Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1919
Кінець опису1933
Анотація опису25 опис
1921,1923-1925 Президія.
1925-1926 Інспекція при президії.
1919,1921 Управління справами.
1925 Адміністративно-організаційний відділ.
1930 Інструкторсько-інспекторське управління.
1921 Кошторисно-штатне бюро.
1921,1923-1925 Економічний відділ, з 1923р.- управління.
1930 Планово-економічне управління.
1925 Обліково-плановий відділ.
1925-1926,1933 Плановий відділ, з 1933р.- сектор.
1922-1924,1927-1928 Промислове управління.
1920-1922 Поліграфічний відділ.
1922-1923 Редакційно-видавничій відділ.
1921,1922,1924-1926 Виробничо-технічний відділ.
1924 Електровідділ.
1921,1932 Відділ постачання, з 1932р.-сектор.
1919 Відділ лісової промисловості. Відділ водного транспорту .
1919,1928,1932 Відділ металу.
1919 Гірничозаводський відділ.
1928 Пожежний відділ.
1925-1926 Відділ місцевої промисловості.
1927 Бюро українських теплотехнічних з'їздів.
1921-1923,1927 Фінансово-торговельне управління.
1925-1926 Бюро калькуляції цін.
1930 Науково-технічне управління.
1920,1930 Харчовий відділ.
1928,1931 Відділ економіки праці.
1931 Звітно-економічний сектор.
1922 Фінансово-звітний відділ.
1921 Фінансово-рахунковий відділ.
1924 Фінансово-бюджетний відділ.
1921,1924-1926 Статистичний відділ.
1923 Бухгалтерія. Комітет по реевакуації іноземних громадян.