Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Справи
Номер фонду41
Назва фондуПромислове товариство на паях "Коксобензол", м. Харків.
Початок опису1927
Кінець опису1928
Анотація опису6 опис
Правління. Управління справами. Адміністративно-організаційний відділ. Відділ економіки праці. Планово-економічний відділ. Комерційний відділ. Підвідділ постачання. Підвідділ збуту. Виробничо-технічний відділ. Калькуляційне бюро. Бюро раціоналізації. Центральна лабораторія. Статистичний відділ. Головна бухгалтерія. Розрахунковий відділ.