Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2008
Назва фондуКам'янецький повітовий староста, м. Кам'янець-Подільський Подільської губернії
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуопис-1
Протоколи засідань Комісії по створенню і підтриманню державного порядку при Кам'янецькому повітовому старості УД та відозві до населення м. Кам'янець-Подільська про створення військових загонів та списки бійців цих загонів.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Документи про організацію добровольчих дружин самооборони в м. Кам'янець-Подільському для протистояння більшовикам: протоколи засідання комісії, відозви листування тощо 15 жовтня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
2 Старий опис № 1 за 1918 р.