Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2243
Назва фондуКлуб товариства українців Головного штабу, м. Петроград
Початок опису1917
Кінець опису0
Анотація описуОпис - 1
I -й Універсал Української Центральної Ради (копія)
Протоколи загальних зборів українців офіцерів і солдат Головного штабу царської армії
Статут клубу товариства українців Головного штабу; списки його членів.
Старий опи.