Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду3010
Назва фондуКомітет працівників Міністерства народного господарства Української Народної Республіки, м. Ченстохів (Польща)
Початок опису1920
Кінець опису1921
Анотація описуопис-1
Копія постанови Тимчасового уряду від 21 червня 1917р. Про реєстрацію товариства, спілок, гуртків Статут і положення комітету співробітників Міністерства народного господарства УНР про харчовогосподарську комісію
Протоколи засідань комітету та загальних зборів співробітників міністерства.
Заяви урядовців Міністерства народного господарства УНР про надання їм матеріальної допомоги.
Старий опис.
Шифр Назва справи Крайні дати
1 Статут спілки працівників Міністерства народного господарства УНР, постанова Тимчасового Уряду про реєстрацію товариств, гуртків і спілок, положення про харчово-господарську комісію при комітеті працівників Міністерства народного господарства УНР, протоколи засідань, акти тощо 20 лютого 1921 р. - 12 квітня 1921 р.
2 Протоколи загальних зборів і засідань комітету співробітників Міністерства народного господарства УНР 9 лютого 1921 р. - 23 червня 1921 р.
3 Протоколи засідань комітету працівників Міністерства народного господарства УНР 20 листопада 1920 р. - 12 квітня 1921 р.
4 Заяви та списки працівників Міністерства народного господарства УНР про надання їм допомоги 25 січня 1921 р. - 1 липня 1921 р.
5 Старий опис № 2 за 1920-1921 рр.