Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1927
Кінець опису1928
Анотація опису12 опис
Секретаріат президії. Бюджетна комісія. Інспекція при президії. Адміністративно-фінансове управління. Секретаріат. Інформаційне бюро. Юридичне бюро. Фінансово-розрахункова частина. Господарська частина. Довідково-економічне управління. Плановий відділ. Відділ загальної промислової політики. Відділ фінансової політики. Звітній відділ. Відділ кустарної промисловості. Відділ економіки праці. Економічне управління. Статистичний відділ. Центральний комітет по регулюванню поліграфічної промисловості. Металовідділ. Хімічно-силікатний відділ. Відділ гірничої
промисловості. Швейне бюро. Харчосмаковий відділ. Відділ переробки сільськогосподарської сировини. Будівельний відділ. Центральне бюро неліквідованих фондів. Відділ пожежної охорони. Бюро калькуляції та цін. Науково-технічне управління. Відділ раціоналізації та стандартизації. Електровідділ. Гірничий відділ. Підвідділ палива. Центральна бухгалтерія.