Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1788
Назва фондуРоменьська міська та повітова державна варта УД, м. Ромни Полтавської губернії. Примітка:В фонді є документи Роменської міської та повітової міліції періоду Директорії.
Початок опису1918
Кінець опису1919
Анотація описуОпис - 1
Постанови, розпорядження обіжники Міністерства внутрішніх справ Української Держави, Полтавського губернського старости, начальника Роменської повітової державної варти про заходи боротьби зі спекуляцією, вивіз худоби за кордон, арешт та проведення дізнань затриманих громадян тощо.
Протоколи дізнань, рапорти начальників дільниць державної варти про проведення дізнань арештованих, встановлення варти та списки осіб, що виступали проти влади гетьмана Скоропадського.
Старий опис.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Обіжники Міністерства внутрішніх справ УД і Полтавського губернського старости про боротьбу зі спекуляцією, військовий призов, вивіз худоби за кордон тощо 27 серпня 1918 р. - 19 жовтня 1918 р.
2 Донесення начальників міських державних варт про події в Роменському повіті 16 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
3 Документи про розшук козаків, які самовільно полишили місце служби: протоколи, рапорти, листування; списки колишніх в'язнів тощо 29 квітня 1918 р. - 23 грудня 1918 р.
4 Рапорти начальників округу державної варти про проведення дізнань, встановлення варти для арештованих тощо 19 червня 1918 р. - 1 січня 1919 р.
5 Постанови та листування начальника Роменської міської варти про затримання осіб 6 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
6 Постанови начальників повіту державної варти і дільниць про проведення дізнань і утримання під вартою осіб 18 липня 1918 р.- 17 січня 1919 р.
7 Протоколи дізнань 6 вересня 1918 р. - 29 грудня 1918 р.
8 Листування про надання речових доказів по кримінальних справах 12 вересня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
9 Списки осіб, затриманих за політичну діяльність тощо 14 вересня 1918 р. - 23 листопада 1918 р.
10 Документи про право проживання: паспорти, тимчасові посвідчення, заяви про надання посвідчень тощо 19 січня 1918 р. - 11 листопада 1918 р.
11 Документи щодо надання відомостей про несудимість: посвідчення, заяви тощо 23 вересня 1918 р. - 18 листопада 1918 р.
12 Документи про стягнення одноразових податків: листування, повістки тощо. Том І 17 вересня 1918 р. - 31 жовтня 1918 р.
13 Те саме. Том ІІ 1 листопада 1918 р. - 15 грудня 1919 р.
14 Документи про розшук господарів худоби, що заблукала: постанова,заяви, листування 13 червня 1918 р. - 5 грудня 1918 р.
15 Рапорти начальників державної варти про пограбування, озброєні напади, підпали, пожежі тощо 3 жовтня 1918 р. - 23 жовтня 1918 р.
16 Старий опис № 1 за 1918-1919 рр.