Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1924
Кінець опису1931
Анотація опису22 опис
Збірники законів, наказів і обіжників Робітничо-селянського уряду УРСР і ВРНГ УРСР. Відомості про випуск продукції Краматорським металургійним заводом та Макіївською промислово-кооперативною артіллю "молодий шахтар" Облікові картки винахідників, раціоналізаторів та скарг установ, організацій та окремих громадян.