Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду41
Назва фондуПромислове товариство на паях "Коксобензол", м. Харків.
Початок опису1923
Кінець опису1924
Анотація опису2 опис
Секретаріат
Технічний відділ
Фінансово-комерційний відділ
Бухгалтерія.