Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1919
Кінець опису1933
Анотація опису18 ос
Документи з особового складу. Промбюро, УРНГ, ВРНГ (накази, анкети, облікові картки, мандати, посвідчення, заяви, списки), особові листки. Відповідальних працівників та ІТР підприємств ВРНГ СРСР і УСРР. Особові справи.