Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду1970
Назва фондуУправління військових комунікацій Головної управи Генерального штабу Української Народної республіки м. Станіславів (Польща)
Початок опису1920
Кінець опису1921
Анотація описуопис-1
Накази Головної управи Генерального штабу, управління начальника тилу Дієвої армії, Управи інженера технічних військ армії УНР про відкриття харчових пунктів на залізничних станціях, призначення старшин на посади
Тимчасові положення про залізничні комендатури
Звіти, рапорти начальників військових устано УНР про стан транспорту;кількість, навантаженість і рух потягів і вагонів Продуктова книга початковогоетапу ч. I військових комунікацій за 1920 р.
Грошові документи Управління військових комунікацій: доручення, вимогові відомості, рапорти про задавання авансованих звітів
Перелік станцій, мостів Подільської залізниці
Списки, реєстри, реєстраційні картки, атестати, службові посвідчення старшин, козаків Управління військових комунікацій Головної управи Генерального штабу УНР.
Старий опис.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Наказ Головної Управи війська УНР по інтендантській управі; рапорти коменданта про переїзд етапу, вимогові відомості на продукти, списки тощо 9 червня 1920 р. - 24 липня 1920 р.
2 Оперативний наказ по армії УНР; тимчасові положення по залізничній комендатурі; листування з військовими установами з транспортних питань 25 липня 1920 р. - 4 листопада 1920 р.
3 Наказ по Управлінню начальника тилу Дієвої армії; тимчасові положення по залізничній комендатурі; рапорти, листування, вимогові відомості тощо 18 червня 1920 р. - 25 липня 1920 р.
4 Накази по Управі військових комунікацій 1 червня 1920 р. - 29 жовтня 1920 р.
5 Положення по Управі військових комунікацій; листування з польськими та українськими частинами про розташування військ УНР; реєстр старшин; відомості про стан панцерників тощо 31 травня 1920 р. - 14 жовтня 1920 р.
6 Вимогові відомості Управління військовими комунікаціями, накази по Управі інженера технічних військ армії УНР, посвідчення старшин, рапорти тощо 27 травня 1920 р. - 25 листопада 1920 р.
7 Накази по перевізному відділу Управи інспектора технічних військ Дієвої армії 2 серпня 1920 р. - 25 листопада 1920 р.
8 Накази військових установ про призначення старшин на посади, рапорти старшин, списки старшин і козаків, посвідчення тощо 2 серпня 1920 р. - 6 листопада 1920 р.
9 Книга наказів по початковому етапу ч.1 військових комунікацій 18 червня 1920 р. - 4 вересня 1920 р.
10 Посвідчення старшин 17 травня 1920 р. - 11 лютого 1922 р.
11 Накази, рапорти з кадрових питань службові посвідчення 18 червня 1920 р. - 17 серпня 1920 р.
12 Положенняпро взаємовідносини українських і польських комендатур; доповіді, рапорти, листування з старшинами про стан дільниць і залізничних станцій; поверстова відомість мостів і труб; перелік станцій і мостів Подільської залізниці тощо 18 травня 1920 р. - 5 липня 1920 р.
13 Обіжник про порядок помилування, рапорти про дисциплінарні порушення 16 липня 1920 р. - 25 липня 1920 р.
14 Списки чинів Управи військових комунікацій, доповідь про необхідність відкриття харчових пунктів на залізничних станціях, рапорти старшин про переведення на інші посади тощо червень 1920 р. - 29 серпня 1920 р.
15 Рапорти, звіти та листування з військовими частинами про стан транспорту, кількість паровозів і потягів, навантаженість на рух тощо. Том 1 28 липня 1920 р. - 4 вересня 1920 р.
16 Те саме. Том 2 5 вересня 1920 р. - 16 жовтня 1920 р.
17 Те саме. Том 3 17 жовтня 1920 р. - 17 листопада 1920 р.
18 Рапорти про наявність набоїв і майна 30 червня 1920 р. - 3 липня 1920 р.
19 Рапорти про захворювання; листування про перевезення шпитального майна, постачання майном тощо 26 червня 1920 р. - 11 серпня 1920 р.
20 Рапорти про призначення на посади 8 травня 1920 р. - 10 червня 1920 р.
21 Посвідчення, рапорти старшин про призначення, виконання доручень, постачання тощо 15 червня 1920 р. - 19 липня 1920 р.
22 Рапорти, листування з військовим командуванням про ремонт панцерника у Львівських майстернях, списки членівУправи військових комунікацій, вимогова відомість на виплату платні 22 липня 1920 р. - 30 липня 1920 р.
23 Рапорти, вимогові відомості, листування з військовими установами про видачу обмундирування та грошей; посвідчення, атестати, списки старшин і козаків армії 5 серпня 1920 р. - 20 листопада 1920 р.
24 Посвідчення, листування про відрядження 24 червня 1920 р. - 18 серпня 1920 р.
25 Список старшин призначених для зв'язку при польських комендатурах та листування з цього питання 25 липня 1920 р. - 10 грудня 1921 р.
26 Звіти, службові посвідчення старшин; листування з різних питаньлипень 1920 р. - 15 листопада 1920 р.
27 Службові записки, списки старшин, урядовців та козаків початкового етапу тощо 18 червня 1920 р. - 4 серпня 1920 р.
28 Алфавітна книжка старшин 1920 р.
29 Листування з комендантами етапів про постачання харчів тощо 6 липня 1920 р. - 25 липня 1920 р.
30 Листування з організаційних питань 1 серпня 1920 р. - 15 листопада 1920 р.
31 Листування з різних питань; рапорти, списки службовців та робітників депо Гречани, посвідчення тощо 5 серпня 1920 р. - 18 листопада 1920 р.
32 Листування про надання документів для виїзду; посвідчення тощо 16 вересня 1920 р. - 19 жовтня 1920 р.
33 Вимогові відомості, списки співробітників Управи військової комунікації, рапорти, атестати тощо 15 червня 1920 р. - 12 липня 1920 р.
34 Вимогові відомості 25 липня 1920 р. - 30 липня 1920 р.
35 Вимогові відомості на видачу обмундирування червень 1920 р. - 5 липня 1920 р.
36 Фінансові документи (відомості, рапорти, акти, накази тощо) 3 травня 1918 р. - 14 квітня 1919 р.
37 Те саме (реєстри, списки, рапорти, авансові рахунки тощо). Список початкового етапу військових комунікацій червень 1920 р. - 21 серпня 1920 р.
38 Те саме (доручення, вимогові відомості, рапорти про здавання авансових звітів) 5 липня 1920 р. - 17 серпня 1920 р.
39 Фінансовий журнал початкового етапу військових комунікацій 18 червня 1920 р. - 21 серпня 1920 р.
40 Продуктова книга початкового етапу військових комунікацій 1920 р.
41 Боргова книга Управи начальника військових комунікацій 14 червня 1920 р. - 5 липня 1920 р.
42 Журнал вхідних документів 1918 р.
43 Журнал вихідних документів 18 березня 1920 р. - 7 грудня 1920 р.
44 Мапи, схеми дислокацій
45 Старий опис № 1 за 1920-1921 рр.