Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2588
Назва фондуІнспектор державної варти на Полтавщині, м. Полтава.
Початок опису1918
Кінець опису0
Анотація описуопис-1
Директиви та обіжники Міністерства внутрішніх справ УД про формування державної варти Полтавщини,
Накази інспектора Полтавської варти про призначення і звільнення службовців
Положення про державну варту, її штати, дислокацію та діловодство
Списки членів Кременчуцької державної вартита та службовців повітових карнорозшукових відділень
Старий опи.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Обіжники Міністерства внутрішніх справ УД; витяги з проекту Положення про організацію Української державної варти; штати та кошториси міської та повітової державної варти; зразки документів з діловодства. Документи про формування Державної варти в Полтавській губернії (рапорти, штати, відомості про повіти та кількість населення, мапи повітів тощо) 18 червня 1918 р. - 17 серпня 1918 р.
2 Листування про формування Державної варти в Полтавській губернії 9 травня 1918 р. - 18 грудня 1918 р.
3 Справа про організацію Державної варти у м. Кременчук (накази, рапорти, списки вартових тощо) 26 червня 1918 р. - 16 грудня 1918 р.
4 Документи про підготовку вартових Полтавської державної варти (наказ інспектора, рапорти, заяви, листування тощо) 15 червня 1918 р. - 2 листопада 1918 р.
5 Документи про формування добровольчих загонів хліборобів у Полтавській губернії для боротьби з більшовиками (обіжники, інструкції, відомості, листування тощо) 14 серпня 1918 р. - 11 грудня 1918 р.
6 Обіжники Міністра внутрішніх справ УД, Державної варти, Полтавського губернського старости, Інспектора Державної варти Полтавщини про звільнення зі служби галичан - австрійських поданих, відмову більшовикам у роботі на заводах, фабриках, копальнях тощо 21 червня 1918 р. - 23 листопада 1918 р.
7 Обіжники Міністерства внутрішніх справ УД про своєчасне надання звітності, виплату добових грошей, заготівлю фуражу тощо 23 жовтня 1918 р. - 21 грудня 1918 р.
8 Листування про асигнування спеціальних сум на боротьбу з партизанами, видачу допомоги вартовим та їх родинам тощо. Листування Полтавського губернського комісара Директорії УНР про утримання персоналу 15 вересня 1918 р. - 14 січня 1919 р.
9 Рапорти та списки службовців повітових кримінально-розшукових відділень на отримання добових грошей та листування з цього питання 7 грудня 1918 р. - 10 грудня 1918 р.
10 Доповідь Інспектора державної варти Полтавському губернському старості про організацію відділу постачання для всіх вартових Полтавської губернії 28 жовтня 1918 р.
11 Старий опис № 1 за 1918 р.