Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1924
Кінець опису1925
Анотація опису9 опис
Президія
Секретаріат президії
Управління справами
Ревізійна комісія
Адміністративно-організаційне управління
Секретаріат. Інформаційний відділ
Загальна канцелярія
Господарська частина
Економічне управління
Комісія з питань стажу та практики
Плановий відділ
Правовий відділ
Відділ економіки праці
Відділ торгівельної політики
Видавничий відділ
Статистичний відділ
Виробнича секція
Торгівельна секція
Секція праці
Фінансова секція
Відділ промисловості
Відділ важкої промисловості
Відділ легкої індустрії
Відділ переробки сільськогосподарської сировини
Харчосмаковий відділ
Бюро калькуляції та цін
Центральне бюро неліквідованих фондів
Управління місцевої промисловості
Науково-технічне управління
Гірничий відділ
Паливний відділ
Звітно-плановий відділ
Фінансово-бюджетний відділ
Бухгалтерія.