Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1921
Кінець опису1933
Анотація опису23 опис
Протоколи засідань президії УРНГ та ВРНГ УСРР,(накази, обіжники, інструкції ВРНГ УСРР. Документи про організацію УРНГ, роботу ВРНГ УСРР, стан і перспективи розвитку промисловості та регулювання цін на Україні резолюції).