Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1964
Назва фондуІнспектор Харківської державної варти при Харківському губернському старості, м. Харків
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуопис-2
Розпорядження та обіжники департаменту державної варти міністерства внутрішніх справ УД та інспектора державної варти Харківської губернії про військову повинність та мобілізацію до армії УД, підтримання державними вартами порядку на місцях та ін.
Рапорти начальників повітових державних варт про крадіжки, вбивства, пожежі, розправи з населенням та зловживання владоюі моральний розлад службовців державної варти.
Списки особового складу державної варти Білгородському, Валківському та Ізюмському повітах і чиновників карнорозшукових відділів різних повітів.
Старі опис.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Обіжники та розпорядження Харківського губернського правління, Інспектора Державної варти Харківської губернії, Головної управи військової повинності; листування з установами тощо 28 серпня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
2 Зведення і листування про штати державної варти у повітах Харківської губернії, надання кредитів на її утримання 8 серпня 1918 р.- 24 грудня 1918 р.
3 Списки чиновників державної варти Білгородського, Валковського та Ізюмського повітів та відділів карного розшуку Харківської губернії 7 липня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
4 Накази, рапорти та листування про призначення, звільнення службовців державної варти; формулярні списки, посвідчення атестати тощо 10 липня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
5 Заяви та скарги громадян на дії службовців державної варти тощо 12 серпня 1918 р. - 29 грудня 1918 р.
6 Відомості про діяльність повітових державних варт за вересень-листопад і Харківського губернського карно-розшукового відділу за вересень 1918 р. 1 вересня 1918 р - 13 грудня 1918 р.
7 Окремі повідомлення про страйк, рух повстанських загонів 16 липня 1918 р. - 13 листопада 1918 р.
8 Списки арештованих, які знаходяться під охороною державної варти м. Харкова 16 серпня 1918 р. - 20 серпня 1918 р.
9 Запит Міністерства закордонних справ УД та рапорти начальників повітових державних варт про наявність у місцевих установах галичан - уродженців Буковини і Угорщини 30 вересня 1918 р. - 12 листопада 1918 р.
10 Рапорти начальників повітів державної варти Харківської губернії про крадіжки, вбивства, пожежі тощо 13 серпня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
11 Старий опис № 1 за 1918 р.
12 Старий опис № 2 за 1918 р.