Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1926
Кінець опису1927
Анотація опису11 опис
Секретаріат президії ВРНГ УРСР. Особлива нарада з якості продукції. Бюджетна комісія ВРНГ УРСР. Звітно-ревізійний відділ. Об'єднана ревізійна комісія при ВРНГ УРСР. Ревізійна комісія південно-рудного тресту. Ревізійна комісія Укртрестсільмашу. Ревізійна комісія Південмаштресту. Ревізійна комісія держконтори Трубобуд. Ревізійна комісія акціонерного товариства ""Коксобензол"". Ревізійна комісія Укртекстильтресту. Ревізійна комісія Укршкіртресту. Ревізійна комісія Укрмахртресту та Укрспиртотресту. Ревізійна комісія Укртютюнтресту та Укролійтресту. Ревізійна комісія Укрпапіртресту. Ревізійна комісія Всеукраїнського тресту ""Фарфорфаянсскло"".
Ревізійна комісія тресту Українліс. Ревізійна комісія Укрсилікаттресту, акціонерного товариства ""Індубуд"" та держконтори Трубобуд. Ревізійна комісія Укрсільтресту. Ревізійна комісія трестів харчосмакової промисловості. Ревізійна комісія місцевої промисловості. Ревізійна комісія хімічної промисловості. Секретаріат адміністративно-фінансового управління. Обліково-розподільний відділ. Організаційно-інформаційний відділ. Адміністративно-фінансова комісія.
Оргбюро. Оргвідділ. Центральний архів ВРНГ УРСР. Загальна канцелярія. Правовий відділ. Довідково-експедиційне бюро. Господарська частина. Фінансово-розрахунковий відділ. Комісія з режиму економії. Управління промисловості. Колегія. Секретаріат. Металовідділ. Хімічно-силікатний відділ. Центральний комітет по врегулюванню поліграфічної промисловості. Відділ гірничої промисловості. Відділ місцевої промисловості. Харчосмакова промисловість. Відділ переробки сільськогосподарської сировини. Фінансово-бюджетний відділ. Відділ економіки праці. Бухгалтерія. Ліквідком домоуправління. Стіл особового складу.