Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1919
Кінець опису1925
Анотація опису27 опис
Протоколи засідань шляхової секції відділу водного транспорту Укрраднаргоспу. Положення президії ВРНГ УРСР про науково-технічний відділ ВРНГ УРСР. Документи про дозвіл на вивезення товарів з України (пояснююча записка, мандати, посвідчення, заяви, листування). Документи про фінансування земельних робіт по укріпленню правого берега Дніпра в районі міста Києва (пояснююча записка, листи). Листування з губраднаргоспами про хід лісозаготівель, організацію роботи цукрової промисловості, переказ коштів на ремонт промислових підприємств України, встановлення цін на промислові товари та з ін. питань. Відомості про особовий склад службовців Управління Київської округи шосейних і ґрунтових шляхів.