Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1929
Кінець опису1930
Анотація опису14 опис
Президія:
Секретаріат президії. Інспекція при президії. Бюджетна комісія.
Адміністративно-фінансове управління:
Загальна канцелярія. Обліково-розподільний відділ. Інформаційне бюро. Юридичне бюро. Організаційне бюро.
Бухгалтерія:
Відділ постачання.
Планово-економічне управління:
Загально-плановий відділ. Відділ постачання і збуту. Експортна група. Металічна секція. Секція торгівлі. Група сільськогосподарської сировини. Транспортний відділ. Відділ фінансової політики.
Науково-технічне управління:
Відділ наукових установ і лабораторій. Відділ раціоналізації та стандартизації. Організаційно-господарський відділ. Бюро винаходів.
Управління кадрами:
Відділення вузів та технікумів. Відділ профосвіти. Обліково-розподільний відділ. Відділ праці. Металовідділ. Обліково-розподільний відділ. Відділ праці. Відділ місцевої промисловості.
Гірничий відділ:
- підвідділ гірничого нагляду.
Паливний відділ. Хімічно-силікатний відділ. Харчосмаковий відділ. Відділ сільського господарської сировини. Центральний комітет поліграфічної промисловості. Будівельний відділ. Швейне бюро. Енергоуправління. Паливна група. Бюро калькуляції та цін. Відділ економіки праці. Звітний відділ. Звітно-кон'юнктурна секція. Секція праці. Фінансова секція. Центральна бухгалтерія.