кошториси прибутків та видатків Головного управління мистецтв та національної культури на 1918 р.
42 Кошториси прибутків та видатків Міністерства шляхів УНР на 1918 р.
43 Кошторис Міністерства торгівлі та промисловості УД на 1918 р.
44 Кошториси прибутків та видатків Міністерства праці УНР та Міністерства праці УД на 1918 р.
45 Обрахунки витрат Департаменту хліборобства Міністерства земельних справ УД на 1918 р.
46 Обрахунки прибутків та видатків Межового департаменту Міністерства земельних справ УД на 1918 р.
47 Обрахунки прибутків та видатків Окремого відділу конезаводства Міністерства земельних справ УД на 1918 р.
48 Обрахунок видатків Головного штабу УНР на 1918 р. 21 грудня 1918 р.
49 Кошторис Головного військово-ветеринарного управління Військового міністерства УД на 1918 р.
50 Обрахунки прибутків та видатків Державного Контролю УД на 1918 р.
51 Обрахунок прибутків Міністерства освіти на 1918 р.
52 Видаткові розписи на утримання місцевих освітніх установ в 1918 р.
53 Старий опис №2