Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1928
Кінець опису1929
Анотація опису13 опис
Президія. Секретаріат президії. Інспекція президії. Бюджетна комісія. Адміністративно-фінансове управління. Загальна канцелярія. Юридичне бюро. Пожежний відділ. Планово-економічне управління. Плановий відділ. Звітний відділ. Звітний відділ. Секція звітної кон'юнктури. Статистика. Науково-технічне управління. Відділ металів. Відділ місцевої промисловості. Економічне управління. Відділ кустарної промисловості. Гірничій відділ. Хімічно-силікатний відділ Харчосмаковий відділ. Відділ сільськогосподарської сировини. Центральний комітет поліграфії. Будівельний відділ. Швейне бюро. Електровідділ. Бюро калькуляції та цін. Відділ економіки праці. Центральна бухгалтерія.