Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2060
Назва фондуМіністерство у єврейських справах Української народної республіки, м. Київ
Початок опису1919
Кінець опису1921
Анотація описуопис-1
Департамент загальних справ:
Загальна канцелярія:постанови та закони Ради мінісрів УНР про штати та грошові кошти міністерства у єврейських справах; інструкція та наказ міністерства у єврейських справах щодо внутрішнього розпорядку міністерства, прийняття на роботу та ін.
Відділ розслідування погромів в містах України:
-копії постанов військових комендантів про накладення штрафів на єврейське населення; доповіді та донесення уповноважених єврейських общин про програми, учинені румунськими властями та петлюрівськими військами.
Секція арештів:
- листування з міністерством внутрішніх справ УНР і Подільським губернським комісаром про звільнення з- під арешту євреїв, звинувачених в спекуляції та поліпшення станоновища полонених євреїв.
Відділ допомоги євреям, що постраждали від погромів:
- протоколи засідань ЦК Українського комітету допомогипотерпілим від погромів при міністерстві у єврейських справах.
Департамент національного самоуправління.
Організаційний відділ:
- відомості міністерства у єврейських справах про результати виборів до єврейських общин по містах України.
Адміністративний відділ:
-протоколи засідань Малих національних зборів від 30 грудня 1918 р.
Про підготовку виборів до єврейських общин, боротьбу з погромами .
Медико - санітарний відділ:
-листування з Київською єврейською общиною про звільнення від мобілізації до армії УНР лікарів,які працюють в медичних установах єврейського національного самоуправління.
Фінансовий відділ:
-обіжники фінансового відділу про надіслання відомостей про наявність лишок зібраних пожертвувань для єврейського населення.
Департамент народної освіти.
Відділ середніх шкіл:
обіжник та інструкція міністерства у єврейських справах про правила подачі заяв про відкриття гімназій; листування з міськими відділеннями товариства "Культур - Ліга" про асигнування коштів середнім і початковим єврейським школам.
Відділ позашкільної освіти:
-протоколи засідань Ради лекторів вечірних курсів при Міністерстві у єврейських справах; доповіді завідуючих вечірніми вчительськими курсами в Острозі Волинської губернії та Києві про їх роботу.
Видавничий відділ:
-доповідь завідуючого відділом про свою діяльність;
-листування з єврейськими общинами про асигнування коштів на видання технічної літератури.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Закон РНМ про штати міністерства, штати центральних установ міністерства, відомість утримання та списки працівників міністерства 18 січня 1919 р. - 27 січня 1919 р.
2 Законопроект про надання міністерству права призначати термін виборів в Єврейську національну громаду, пояснююча записка до законопроекту про допомогу постраждалому від погромів єврейському населенню, чернетки бюлетенів прес-бюро міністерства 24 січня 1919 р. - 20 вересня 1919 р.
3 Проекти постанов РНМ про виділення коштів міністерству, закону про відрахування коштів на єврейську освіту; копії журналів засідань РНМ 13 січня 1919 р. - 20 січня 1919 р.
4 Накази міністерства та листи Державного контролю, Державної канцелярії УНР про призначення працівників міністерства, пояснююча записка про штати міністерства, постанова РНМ про виділення коштів міністерству; протоколи засідань цехів Новостроєнської та Старокиївської єврейських общин 10 січня 1919 р. - 28 січня 1919 р.
5 Інструкція внутрішнього розпорядку міністерства; листування з департаментами міністерства, комісаріатами навчальних округів про стан єврейських шкіл, організацію технічної та професійної освіти єврейського населення, їхні кошториси видатків 10 січня 1919 р. - 19 березня 1919 р.
6 Чернетки проектів Положення про Єврейський національний союз та проект Автономного статуту України 14 квітня 1919 р. - 12 жовтня 1919 р.
7 Проект постанови РНМ та пояснююча записка до постанови, журнал засідання Фінансової комісії у справі виділення коштів міністерству для відшкодування збитків від єврейських погромів, списки міст, які постраждали від єврейських погромів 19 вересня 1919 р. - 4 жовтня 1919 р.
8 Виступ представника єврейської національної партії «Бунд» [М.] Рафеса на засіданні Трудового конгресу УНР 26 січня 1919 р.
9 Наказ про призначення працівників департаменту; листування з Державним секретарем, Міністерством фінансів та ін. установами про асигнування коштів, звільнення лікарів від мобілізації, відрядження працівників міністерства та з ін. питаннь; списки керівного складу Військового міністерства, Народного міністерства земельних справ 28 квітня 1918 р. - 2 лютого 1919 р.
