Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1924
Кінець опису1932
Анотація опису21 опис
Документи про будівництво та реконструкцію окремих промислових підприємств, культурних закладів, сільськогосподарських машин і деталей (проекти, креслення, схеми, діаграми).