Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду2611
Назва фондуРедакція військово-наукового вісника Генерального штабу Української Народної Республіки, м. Київ.
Початок опису1918
Кінець опису1919
Анотація описуопис-1
Доповіді, рапорти начальника канцелярії Головного управління Генерального штабу військ УНР про діяльність та розповсюдження видань редакції військово - наукового вісника, фінансування типографії листування з різними установчими та організаціями з цих питань.
Катологи військових видань рукописи військово-історичних праць та художніх творів різних авторів, що надійшли до редакції. Списки, посвідчення співробітників редакції військово-наукового вісника Генерального штабу військ УНР.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Стаття про видання праці з історії війни 1914-1918 рр. (рукопис) б/д
2 Стаття з військової справи (автор невстановлений). Оповідання Б. Лазаревського «Похід» б/д
3 Статті М. [Генина]«Економічний огляд України», І. Гінзбурга «Гірничо-заводське життя України» 2 червня 1918 р.
4 Стаття В. Фертова «Наукові принципи військової педагогіки» б/д
5 Стаття А. [Яплукого] «Фарбомаскування» серпень 1918 р.
6 Стаття [І. Гінзбурга]«Війна і геологія» б/д
7 Статті «Практика повітряного бою», «Літаки-велетні», «Аеропланний компас» (автор невстановлений), В. Іванова «Авіація та війна», Ф. Рейна «Аерофотографія» 5 липня 1918 р. - 28 серпня 1918 р.
8 Стаття Ф. Дальвіка «Кавалерія в біжучій війні та в майбутньому» б/д
9 Стаття В. Іванова «Артилерійська освіта» 11 серпня 1918 р.
10 Статті Д. Рахманова «Основи територіального комплектування», В. Буняковського «Устаткування збройних сил та найважливіші підвалини їх підготовки», М. Мамонтова «Новий дисциплінарний статут» Травень 1918 р. - 16 липня 1918 р.
11 Статті «Виховання армії» (автор - Костенко), «Суд честі у війську» (автор невстановлений) б/д
12 Листування з Військовим міністерством УНР, видавництвом Є. Фесенка про діяльність реакції вісника, друк видань тощо 25 травня 1918 р. - 31 серпня 1918 р.
13 Листування з головним управлінням Генерального штабу, друкарнями та іншими установами про друк видань тощо. Списки співробітників військово-видавничого відділу Генерального штабу 1 січня 1919 р. - 22 жовтня 1919 р.
14 Лист до міністра військових справ про завдання військово-видавничого відділу Генерального штабу. Відомості на видання авансів співробітникам. Вирізки з газети «Подільський край» 22 лютого 1919 р. - 22 серпня 1919 р.
15 Доповіді та рапорти начальнику Головного штабу про діяльність редакції. Списки та посвідчення працівників 8 червня 1918 р. - 29 вересня 1918 р.
16 Відомість та акт про нанесення шкоди землевласнику І. Глембоцькому 22 січня 1918 р.
17 Листування з начальником канцелярії головного управління Генерального штабу про поширення друкованих видань та фінансування типографії 3 вересня 1918 р. - 3 грудня 1918 р.
18 Листування з різними установами про надсилання примірників вісника 29 травня 1918 р. - 13 січня 1919 р.
19 Рапорт завідуючого друкарнею штабу Діючої армії УНР та заяви працівників про підвищення платні 18 листопада 1918 р. - 26 квітня 1919 р.
20 Листування з організаціями та установами про поширення періодичних видань 24 травня - 25 грудня 1918 р.
21 Старий опис № 1 за 1918-1919 рр.