Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2056
Назва фондуРедакція журналу "Украинская жизнь", м. Москва, м. Київ
Початок опису1911
Кінець опису1918
Анотація описуопис-1
Листування С.В. Петлюри з С.А.Ніковським з питань видання журналу "Українське життя".
Лист до редакції Н.М. Кибальчича (псевдонім Наталка Полтавка) з проханням надрукувати в журналі його твори "Історія" та "Відкритий лист".
Листування з іншими кореспондентами про надрукування статей і заміток
Рукописи статей В.Винниченка, С.Петлюри, Хвильового, ін. авторів з історії розвитку України, українського народу, значення української мови, український визвольний рух та з ін. питань
старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Листи С. Петлюри, С. Єфремова до А. Ніковського про видання журналу «Украинская жизнь» російською мовою в м. Москві; чорнові нотатки невідомого автора 28 листопада 1911 р. - 10 лютого 1915 р.
2 Лист [Н.] Кибальчича (псевд. Наталка-Полтавка) до редакції журналу «Украинская жизнь» щодо розміщення його творів у журналі; твори «История (Маленькое восспоминание из 1881 г.)», «Открытое письмо». Рукопис 12 травня 1914 р.
3 Стаття Л. Гальченка «Современная война и назревшая потребность в борьбе с некультурностью». Машинопис 20 жовтня 1914 р.
4 Листування редакції журналу «Украинская жизнь» з кореспондентами про розміщення статей і заміток у журналі 13 серпня 1915 р. - 8 грудня 1915 р.
5 Стаття невідомого автора «Возникновение Украинской Державы»; переклад статті «Україна». Рукопис і машинопис б/д
6 Листи невідомого офіцера Південно-західного фронту про військові дії під Краковим. Машинопис б/д
7 Нотатки невідомого автора про арешти галичан польовою жандармерією на Південно-західному фронті [1915 р.]
8 Рецензія Л. Абрамовича на футуристичні вірші М. Семенка. Рукопис б/д
9 Стаття Л. Бурчака про значення Росії у Першій світовій війні. Рукопис б/д
10 Статті В. Винниченка «В чём наша сила?», «Непотухший огонь». Рукопис 14 вересня 1915 р.
11 Стаття С. Єфремова «Волчья тактика» про «процес Бейліса». Рукопис б/д
12 Стаття [Хвильового] «Україна чи Малоросія. (Ще кілька нотаток до проблем культурної революції)». Машинопис б/д
13 Статті невідомого автора «Польський компльот на винищення українців в Галичині», «Польське питання». Рукопис і машинопис [1918 р.]
14 Статті невідомого автора «К совести народной», «О высланных административно из Галичины», «Факти» про ув'язнення галичан. Машинопис [1915 р.]
15 Стаття невідомого автора «Украина и большевики» б/д
16 Відповідь на анкету редакції «Украинская жизнь» щодо українського питання кн. Д. Шаховського; стаття О. Русова «Есть ли украинский язык?». Рукопис б/д
17 Статті невідомого автора «Іван Пилипович Хильчевський. (Посмертна згадка)», «До ідеалів молодості. (М.І. Туган-Барановський і українство)», «До об'єктивної істини. Пам'яті Туган-Барановського», «Д.С. Григорович», «Жертви нашого лихоліття», «Людина гармонії. Пам'яті І.Л. Шрага». Рукопис [1919 р.]
18 Уривок рукопису невідомого автора про оцінку філологічних робіт Шахматова б/д
19 Уривок рукопису невідомого автора про народні забобони в Подільській губернії б/д
20 Стаття невідомого автора «Политика отчаяния». Рукопис б/д
21 Стаття М. Жученка «Михайло Павлик» б/д
22 Стаття С. Петлюри «Черносотенное украинство», рецензія редакції журналу «Украинская жизнь» на книгу «Галичина, Буковина, Угорська Русь». Рукопис б/д
23 Стаття І. Прихоженка «Случайные заметки. Еще невежество, или сознательная мистификация». Рукопис б/д
24 Статті невідомого автора «Сільськогосподарська та промислова вага України», «Розмова москвича з Тули з галицьким українцем». Рукопис і машинопис б/д
25 Статті невідомого автора «Отношение правительства к украинцам», «Земства и украинская школа». Машинопис б/д
26 Стаття невідомого автора «К закрытию украинских изданий», стаття О. Липовецького «Дни нашей жизни». Рукопис б/д
27 Нотатки невідомого автора (уривки). Рукопис б/д
28 Старий опис № 1 за 1911-1918 рр.