Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду41
Назва фондуПромислове товариство на паях "Коксобензол", м. Харків.
Початок опису1926
Кінець опису1927
Анотація опису5 опис
Правління.
Управління справами.
Плановий відділ.
Статистичний підвідділ.
Виробничо-технічна частина.
Будівельний відділ.
Комерційна частина.
Відділ постачання.
Бухгалтерія.