Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1923
Кінець опису0
Анотація опису5 опис
Президія. Шефська комісія при президії
Адміністративно-організаційний відділ
Контрольно-виконавчий підвідділ
Господарський відділ
(касово-розрахунковий підвідділ)
Редакційно-видавничий відділ
Промислове управління
Відділ великої промисловості
Відділ металу
Відділ місцевої промисловості
Будівельне бюро
Лісове бюро
Відділ економіки праці
Економічний відділ
Науково-технічний відділ
Обліково-статистичний відділ
Управління фінторгу
Фінансово бюджетний відділ
Юрисконсультське бюро
Інспекторське бюро
Бухгалтерія
Особовий склад
Особові справи винахідників