Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2587
Назва фондуПолтавський губернський комісар Української Народної Республіки, м. Полтава.
Початок опису1918
Кінець опису1919
Анотація описуопис-1
Телеграми за підписом Вінниченка про утворення, склад і завдання Директорії Відозва Директорії УНР про боротьбу за створення самостійної України.
Обіжники Генерального секретаріату внутрішніх справ Ценральної Ради про формування загонів вільного козатцтва.
Рапорти Конградського повітового коменданта про затвердження штатів комендатури; відомості Полтавського губерського коменданта про виплату утримання старшинам штабу, повітовим лікарям.
Списки військовозобов'язаних громадян м. Полтави з клопотаннями про надання відстрочок та звільнення їх від мобілізації до Червоної Армії
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Відозва Директорії УНР про боротьбу боротьбу з Гетьманом П. Скоропадським 18 листопада 1918 р.
2 Телеграма про утворення Директорії, її склад і завдання 19 листопада 1918 р.
3 Телеграми ставки Головного отамана Петлюри про просування війська Директорії 19 листопада 1918 р.
4 Телеграми про оголошення військового стану на залізницях, арешт представників гетьманської влади в м. Харків тощо 18 листопада 1918 р. - 19 листопада 1918 р.
5 Телеграми з мм. Харкова, Полтави та Вінниці про заборону відправки екстрених потягів без дозволу, про усунення з посади за невиконання цього наказу тощо 16 листопада 1918 р. - 20 листопада 1918 р.
6 Обіжники Міністра внутрішніх справ УД, Полтавської контрольної палати щодо звітування про витрату державних коштів; листування Полтавського губернського комісара з Полтавською Державною вартою, повітовими старостами та іншими установами з фінансових питань; рапорти, посвідчення, оголошення тощо 5 жовтня 1918 р. - 6 січня 1918 р.
7 Листування з Прокурором Полтавського окружного суду, комісарами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства судових справ та іншими установами про амністію, утворення комісій у справах звільнення політичних в'язнів тощо 10 грудня 1918 р. - 8 січня 1919 р.
8 Листування про звільнення з Полтавської губернської тюрми політичних в'язнів, заяви арештованих, дозволи про побачення; списки в'язнів тощо 30 листопада 1918 р. - 6 січня 1919 р.
9 Документи про арешт управляючого Полтавською фінансовою палатою І. Курбатова: постанови, рапорти 20 грудня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
10 Документи про арешт єпископа Полтавського і Переяславського Феофана: постанови, листування 30 грудня 1918 р. - 6 січня 1918 р.
11 Документи про призначення Г. Чижевського на посаду помічника Полтавського губернського комісара: наказ, посвідчення, телеграми, рапорти, листування; вимогова відомість Штабу Губернського коменданта Полтавщини тощо 19 квітня 1918 р. - 22 червня 1918 р.
12 Листування з відділами Полтавського міського та державного банку, повітовими комісарами та іншими установами з фінансових питань; розрахунки поштово-телеграфної контори лютий 1918 р. - 8 січня 1919 р.
13 Листування з Полтавською губернською управою, відомість на виплату грошей повітовим лікарям 9 грудня 1918 р. - 25 грудня 1918 р.
14 Списки службовців, студентів та інших громадян м. Полтави, надісані до комісії по звільненню від мобілізації до Червоної армії 2 травня 1919 р. - 3 травня 1919 р.
15 Обіжники Генерального секретаріату внутрішніх справ УНР щодо формування кадрів Вільного козацтва та листування з повітовими земськими управами з цього питання 5 січня 1918 р. - 10 серпня 1918 р.
16 Старий опис № 1 за 1918-1919 рр.