10 Доповідна записка Єврейського колонізаційного товариства про видачу субсидій на утримання установ товариства, фінансові звіти жіночої професійної школи в Кишиневі за 1917-1918 рр., пункти статуту Єврейського народного переселенського банку 1листопада 1918 р. - 24 січня 1919 р.
11 Звіти єврейських общин про свою діяльність, листування з общинами про асигнування їм коштів; заяви колишніх працівників міністерства про повернення на роботу 10 січня 1919 р. - 27 березня 1919 р.
12 Бюлетень Міністерства торгу і промисловості УНР №3 21 січня 1919 р.
13 Листування організаційного комітету зі скликання з’їзду єврейських общин з фракціями єврейських партій про призначення представників на з’їзд та мале національне зібрання, телеграма про прийняття закону про національно-персональну автономію 10 січня 1918 р. - 20 грудня 1918 р.
14 Листування з Головною реквізиційною комісією, комендантом м. Києва, адміністрацією «Гранд-готелю» про виділення приміщення для міністерства 15 січня 1919 р. - 12 лютого 1919 р.
15 Заяви про прийняття на роботу до міністерства
16 Посвідчення та списки працівників міністерства 15 січня 1919 р. - 16 жовтня 1921 р.
17 Вимоги департаментів міністерства на видачу канцелярського приладдя; зразки документів єврейського національного кадастру 10 січня 1919 р. - 13 лютого 1919 р.
18 Вирізки статей з газет «Нойе Байт», «Украинська ставка», «Столичный голос», «Робітнича газета», «Нова Рада», «Воля» про конференцію єврейської партії «Поалей-Ціон», виступи єврейських депутатів на Трудовому конгресі, роботу єврейських освітніх закладів 30 січня 1919 р.
18а Доповідь делегації від єврейського населення про візит до Головного отамана УНР, звернення міністра єврейських справ до Голови РНМ про припинення грабунків євреїв, заява (чернетка) представників уряду УНР щодо єврейських погромів 1 червня 1919 р. - 22 липня 1919 р.
19 Доповідні записки Дубенської єврейської общини про єврейські погроми та відшкодування збитків, рішення Військової команди повітів Дубно та Кременець про накладання штрафу на єврейське населення 25 лютого 1919 р. - 9 травня 1919 р.
20 Доповіді делегатів Печарського та Вінницького комітетів допомоги постраждалим від погромів, список убитих у м. Печар, листування з Подільським губернським комісаром та Міністерством внутрішніх справ про встановлення порядку у Печарах 21 вересня 1919 р. - 22 жовтня 1919 р.
21 Доповіді голови єврейської общини м. Кам’янець-Подільського та доповідні записки про єврейські погроми, листування з Міністерством внутрішніх справ та ін. установами про збір коштів на потреби фронту та охорону єврейського населення, заяви євреїв про побиття, список осіб, які подали заяви до Комісії з розслідування грабунків 20 березня 1919 р. - 30 жовтня 1919 р.
22 Доповідь уповноваженого Теофільської єврейської общини та посвідчення Теофільської волосної народної управи про погром 30 серпня 1919 р. - 5 жовтня 1919 р.
23 Телеграми та відомості про єврейські погроми у Бесарабії, Горностайполі, Чорнобилі, Хабні, Дмитрі на ін. містах, меморандум Бердичівської єврейської громадської ради про єврейські погроми в січні 1919 р. 23 січня 1919 р. - 2 лютого 1919 р.
24 Оголошення Кабінету Народних Міністрів проти єврейських погромів; телеграми, листи та донесення єврейських общин та жителів містечок Подільської губернії про єврейські погроми, прохання про звільнення заарештованих євреїв 15 січня 1919 р. - 21 вересня 1919 р.
25 Донесення Снітковського міщанського старости до Могилівської єврейської громади про грабіжницькі дії I куреня під командуванням Шандрука 5 серпня 1919 р. - 6 серпня 1919 р.
26 Заява Ради єврейської громади в Любарі та лист департаменту до директора Політичного департаменту Міністерства внутрішніх справ про звільнення заарештованих за спекуляцію євреїв 24 вересня 1919 р. - 7 жовтня 1919 р.
27 Листування з Кам’янець-Подільським губернським комісаром, єврейськими громадами мм. Могилева та Царгорода про звільнення заарештованого М. Шпуна та припинення переслідування О. Кермана, М. Рейдера 3 вересня 1919 р. - 27 жовтня 1919 р.
28 Заява єврейської громадської управи м. Житомира та лист департаменту до Військового міністерства про покращення становища полонених євреїв та надання їм можливості вступати до війська 21 вересня 1919 р. - 5 жовтня 1919 р.
