Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2203
Назва фондуМорський генеральний штаб при Морському міністерстві Української Держави
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис - 1
Закон і постанови Ради Міністрів УД про організацію військово-морської школи, тимчасові штати центральних установ і кредитування військово - морського флоту.
Положення Морського міністерства про управління заводами військово-морського відомства.
Накази і обіжники Головного морського відомства.
Протокол засідання при командуванні німецьких військ в Одесі про тимчасове управління транспортними судами Чорноморського флоту.
Протоколи засідань комісії Морського міністерства по огляду судів.
Інформаційні повідомлення німецького командування про наказ Радянського уряду про перебування флоту із Новоросійська до Севастополя.
Штатний розпис Морського міністерства, доповідні записки і листування про особовий склад та з адміністративних питань.
Витяги з німецьких газет та інформаційний матеріал, одержаний Київською радіостанцією.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Закони Ради міністрів УД про відпущення коштів на оплату приватним заводам за замовлення Морського міністерства та асигнування на утримання відділення для громадян УД при Севастопольському морському шпиталі (копії); постанови Ради міністрів УД про тимчасові штати центральних установ Морського міністерства, додаткове асигнування Комітетові по демобілізації суден торговельного флоту (копії); положення про Комітет по демобілізації суден торгового флоту; штати установ Морського міністерства та пояснювальні записки до них; список службовців канцелярії Головного морського управління і відомства; наказ і список тральщиків по дивізіонах та список офіцерів штабів цих дивізіонів; рапорти, листування тощо 8 липня 1918 р. - 24 жовтня 1918 р.
Закон Ради міністрів УД про створення Гардемаринської школи, затвердження штатів та виділення коштів на будівництво (друк. прим.); накази по Морському відомству УНР та Флоту УД; договір між Першим та Другим товариствами пароплавства по Дніпру про перевезення товарів і пасажирів; листування про виплату добових грошей тощо 19 квітня 1918 р. - 30 листопада 1918 р.
2 Положення Морського міністерства про Управління заводами Військово-морського відомства; документи про реквізицію румунських судів австро-німецьким командуванням (протоколи, акти, листування) 16 квітня 1918 р. - 10 серпня 1918 р.
3 Рапорти адміністрації Севастопольського порту про розкрадання майна зі складів і суден, відпущення майна за розпорядженням німецького командування тощо 3 липня 1918 р. - 15 серпня 1918 р.
Історичний нарис портів і заводів Чорного моря (автор — начальник Головного морського штабу А. Пчельників) 1918 р.
Накази по Морському відомству УНР та УД 7 березня 1918 р. - 15 червня 1918 р.
Накази і обіжники по Морському відомству УНР та УД 12 березня 1918 р. - 6 липня 1918 р.
Накази і обіжники по Морському відомству УНР та Головному морському штабу УД 13 березня 1918р. - 5 липня 1918р.
4 Протокол засідання при командуванні німецьких військ в м. Одесі про тимчасове управління транспортними судами Чорного моря; протоколи засідань комісії Морського міністерства УД по огляду суден 13 вересня 1918 р. - 18 липня 1918 р.
5 Протокол засідання представників відомств УД у зв'язку з приїздом представників Росії на Мирну конференцію; доповіді та листування Морського міністерства УНР та УД про спускання українського прапору на суднах, реквізицію суден австрійсько-німецьким командуванням тощо; інформаційні повідомлення про переведення російського флоту з м. Новоросійська до м. Севастополя 11 квітня 1918р. - 7 листопада 1918 р.
6 Документи про повернення майна Дунайської транспортної флотилії з території Румунії (рапорти, пояснювальна записка, інструкція, списки, телеграми) 30 квітня 1918 р. - 15 листопада 1918 р.
7 Документи про перевезення авіаційного майна з м. Севастополя до м. Одеси, термінове перевіряння бойових припасів м. Миколаєва тощо (листування та відомості) 28 червня 1918 р. - 9 липня 1918 р.
8 Документи про підйом лінійного корабля «Імператриця Марія» (відомість витратних сум на роботи, листування, фотокартки); прохання про звільнення українців з німецького полону; листування про вивезення українських громадян з мм. Поті та Батумі, доставлення землечерпалок до мм. Генічеська та Бердянська тощо 11 травня 1918 р. - 23 січня 1919 р.
9 Штатні розписи Морського міністерства, доповідні записки і листування про особовий склад та з адміністративно-господарських питань; списки вартових офіцерів Морського генерального штабу 9 травня 1918 р. - 30 серпня 1918 р.
10 Друковані витяги із закордонної преси, перекладені для оперативного відділу Морського генерального штабу УД; інформації, одержані Відомством пошт і телеграфів УНР на Київській радіостанції 10 квітня 1918 р. - 17 січня 1919 р.
11 Листування з Морським міністром, головнокомандувачем Ейхгорном, комендатурою м. Києва про переведення морських літаків до м. Одеси, настрої матросів у м. Севастополі тощо 11 травня 1918 р. - 5 вересня 1918 р.
12 Інструкція українським комендантам портів і визначення їх взаємовідносин з українською сухопутною і австро-німецькою владою в портах; відомості про майно 1-го українського гідроавіаційного дивізіону; листування про підняття лінійного корабля «Імператриця Марія», заміну українського прапору на німецький тощо 27 квітня 1918 р. - 20 червня 1918 р.
13 Протоколи засідань з'їзду начальників заводів Військово-морського відомства; інструкція для фабрично-заводських робітничих комітетів на заводах Військово-морського відомства 26 липня 1918 р. - 22 жовтня 1918 р.
14 Старий опис № 1 за 1918 р.