Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2229
Назва фондуКролевецький повітовий комендант, м. Кролевець, Чернігівської губернії
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуОпис - 1
Накази, доповіді Кролевецькоо повітового коменданта про прийом і звільнення старшин та козаків гетьманських військ, боротьбу з агітацією, яку проводили проти гетьманщини.
Акти фінансової ревізії Королевецького повітового коменданта.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Накази Кролевецького повітового коменданта, акти та заяви ревізійної комісії, рапорти та доповіді коменданта 21 травня 1918 р. - 14 жовтня 1918 р.
2 Старий опис № 1 за 1918 р.