Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2469
Назва фондуГоловна квартира гетьмана Української Держави, м. Київ Всієї України військ козацьких
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуопис-1
Особиста канцелярія гетьмана
Копія наказу гетьмана про введення в Харківський губернії військового стану та доповіді департаменту державної варти Міністерства внутрішніх справ УД про політичне становище на Україні
Листування з відділом окупаційної військової групи Ейхорна про огляд гетьманом Скоропадським військових частин, зформованих з осіб, що повернулись з австро - угорського полону та заборону опублікування в пресі таєного договору між урядом УД та Австро - Угорщиною
Біографічні дані Скоропадського та контреволюційні вірші М.Левітського
Штаб гетьмана Рапорти начальника окремого відділу штабу гетьмана про заходи боротьби з діяльністю директора та інших службовців департаменту загальних справ, що направлені проти влади гетьмана
Пресбюро
Листування з редакціями газет про надсилку статей на рецензію Журнал реєстрації видань
Фотокартки
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Проекти положень про Головну квартиру Гетьмана всієї України та особисту канцелярію, штатів Головної квартири, статуту українсько-німецького культурно-економічного зближення; відозва самостіників-соціалістів тощо 3 жовтня 1918 р.
2 Наказ Гетьмана всієї України про встановлення в Харківській губернії військового стану (незасв.копія); прохання громадян про звільнення з під арешту родичів, підозрюваних у політичній неблагонадійності, надання матеріальної допомоги сім'ям військових тощо 17 липня 1918 р. - 8 листопада 1918 р.
3 Доповіді по департаменту Державної варти про внутрішній стан в Україні; прохання до Гетьмана всієї України. Розпорядження П. Скоропадського, (оригінал) 16 серпня 1918 р. - жовтень 1918 р.
4 Листування з відділом преси військової групи Ейхгорна про огляд Гетьманом П. Скоропадським військових частин, зформованих з осіб, що повернулися з австро-угорського полону, заборону опублікування в пресі таємного договору між урядами УД і Австро-Угорщини тощо (документи німецькою мовою) 7 серпня 1918 р. - 2 вересня 1918 р.
5 Брошура «П. Скоропадский. Гетман Всея Украины. Биографический очерк составленный А. Маляревским», збірки віршів М. Левитського «Сироти України», «Вільна Україна», «Туга України» з дарчими написами 1918 р.
6 Відомості на утримання урядовцям Інформаційного бюро при канцелярії Державного секретаря та їх штати (копії); заяви громадян про призначення на посади, посвідчення 30 квітня 1918 р. - 20 травня 1918 р.
7 Доповіді начальника Особливого відділу Штабу Гетьмана України начальнику Штабу про діяльність директора департаменту загальних справ МВС УД, прибуття до м. Києва неблагонадійних осіб, необхідність залучати до служби колишніх чинів поліції; кошторис додаткових витрат Особливого відділу; свідоцтво І. Смольського 19 липня 1918 р. - 25 липня 1918 р.
8 Листування з редакціями газет про надсилання статей на рецензію тощо 2 травня 1918 р. - 3 серпня 1918 р.
9 Список друкованих видань прес-бюро Канцелярії Гетьмана всієї України; примірник газети «Утренние новости» 4 травня 1918 р. - 27 серпня 1918 р.
10 Фотокартки П. Скоропадського з Вільгельмом ІІ, П. Гінденбургом, Е. Людендорфом, Ф. Лизогубом та ін. особами; фотокартки учасників капели О. Кошиця, військових у таборі Веймар та ін. 1918 р.
11 Старий опис № 1 за 1918 р.