Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1919
Кінець опису1925
Анотація опису26 опис
1919,1921-1925 Протоколи засідань президії УРНГ, економічної секції ВРНГ УРСР, наради голів губраднаргоспів України з питань боротьби з фінансовою кризою, стану промисловості та ін.
Положення ВРНГ УРСР про державну монополію на торгівлю сіллю на Україні. Накази, обіжники та розпорядження УРНГ та міністерства торгівлі і промисловості (УНР). Відомості про стан промисловості України в 1922р. Документи про роботу Департаменту митних зборів РРФСР та митниць України (звіти, доповідні записки. Посвідчення, листування). Документи про облік матеріальних цінностей, будівництво складів і баз. Укладання угод про оренду залізничних колій, необхідність статистичного обліку на митницях України та з ін. питань (протоколи, обіжники, угоди, відомості та листи). Документи про збитки, понесені промисловими підприємствами України за 1914-1921рр. (акти, пояснюючі записки, відомості, листування). Документи про організацію зовнішньої торгівлі та торгівельні взаємовідносини з Німеччиною, Бессарабією, Грузією, Терцією (доповідні записки, звіти, інформації). Документи про реевакуацію промислових підприємств і майна (накази, заяви, посвідчення, списки, листи).