29 Протоколи засідань Всеукраїнського Єврейського Центрального Комітету допомоги потерпілим від погромів 19 червня 1919 р. - 2 серпня 1919 р.
30 Доповідь голови Шепетівської єврейської громадської общини та заяви жителів м. Шепетівка про пограбування та відшкодування збитків, списки пограбованого майна 9 вересня 1919 р. - 15 жовтня 1919 р.
31 Листи Яругської та Могилівської єврейських громад про єврейські погроми у м. Бар та м. Яруги 27 липня 1919 р. - 7 серпня 1919 р.
32 Листування з Комітетом допомоги потерпілим від погромів 1-16 лютого 1919 р. в м. Проскурові про виділення коштів на відшкодування збитків, прохання та посвідчення потерпілих від погромів 7 квітня 1919 р. - 30 вересня 1919 р.
33 Телеграма голови єврейської громадської управи м. Яришів про звільнення від військових повинностей постраждалих від погромів 8 жовтня 1919 р.
34 Відомості міністерства про результати виборів до єврейських общин; листування про виділення коштів, видачу «коробкового» збору, оголошення міністерства про перехід у його розпорядження «коробкового» збору 6 серпня 1918 р. - 2 лютого 1919 р.
35 Списки працівників Департаменту національного самоврядування Не раніше січня 1919 р.
36 Протоколи засідань Малих національних зборів від 30 грудня 1918 р. 30 грудня 1918 р. - 2 лютого 1919 р.
37 Копії розпоряджень Міністерства освіти УД про фінансування шкіл 5 грудня 1918 р. - 31 грудня 1918 р.
38 Листи міністерства та Ради Київської єврейської общини про звільнення лікарів від мобілізації в армію, реєстр лікарів медичних установ єврейського національного самоврядування 17 січня 1919 р. - 2 лютого 1919 р.
39 Чернетки обіжника Департаменту національного самоврядування про повідомлення про залишки «коробкового» збору Без дат
40 Листи до міських управ про видачу залишків «коробкового» збору єврейським громадським радам, лист Центрального єврейського комітету допомоги постраждалим від погромів з проханням перерахувати кошти 26 січня 1919 р. - 31 січня 1919 р.
41 Обіжник та інструкція міністерства про правила подання заяв про відкриття гімназій; доповіді Летичівської повітової земської управи та листування із завідуючими школами про виділення коштів; доповідні записки голови «Культур-ліги» про її діяльність; статут Вінницького гуртка єврейської самоосвіти та посвідчення про реєстрацію гуртка; заяви про прийом на роботу 25 грудня 1918 р. - 7 травня 1920 р.
42 Доповідь та телеграми єврейських вищих та середніх шкіл про стан шкіл та виділення коштів на їх утримання; штати, проект бюджету, список відділів та списки працівників департаменту; список документів департаменту, переданих до Міністерства народної освіти 24 січня 1919 р. - 13 березня 1919 р.
43 Листування з міськими відділами товариства «Культур-ліга» про асигнування коштів середнім і початковим єврейським школам, кошториси і списки їх педагогів, заяви до міністерства 11 січня 1919 р. - 22 березня 1919 р.
44 Протоколи засідань Ради лекторів вечірніх курсів при міністерстві і заяви працівників міністерства про звільнення їх від курсів 9 листопада 1919 р. - 11 листопада 1919 р.
45 Доповіді завідувачів вечірніх курсів в мм. Острозі та Києві про їх роботу, повідомлення про засідання товариства «Культур-ліга», листування з лігою та Київською губернською професійною єврейською вчительською спілкою про організацію курсів, кошториси курсів 16 січня 1919 р. - 14 лютого 1919 р.
46 Чернетка доповіді про стан єврейської освіти, організацію вечірніх курсів, професійно-технічних шкіл, бібліотек та ін. Без дат
47 Доповідь завідувача відділу про плани на видавництво літератури та фінансування видавничої діяльності відділу, проект кошторису видатків на видавництво технічної літератури, кошторис та список видань видавничого відділу Єврейського колонізаційного товариства 24 січня 1919 р. - 12 лютого 1919 р.
48 Статут та план Єврейського жіночого ремісничого училища у м. Єлисаветграді; доклад старшого інструктора відділу про необхідність відкриття ремісничої школи у Вінниці, звіти про результати відвідувань жіночих професійних училищ в Катеринославі та Маріуполі, листування про виділення державних субсидій єврейським ремісничим училищам, кошториси видатків та списки педагогів училищ; доповідь про необхідність створення відділу мистецтв у міністерстві 15 серпня 1918 р. - 15 лютого 1919 р.
49 Старий опис №1