Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду34
Назва фондуВища рада народного господарства УСРР (ВРНГ УСРР), м. Харків
Початок опису1919
Кінець опису1931
Анотація опису28 опис
1919,1921-1931 Місцевий комітет профспілки ВРНГ УРСР.