Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1918
Кінець опису1919
Анотація опису1 опис
1919 Президія
Управління справами.
Організаційно-інструкторський відділ.
Інформаційний відділ.
Господарський відділ.
Тютюнова промисловість.
Відділ водного транспорту.
Гірничозаводський та геологічний відділ.
Цукровий відділ. Кооперативний відділ.
Статистичний відділ.
Фінансово-звітний відділ.
1918 Фінансовий підвідділ.
Відділ медичного постачання.
1919 Юридичний відділ.
Правління професійної спілки службовців управління по ліквідації установ військового часу.