Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2020
Назва фондуБрацлавський повітовий комендант Української Народної республіки, м. Брацлав, Подільської губернії
Початок опису1919
Кінець опису0
Анотація описуопис-1
Накази та розпорядження Подільського губернського і Брацлавського повітового комендантів про призначення та звільнення петлюрівських козаків і старшин, їх список та рапорти.
Листування зі штабом діючої армії УНР про мобілізацію населення до петлюрівської армії та події на місцях
старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Накази про Брацлавській повітовій комендатурі і гарнізону 19 липня 1919 р. - 12 вересня 1919 р.
2 Рапорти та заяви про одержання коштів, призначення на посади тощо 22 липня 1919 р. - 16 листопада 1919 р.
3 Листування про початок діяльності та розформування повітової комендатури, боротьбу з більшовиками, мобілізацію тощо 18 серпня 1919 р. - 25 серпня 1919 р.
4 Старий опис № 1 за 1919 р.