Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2007
Назва фондуКам'янецький повітовий військовий начальник Української Народної Республіки, м. Кам'янець-Подільський, Подільської губернії
Початок опису1920
Кінець опису0
Анотація описуопис-2
Правила Кам'янець - Подільського повітового начальника про мобілізацію військовозобов'язаних до петлюрівськоїх армії і листування з лікарським відділом Кам'янецької повітової народної управи про звільнення лікарів від мобілізації.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Правила про мобілізацію військовозобов'язаних до війська УНР (копія). Листування лікарського відділу Кам'янецької повітової управи з Мобілізаційною комісією повіту про звільнення лікарів від мобілізації 3 листопада 1920 р. - 9 листопада 1920 р.
2 Старий опис № 1 за 1919-1920 рр.
3 Старий опис № 2 за 1920 р.