Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2466
Назва фондуТарнівське місцеве бюро поштово-телеграфних службовців Української Народної Республіки, м. Тарнів ( Польща )
Початок опису1921
Кінець опису0
Анотація описуопис-1
Копії обіжників, протоколів засідань Тарнівського бюро поштово - телеграфних службовців УНР; заяви окремих осіб про прийняття їх до членів спілки поштово - телеграфних службовців.
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Протоколи засідань та обіжники бюро, заяви осіб про вступ до спілки поштово-телеграфних службовців 2 червня 1921 р. - 21 вересня 1921 р.
2 Старий опис № 1 за 1921 р.