Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1
Назва фондуВерховна Рада України, мм. Харків, Київ
Початок опису1921
Кінець опису1925
Анотація опису2-опис
1921-1922 І Секретаріат Президії.
1922р. Прийомна голови ВУЦВК. Центральна виборча комісія по виборах до Рад.
1921-1922 Комісія по спрощенню радянського апарату.
1922 Центральна адміністративно-територіальна комісія.
1921-1922 Центральна комісія по поліпшенню побуту робітників при ВУЦВК. Комісія по нагородженню орденами Трудового та Бойового Червоного Прапора при ВУЦВК.
1922 Центральна комісія сприяння студентам вузів при ВУЦВК. Організаційно-інструкторський відділ інформаційний підвідділ, юридична частина.
1921 Відділ приватної амністії. Інформаційно-статистичний відділ, центральне довідкове бюро. У Управління будинками Рад.
1921-1925 ІІ управління справами .
1921-1922 Загально-адміністративний відділ, загальна канцелярія. Стіл особистого складу. ІХ Господарський відділ .
1922 Стіл приватної амністії та помилування. УІ Управління справами господарської комісії ВУЦВК і РНК УРСР Управління сільського господарства.
1923-1925 Секретаріат президії. Загальна канцелярія. Секретаріат голови і секретаря ВУЦВК, приймальна голови ВУЦВК. Центральна виборча комісія по виборах до Рад. центральна адміністративно-територіальна комісія. Вища житлова комісія. Бюджетна комісія. Комісія по нагородах. ІІІ Організаційний відділ. Загальний підвідділ. Інформаційний підвідділ. Облікова частина. Господарське управління. Бухгалтерія. Стіл особового складу.
1924-1925 Протокольний відділ. Організаційно-інструкторський відділ. Загальна канцелярія. ХІІ Кошторисно-фінансовий відділ.
1924 Контрольний відділ. Прийомна голови. Центральна шефська комісія. Комісія по боротьбі з надмірностями. Комісія національних меншостей. ІУ Редакційно-видавниче бюро. УІІІ Господарсько-матеріальний відділ, управління готельним і їдальнями, управління радгоспами. Кошторисно-фінансовий підвідділ, управління будинками комунами. Промисловий відділ.
1925 Контрольно-довідкова частина. Конституційна комісія. Центральна комісія по виселенню бувших поміщиків. Організаційно-правнича підкомісія Центральної комісії з проведення трьохступеневої системи управління на Україні. Стіл особового складу.
1923 Загальна канцелярія. Бюро газетних вирізок. УІІ Управління господарськими підприємствами ВУЦВК. Управління будинками і готелями. Управліннями Їдальнями і ресторанами . Бухгалтерія Господарсько-матеріальний відділ. Стіл особового складу.
1921-1923 ХІ Фінансовий відділ.
1922-1923 Бухгалтерія.